TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak zmieniają się ceny lastów?

Jak zmieniają się ceny wyjazdów last minute?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 23 lipca 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 16 lipca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 25 lipca 2019 roku.

W obecnym okresie mamy już do czynienia z cenami last minute, gdyż do wylotu pozostało mniej więcej dwa tygodnie. Na niektórych kierunkach występują większe niż zwykle wahania cen, a liczba oferowanych obiektów uległa zmniejszeniu o ponad 40 procent. Dodatkowo wyjazdy jednego z wiodących touroperatorów TUI Poland stosującego zazwyczaj niskie ceny nie brały udziału w statystykach, gdyż na dzień badania nie oferował on wycieczek do Turcji, Egiptu i na Dżerbę, ponieważ według zapowiedzi zrezygnował z nich do końca sierpnia. Wymienione czynniki powodują, że porównania cen mogą być w takim wypadku nieco mniej adekwatne niż w okresach poprzednich.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 spadła o 65 złotych. Poprzednio ceny spadły o 84 i 59 złotych, wcześniej wzrosły o 2 złote, a w dwóch zestawieniach jeszcze wcześniejszych spadały o 28 i 56 złotych.

Największe zniżki średnich cen wycieczek w ubiegłym tygodniu ponownie odnotowano w Portugalii - o średnio 700 złotych oraz na Lanzarote (też ponownie) i Gran Canarii - o 398 i 284 złote. Najbardziej podniosły się średnie ceny wyjazdów na Fuerteventurę (poprzednio notowano tam duży spadek cen) - o 174 złote oraz na Maltę i Synaj - o 136 i 124 złote.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły o 122 i 53 złote.

Czwarty tydzień lipca dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 przyniósł na najważniejszych kierunkach przewagę spadków cen wycieczek oferowanych przez biura podroży. Najłagodniej obniżyły się ceny wyjazdów do Bułgarii - średnio o tylko 13 złotych, wyraźnie większe były spadki cen na kierunkach greckich - o średnio 52 złote, a trzeci raz z rzędu największe przeceny imprez turystycznych odnotowano na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 106 złotych (poprzednio spadały o 218 i 205 złotych). Zasadniczy wpływ na taką sytuację miały znacznie atrakcyjniejsze ceny zaoferowane przez biuro Itaka i w pewnym stopniu przez Rainbow i TUI Poland. Wzrosły natomiast w umiarkowanej skali ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu - o średnio 49 i 45 złotych.

W wyniku ostatniej fali obniżek wyjazdów last minute po raz drugi z rzędu wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie stały się mniej kosztowne niż do Grecji i równocześnie kolejny raz zdecydowanie najtańsze w tym sezonie. Taka sytuacja nie miała miejsca już od kilku lat. Średnia cena wyjazdów na kierunkach greckich również stała się najniższa w obecnym sezonie, ale skala spadku jest w tym wypadku nieporównywalnie mniejsza. Tanie stały się także wycieczki do Bułgarii, których ceny ponownie były najniższe od początku tego roku. Do kolejnej przeceny tego kierunku przyczyniły się znaczne zniżki cen w biurach Exim Tours i w mniejszym stopniu w biurze Itaka.

Z kolei średnie ceny wycieczek zarówno do Turcji, jak i Egiptu osiągnęły najwyższe poziomy w tym sezonie. Warto zauważyć, że również średnia cena wycieczek do Turcji stała się wyższa niż na Wyspy Kanaryjskie, co najprawdopodobniej nie miało jeszcze miejsca w historii polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 475 złotych, podczas gdy w tygodniach wcześniejszych była niższa o 317, 144, 74, 69 i 37 złotych, zaś przed sześcioma tygodniami roczna zmiana cen wyniosła jeszcze +51 złotych. Obecna roczna przecena o 475 złotych jest zdecydowanie największą w obecnym sezonie, zaś dotychczasowy największy roczny wzrost średnich cen wyjazdów wystąpił 32 tygodnie temu i wyniósł wtedy 224 złote.

Tak znaczny wzrost przeceny wycieczek w relacji z poprzednim tygodniem miał swoje źródło nie tylko w dużej bieżącej zniżce cenowej, ale również we wzroście średniej ceny (o 122 złote) w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

W minionym tygodniu zdecydowanie największy roczny spadek cen wycieczek po raz kolejny odnotowano na Lanzarote - o średnio 1240 złotych, a również bardzo znaczne były obniżki na Gran Canarii i w Portugalii (ponownie) - o 1157 i 1108 złote. Największy roczny wzrost średnich cen wystąpił na półwyspie Chalcydyckim - o średnio 403 złote, a także na kierunkach egipskich, przy czym najmocniejszy z nich miał miejsce na Synaju - o średnio 200 złotych, a nieco słabszy w Marsa Alam - o 133 złote.

Przed rokiem i dwoma laty (sezony 2019 i 2018) średnie ceny wycieczek odpowiednio rosły o 282 i spadały o 140 złotych. W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz szesnasty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści w relacji z poprzednimi tygodniami wyraźnie wzrosła.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu 1,82 zł/litr wobec 2,65 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 31,3 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 30,9 procent, a przed dwoma o 30,2 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta w ostatnim tygodniu była w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych była słabsza, ale w wyraźnie mniejszym stopniu niż w poprzednich dwóch tygodniach, czyli o około 2,9 procent, wobec około 4,9 i 4,7 procent w dwóch zestawieniach wcześniejszych.
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal sprzyjał organizatorom i tym razem zawierał się w przybliżeniu w przedziale -55/-65 złotych, a zatem w znacząco korzystniejszym stopniu w porównaniu z poprzednimi dwoma tygodniami, gdy było to jeszcze -15/-25 oraz -10/-20 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

W minionym tygodniu kolejny raz jedynym z wiodących kierunków o wyższych cenach wycieczek niż przed rokiem był Egipt - droższy tym razem o średnio 131 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny w porównaniach rocznych były zdecydowanie tańsze. W relatywnie dość zbliżonej skali obniżyły się one w Bułgarii, Turcji i Grecji - o odpowiednio średnio 422, 432 i 496 złotych, a w zdecydowanie większej, podobnie jak przed tygodniem, na Wyspach Kanaryjskich - o 881 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu w skali rocznej zdecydowanie najbardziej obniżyły się średnie ceny wyjazdów do Portugalii i na Maltę - o 1108 i 1104 złote. Bardzo znaczną roczną zniżkę cen odnotowano też na Majorce - o 705 złotych, a niewiele mniejsze na Cyprze i w Albanii - o 582 i 511 złotych. Bardzo niewielki spadek cen w skali rocznej odnotowano w Tunezji - o średnio tylko 22 złote, natomiast brak adekwatnych danych dla Maroka ponownie nie pozwolił na ustalenie rocznej skali wzrostu cen.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 473 złote. W zdecydowanie mniejszym stopniu drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji - o średnio 58 złotych, zaś na pozostałych kierunkach ceny w okresie ostatnich dwóch lat uległy obniżeniu. W Turcji i Grecji spadły o średnio 52 i 81 złotych, a w znacznie większym stopniu w Bułgarii - o 235 złotych, a w zdecydowanie największym na Wyspach Kanaryjskich - o 705 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków najmniejszy spadek średnich cen wycieczek w ujęciu dwuletnim wystąpił na Cyprze - o średnio 166 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny uległy z reguły znacznie większym przecenom. Mniejsza ich skala miała miejsce w Albanii i na Majorce - o 444 i 543 złote, a zdecydowanie większa w Portugalii i na Malcie - o 806 i 848 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów nadal w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach TUI Poland i Exim Tours - o około 850 i 760 złotych. Wzrost rozmiarów rocznej przeceny w obu tych biurach wobec ostatniego tygodnia wynikał w dużym stopniu ze znacznych wzrostów średnich cen wycieczek w tym czasie przed rokiem przy stabilizacji (TUI Poland) lub ich spadku (Exim Tours) w sezonie obecnym.

Znaczną skalę rocznych spadków cen prezentują też oferty biura Grecos - o około 360 złotych oraz biur Itaka i Prima Holiday - po około 300 złotych. Mniejsza była roczna skala przeceny w biurze Rainbow - o około 180 złotych, a u pozostałych organizatorów ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 90 do 290 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu liderem pod tym względem w dalszym ciągu było biuro TUI Poland z liczbą 32 ofert (poprzednio 33 oferty, przed rokiem 32, a przed dwoma laty 19 ofert). Wyprzedziło ono biura Exim Tours z liczbą 28 ofert (poprzednio 27 ofert, przed rokiem zaledwie 5, a przed dwoma laty 16 ofert) oraz Rainbow z liczbą 20 ofert (poprzednio 16 ofert, przed rokiem 24, a przed dwoma laty 14 ofert).

Bardzo znaczny spadek liczby najatrakcyjniejszych ofert w biurze TUI Poland w porównaniu do okresu sprzed trzech tygodni (z 49 do 32) nie wynika ze zwyżek cen, ale z braku wyjazdów na kierunkach egipskich, tunezyjskich i tureckich, które zostały wtedy odwołane do końca sierpnia. Według ostatnich informacji biuro to zamierza przywrócić wyjazdy na tych kierunkach w pierwszej dekadzie nadchodzącego miesiąca.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biur Exim Tours i Sun & Fun - po 5 ofert, na kierunkach greckich biura TUI Poland - 12 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert, a na tureckich biura Itaka i Rainbow - po 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert proponowało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland i Best Reisen - po 2 oferty.

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Grecji, biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W trzydziestym piątym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 w składzie pierwszej piątki organizatorów zaszły stosunkowo duże zmiany. Zestawienie opuściły biura ETI i Coral Travel. Pierwsze biuro nie oferowało wycieczek w dniu badania cen, zaś w drugim w ubiegłym tygodniu istotnie wzrosła średnia cena ofertowa. Ich miejsca zajęły biuro Best Reisen, które poprzez umiarkowaną zniżkę cen awansowało z pozycji ósmej (poza obrębem zestawienia) na trzecią oraz biuro Sun & Fun przesuwając się z pozycji siódmej na piątą. W ramach poprzedniego zestawienia o jedna pozycję w górę przesunęły się też biura Exim Tours (z pozycji 3 na 2) oraz Grecos (z pozycji 5 na 4).Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
traveldata last minute biuro podróży tui itaka eti coral travel
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję