TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Branża turystyki wyjazdowej ma szansę na rekordowy sezon?

Czy sprzedaż wycieczek przed wakacjami ma szansę przyspieszyć oraz jakie biura podróży sprzedają najwięcej sprawdził Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Sprzedaż w zorganizowanej turystyce wyjazdowej jeszcze bez istotnych zmian

Kwiecień, w ogólnych opiniach zwykle bazujących w przeważającej części na raportach z systemu MerlinX, nie przyniósł jak na razie istotniejszej poprawy koniunktury w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Sugerują one niewielkie dwucyfrowe spadki dynamiki sprzedaży lata, jakie utrzymują się w branży już od co najmniej kilku tygodni.

Według stanu na koniec grudnia 2018 Instytut Traveldata szacował wzrost tegorocznej sprzedaży na podstawie różnych dostępnych danych na około 18 procent, czyli o mniej więcej 16 procent powyżej ówczesnych ogólnych opinii o rynku. Podobnie jak w ubiegłym sezonie główną przyczyną tej różnicy była ekstraordynaryjnie wysoka sprzedaż biura TUI Poland wynikająca z bardzo ofensywnych cen w ofercie tego biura, zwłaszcza w pierwszym okresie first minute, ale nie bez znaczenia było też wyraźnie wcześniejsze rozpoczęcie sprzedaży w porównaniu z sezonem poprzednim przez niektórych organizatorów. Można było orientacyjnie zakładać, że sytuacja taka utrzymywała się również w kolejnych tygodniach, gdyż stopniowe wytracanie dynamiki sprzedaży tego biura (powolny spadek relatywnej przewagi cenowej) było mniej więcej równoważone przez przyspieszenie sprzedaży innych biur, zwłaszcza Rainbow i Coral Travel Wezyr, w których ceny stawały się stopniowo coraz bardziej atrakcyjne.

Grecos Holiday, Rainbow i Exim Tours sygnalizują lepszą sprzedaż niż można było przypuszczać

Przed ponad tygodniem dokładne dane o swojej sprzedaży lata podało biuro Rainbow. Wynikało z nich pośrednio, że sprzedaż w lutym i marcu była łącznie wyższa o 36,2 procent niż w tych samych dwóch miesiącach poprzedniego sezonu. Natomiast na koniec marca skumulowany wzrost sprzedaży wyniósł już 6,5 procent, wobec wcześniejszego spadku na koniec stycznia o 3,6 procent. Biorąc pod uwagę udział tego biura w rynku, w tych dwóch miesiącach Rainbow podniósł o ponad 1,5 procent ogólną dynamikę wzrostu sprzedaży branży jako całości. Jest to większy wpływ niż można było wcześniej przypuszczać, tym bardziej, że jako spółka publiczna organizator pozostaje dość szczelny jeśli chodzi o przekazywanie informacji zwłaszcza takich, które mogą mieć wpływ na notowania akcji spółki.

Z drugiej strony otrzymaliśmy informacje o dynamice tegorocznej sprzedaży w biurze Exim Tours, która urosła o około 50 procent. Dynamika ta jest bardzo wysoka, ale tłumaczy ją duży stopień skoncentrowania na rynkach, które w tym sezonie rosną wyjątkowo energicznie, jak też stosowanie we wcześniejszych miesiącach (zwłaszcza grudniu, styczniu i lutym) relatywnie atrakcyjnych cen.
Jeszcze istotniejszy wpływ na wzrost ogólnej sprzedaży branży powinno mieć też biuro Coral Travel Wezyr (nie podało na razie informacji), które działa na podobnych rynkach i także oferuje na nich bardzo atrakcyjne ceny, choć w bardzo wysokiej dynamice może temu organizatorowi nieco przeszkadzać znacznie wyższa baza odniesienia.

Te trzy przypadki oraz ogłoszony niedawno przez biuro Grecos Holiday również nieco zaskakujący wzrost sprzedaży nie będącej teraz na wysokiej fali Grecji, pozwalają łącznie przypuszczać, że wzrost sprzedaży lata, które w dominującym stopniu przesądza o sprzedaży całorocznej, może być nieco wyższy niż szacowano w poprzednich tygodniach, a różnica pomiędzy opinią rynkową a obecnym stanem sprzedaży wynosi obecnie więcej niż 16 procent przesuwając się w okolice 18-19, a może nawet nieco więcej procent.

Rynki oczekują, że sprzedaż wycieczek przed wakacjami jeszcze przyspieszy

Komentarze rynkowe w Niemczech i innych krajach dość zgodnie sugerują, że w późniejszym okresie sprzedaży powinno nastąpić jej przyspieszenie, gdyż obecnie znajduje się ona pod wpływem wyczekiwania części klientów związanych z doświadczeniami wynikającymi z poprzedniego sezonu. Taki rozwój sytuacji może mieć miejsce również i na naszym rynku. Tym niemniej już obecny stan naszej krajowej sprzedaży i to nawet bez jej istotnych zmian na lepsze w kolejnych miesiącach sugeruje z wysokim prawdopodobieństwem, że będzie to kolejny rekordowy sezon i to zarówno pod względem liczby turystów jak i pod względem wartości sprzedaży.

Natomiast obecna sytuacja w zakresie realizowanych marż pozwala z jeszcze większym stopniem pewności zakładać, że będzie to także rekordowy sezon pod względem zysków biur podróży, znacząco przewyższający w tym zakresie rekordowy dotychczas rok 2016.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Niniejsze zestawienie obejmuje dwudzieste trzecie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 11 kwietnia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 4 kwietnia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 kwietnia 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 12 złotych (w tygodniu poprzednim ceny wzrosły o 62 złote, wcześniej spadły o 2 i wzrosły o 14, 11 i 52 złote, a jeszcze wcześniej spadły o 13 i wzrosły o 34, 22 i 68 złotych). W minionym tygodniu największe zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły w Maroku i w Albanii - o 121 i 94 złote oraz na Fuerteventurze - o 60 złotych. Największe spadki odnotowano na Synaju (ostatnio były tam duże wzrosty cen) - o 83 złote oraz na Teneryfie i Korfu (ponownie) - o 34 i 30 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem średnie ceny wycieczek wzrosły o 4 złote, a przed dwoma laty pozostały bez zmian. Takie niewielkie korekty cen są charakterystyczne dla drugiego tygodnia miesiąca, czyli już po wprowadzeniu nowych cenników na kolejny miesiąc.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Ogólne tempo podnoszenia się średnich cen nadal pozostaje znaczne i w ostatnich 10 tygodniach wyniosło już 260 złotych, co oznacza skalę wzrostu o blisko 8 procent. Dla wcześniejszych terminów wylotów (np. w czerwcu i w maju) zwyżki cen są z reguły większe, a jeszcze bardziej istotne w przypadku wycieczek sprzedawanych w okresie tzw. last minute, które już od ponad 10 tygodni bardzo zdecydowanie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu mniej więcej na poziomie średniej zmiany cen (czyli +12 złotych) rosły ceny wycieczek do Grecji i Turcji (o 12 i 10 złotych), a w nieco mniejszym stopniu na Wyspy Kanaryjskie (o 4 złote). Na pozostałych wiodących kierunkach ceny wycieczek zniżkowały, w tym symbolicznie do Bułgarii (o 3 złote), a wyraźniej do Egiptu - o średnio 27 złotych. Zwraca uwagę systematyczne podnoszenie się cen imprez turystycznych do Grecji, które wzrosły o okresie ostatnich 6 tygodni o średnio 186 złotych. Może mieć związek z cięciami programów wyjazdów do tego kraju anonsowanymi przez wielu organizatorów, jak również z (chwilowym lub ostatecznym) zaprzestaniem działalności na nich przez biura 7islands i Net Holiday, których ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła prawie 5 procent ogólnej liczby wycieczek do Grecji.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 107 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 85, 89, 105, 64, 53, 25, 65 i 30 złotych, wcześniej były niższe o 13, 31 złotych, a jeszcze wcześniej wyższe o 10 złotych, niższe o 3 i 7 złotych i wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano spadek cen w ujęciu rocznym o 44 złote.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym nadal działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu o 5,5 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,69 wobec 2,55 zł/litr.

W większym stopniu o zwyżce kosztów decyduje jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,5 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku podnoszenia średniego poziomu kosztów wycieczek i wyniósł on około 100/110 złotych (poprzednio dwukrotnie po 95/105 złotych, a wcześniej 85/95, 105/115, 120/130, 110/120 140/150, 115/125, 95/105, 55/65, 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych i jednocześnie dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 290 i 191 złotych. Do ich skali wzrostu zbliżyła się w ostatnim miesiącu Grecja gdzie średnia roczna zwyżka wyniosła w minionym tygodniu 155 złotych. W przypadkach Egiptu i Grecji jest to znacząco różna sytuacja niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż kierunki notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym o 150 i 4 złote. W przypadku Turcji roczna dynamika zmian cen przypomina już sytuację sprzed roku, ponieważ wzrosły one wówczas o średnio 145 złotych.

Nieco spadła roczna skala wzrostu cen wycieczek do Bułgarii - z 92 do 80 złotych, zaś w poprzednim sezonie w adekwatnym tygodniu ceny na tym kierunku spadały w ujęciu rocznym o 46 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku ponownie były niższe o średnio 69 złotych (przed tygodniem i dwoma były one niższe o 69 i 83 złote). W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych również notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 162 złote. Kolejny już raz warto zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Maroku - o średnio 129 i 125 złotych, niewiele mniejsze w Portugalii i w Tunezji - 92 i 91 złotych, zdecydowanie mniejsze na Malcie i w Albanii - 14 i 12 złotych, a na Majorce odnotowano symboliczny spadek średnich cen wycieczek - o 4 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji - o 336 złotych, a już istotnie słabiej rosły ceny wyjazdów do Grecji i Egiptu - o 151 i 140 złotych. W niedużym stopniu zdrożały średnie ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 34 złote, umiarkowany spadek cen wystąpił w Tunezji - o 72 złote, a już tradycyjnie w tym sezonie najmocniej zniżkowały ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o średnio 231 złotych.

W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów jedyny spadek ich poziomu wobec ubiegłego sezonu wykazała oferta biura Rainbow, która była mniej kosztowna o około 100 złotych niż przed rokiem, z tym, że w grupie hoteli, które sprzedawano także w poprzednim sezonie średnia cena pozostała na mniej więcej tym samym poziomie. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 6 (biuro Coral Travel Wezyr) do 384 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycję samoistnego lidera powróciło biuro TUI Poland z liczbą 27 ofert (poprzednio też 27, przed rokiem 20, a przed dwoma 7 ofert), które nieznacznie wyprzedziło biura Rainbow z liczbą 25 ofert (poprzednio 27, przed rokiem 11, a przed dwoma 17 ofert), Coral Travel Wezyr z liczbą 24 ofert (poprzednio też 24, przed rokiem 12, a przed dwoma 18 ofert) oraz biuro Itaka z liczbą 23 ofert (poprzednio 21, przed rokiem 32, a przed dwoma laty 41 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* nadal posiadała oferta biura Rainbow, w hotelach 4* oferty biur Itaka i TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Coral Travel Wezyr i TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr - 8 ofert i Sun & Fun - 4 oferty, na kierunkach greckich biura Itaka i Rainbow - po 10 ofert oraz Coral Travel Wezyr - po 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 10 ofert oraz Rainbow i Itaka - 6 i 5 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert oraz Itaka - 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours i Rainbow - po 3 oferty, zaś w Bułgarii biura Coral Travel Wezyr i TUI Poland - po 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii, Grecji i Turcji, a Coral Travel Wezyr w Turcji, Grecji, Tunezji kontynentalnej i w Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel Wezyr i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dwudzieste trzecie zestawienie sezonu lato 2019 zawiera dokładnie ten sam skład organizatorów jak poprzednie sprzed tygodnia. Jedyna różnica sprowadza się do zamiany na pozycjach 3 i 4, gdzie biuro Itaka wysunęło się przed biuro TUI Poland, w rezultacie bardzo ograniczonej zwyżki cen w tym pierwszym oraz istotnie większego ich wzrostu w biurze drugim. Pozostałe biura zajmują te same pozycje jak przed tygodniem, a skale odchyleń cen wobec średniej przekrojowej nie uległy istotniejszym zmianom. Biuro Coral Travel Wezyr powiększyło ujemne odchylenie od przekrojowej średniej które jako jedyne w gronie wiodących organizatorów ponownie dokonało niedużego obniżenia średniej ceny oferowanych wycieczek.

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu czołowe pozycje zajmowały biura Itaka, Grecos Holiday i Coral Travel Wezyr. Obok biura Coral Travel Wezyr, które awansowało o dwa szczeble na pozycję lidera najistotniej poprawiły swoje pozycje biura Rainbow z 13 (poza obrębem zestawienia) na pozycję 6 obecnie biuro TUI Poland - z 7 na 4 i biuro Sun & Fun z 8 (też poza obrębem zestawienia) na 5 pozycję obecnie.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Traveldata turystyka sprzedaż wycieczka wakacje
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję