TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Średnie ceny wycieczek na wiodących kierunkach nadal rosną

Jak wygląda aktualna sytuacja w branży turystyki wyjazdowej oraz wyjazdów zagranicznych na sezon lato 2019 ocenili analitycy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Z frontu starań o lepszą rentowność branży - pogoda nieco skomplikowała obraz sytuacji

Kolejne przyspieszenie wzrostu cen imprez turystycznych, po części związane jest z wejściem w najbardziej dynamiczną część okresu last minute (średnio 11-17 dni do wylotu), a po części z korzystnym dla organizatorów wpływem słabej pogody w kraju, która skłania część turystów do podróży w cieplejsze rejony Europy. Skala przeciętnego rocznego wzrostu cen wycieczek osiągnęła w minionym tygodniu rekordowy poziom 282 złotych, a co najmniej podobne wielkości notowane są również dla wyjazdów last minute z wylotami w tygodniu do 4 sierpnia, a także w drugim pełnym tygodniu sierpnia (12-18 sierpnia).

Zarówno ceny jak i marże (wzrost kosztów był dotychczas ograniczany przez korzystne ceny walut i paliwa lotniczego) pozostawały wyraźnie lepsze niż w takim samym okresie roku ubiegłego, a zwłaszcza dotyczy to okresu last minute, w którym in plus wyróżniają się zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie. W okresie ostatnich dwóch tygodni średnie ceny na tym kierunku wzrosły aż o 475 złotych. Podobne sytuacje występowały w tym sezonie już wcześniej przy wyjazdach w czerwcu i w lipcu i mają one pośredni związek z istotnym ograniczeniem liczby połączeń realizowanych na tym kierunku przez tanich przewoźników (z 10 do 6 rejsów tygodniowo), co powoduje spadek dostępności miejsc w ostatnim okresie sprzedaży i wyraźną presję na ceny przelotów. W tej sytuacji część popytu w tym okresie przenosi się do biur podróży powodując istotny wzrost cen oferowanych przez nie wycieczek.

Nieco lepsza pogoda dla Polski przewidywana jest w światowych serwisach pogodowych w sierpniu i pierwszej połowie września, co może mieć wpływ na pewne zmniejszenie się dynamiki wzrostu cen wycieczek w następnych tygodniach.

Dla zilustrowania skali wzrostu cen dla wycieczek z wylotami w tym właśnie okresie Instytut Traveldata przedstawia wykres rocznych ich zmian z wyprzedzeniami w stosunku do terminu wylotu w zakresach 1-8 tygodni i 2-6 miesięcy.

Rainbow - wartość i liczba sprzedanych wycieczek rosną

W ostatni czwartek organizator podał, że w czerwcu wartość jego przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych wyniosła 210,5 mln złotych, czyli w porównaniu z czerwcem 2018 wzrosła o 13,2 procent. Ponieważ orientacyjny wzrost średniej ceny wycieczek (sprzedawanych w miesiącach październik-czerwiec) może być na podstawie cen i wypowiedzi szacowany na około 7-8 procent, to oznaczałoby to ilościowy wzrost na poziomie przekraczającym nieco 5 procent.

Byłby to wynik generalnie w granicach skumulowanego wzrostu rynku, ale osiągnięty przy istotnie wyższych marżach, co powinno przekładać się na znacznie wyższy wynik finansowy, który z bardzo dużym przybliżeniem można szacować na wysoką kwotę siedmiocyfrową. Ponieważ sytuacja rynkowa jest stosunkowo korzystna, a sprzedaż organizatora stabilna oraz z zastosowaniem rozsądnych cen, to można przypuszczać, że podobna sytuacja powinna się powtórzyć także w trzech kolejnych miesiącach najważniejszych dla turystyce wyjazdowej.

Wartość biura Rainbow nadal większa niż Thomasa Cooka

Z interesujących, choć nietypowych faktów można zaznaczyć, że nadal utrzymuje się całkowicie niecodzienna sytuacja, w której polski giełdowy organizator ma wyższą wycenę niż drugi europejski koncern turystyczny Thomas Cook. Według stanu na koniec giełdowego dnia w poniedziałek był on wyceniany na 376 milionów złotych, a Thomas Cook na 345 milionów.

Notowaniom Thomasa Cooka na pewno nie pomogły odwołanie tradycyjnego kwartalnego sprawozdania z działalności do 30 czerwca każdego roku, jak również cisza informacyjna odnośnie tego co aktualnie dzieje się w spółce.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Niniejsze zestawienie obejmuje trzydzieste siódme w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 25 lipca 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 18 lipca 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 26 lipca 2018.

Należy zaznaczyć, że w tym zestawieniu występują już ceny last minute, które charakteryzują się nietypowymi i częstymi zmianami cen, a także istotnie zmniejszoną na niektórych kierunkach liczbą hoteli. W tych warunkach przedstawiane porównania mogą być nieco mniej adekwatne niż zwykle.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia, średnia cena wzrosła o 122 złote (poprzednio wzrosła o 77 złotych i spadła o 48 złotych, a wcześniej wzrosła o 12, 6, 24 i 5 złotych i dwukrotnie spadła o 13 złotych). Największe wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły na Korfu (przed tygodniem były tam duże zniżki) - o 544 złote oraz na Rodos i Lanzarote - o 321 i 201 złotych. Największe zniżki odnotowano na półwyspie Chalkidiki - o 66 złotych oraz na wyspach Zakintos i Majorce - o 56 i 46 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek wzrosły o 53 i spadły też o 53 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

W minionym tygodniu zdecydowanie najbardziej wzrosły średnie ceny wycieczek na kierunkach kanaryjskich i greckich - o 231 i 201 złotych. W znacznie mniejszym stopniu rosły ceny wycieczek na do Turcji - o 106 złotych, a najłagodniejsze były zwyżki cen wycieczek do Egiptu i Bułgarii - o 75 i 62 złote.

Również duży wzrost cen wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie był już obserwowany dla wylotów w pierwszym tygodniach poprzednich miesięcy i w tym sezonie stanowi charakterystyczne zjawisko powiązane zapewne z dużą redukcją miejsc u tanich przewoźników na tym kierunku.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 282 złote. W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano duży spadek cen w ujęciu rocznym - o 140 złotych.

Po raz dziesiąty z rzędu w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym nie działają już w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Tak jak przewidywaliśmy wyprzedzająco w naszych materiałach w połowie marca i dwukrotnie w kwietniu, cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących w okresie przed wylotem lub nieco wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) stała się niższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. W minionym tygodniu spadek osiągnął 4,0 procent, a cena wyniosła 2,65 wobec 2,76 zł/litr przed rokiem.

Korzystny wpływ cen paliwa został nieznacznie zmniejszony przez kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych był tym razem nieco słabszy wobec okresu sprzed roku, ale różnica wyniosła zaledwie około 0,2 procent. Łączny wpływ obu tych czynników był korzystny dla organizatorów w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich tygodniach i wyniósł około minus 15/minus 5 złotych (poprzednio -35/-25, -60/-50 i -65/-55 złotych, dwukrotnie -60/-50 złotych , a wcześniej -35/-25, -25/-15, -30/-20, -5/+5 złotych, a jeszcze wcześniej plus 15/25, 35/45, 55/65, 90/100, 100/110, 95/105 i 95/105 złotych).

W kolejnych tygodniach wpływ ten powinien pozostać w zakresie wartości korzystnych dla organizatorów turystyki (jednakże niższych niż w ostatnich tygodniach) lub być w przybliżeniu neutralny.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków nadal utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli Turcji i Egipcie, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 380 i 342 złote. Przed pięcioma tygodniami na czoło rocznych zwyżek cen wysunęła się jednak Grecja, która pozycję lidera utrzymała również i w tym zestawieniu. Średnie ceny wycieczek wzrosły w tym kraju w skali roku o 415 złotych, czyli o aż 147 złotych więcej niż przed tygodniem. Jest to w dużej mierze skutek wpływu ograniczeń programowych, które pomimo słabszego niż przed rokiem popytu zdołały zapewnić korzystniejsze dla organizatorów zmiany cen niż w znacznie lepiej sprzedających się Egipcie i Turcji. Należy też pamiętać, że wpływ na obecną skalę wzrostu cen ma też to, że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze duży ich spadek w ujęciu rocznym o aż 253 złote, a dla porównania w Turcji wyniósł on 82 złotych, zaś w Egipcie średnie ceny imprez w tym czasie zdecydowanie wzrosły - o 296 złotych.

Znacznie, bo z 94 do 187 złotych zwiększyła się skala rocznych zwyżek cen wycieczek do Bułgarii, a w odpowiednim tygodniu przed rokiem ceny na tym kierunku spadały średnio o 82 złote.

Wyspy Kanaryjskie ponownie były kosztowniejsze w rocznych porównaniach cen, tym razem o średnio 175 złotych. Przed tygodniem ceny były wyższe o 117 złotych, a przed dwoma o 110 złotych. Na obecną skalę wzrostu cen duży wpływ ma fakt, że o tej samej porze w poprzednim sezonie ceny notowały znaczny spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 192 złote.

Kolejny już raz trzeba jednak zaznaczyć, że w całym okresie ostatnich kilkunastu tygodni ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute były dla organizatorów zdecydowanie korzystne.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Portugalii - o średnio 450 i 302 złote, mniejsze w Maroku oraz na Malcie i Majorce - o średnio 264, 256 i 162 złote, a najmniejsze w Tunezji i Albanii - o 80 i 67 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o aż 638 złotych. w tych warunkach mniej imponująco wyglądają takie wzrosty dla Turcji - 308 złotych, a jeszcze mniej dla Grecji, Tunezji i Bułgarii - odpowiednio o 162, 134 i 105 złotych. Tradycyjnie dla tego sezonu obniżyły się w tym ujęciu ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie, ale skala zniżek bardzo zmalała - do średnio zaledwie 16 złotych, podczas gdy przed tygodniem wyniosła jeszcze 196 złotych, a przed dwoma 338 złotych.

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ponownie jedynym podmiotem, który oferował niższy ich poziom niż przed rokiem było biuro Sun & Fun - o około 40 złotych. Pozostali proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 130 złotych (biuro Neckermann Polska) do 660 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera nadal pozostaje biuro TUI Poland z liczbą 32 ofert (poprzednio 39, przed rokiem 19, a przed dwoma 13 ofert), które wyprzedziło biura Itaka z liczbą 29 ofert (poprzednio 31, przed rokiem 35, a przed dwoma 26 ofert) oraz Rainbow z liczbą 24 ofert (przed tygodniem też 24, przed rokiem 14, a przed dwoma 25 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* posiadały oferty biur Rainbow oraz Itaka, w zakresie hoteli 4* oferty biur Itaka i TUI Poland, a hoteli 5* oferta biuraTUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i Best Reisen - 5 i 4 oferty, na kierunkach greckich biuro Rainbow- 12 ofert oraz biura Itaka i Grecos - 9 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert, a na tureckich biura Coral Travel, Itaka, TUI Poland i Rainbow - wszystkie po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland - 4 oferty i Coral Travel - 3 oferty, zaś w Bułgarii Itaka i TUI Poland - po 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji i Turcji, TUI Poland w Turcji, Bułgarii, Grecji, Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie.

Trzydzieste siódme zestawienie sezonu lato 2019 zawiera taki sam zestaw organizatorów jak przed tygodniem, a różnica dotyczy jedynie kolejności. Na pozycji lidera pozostało biuro Itaka z większym niż przed tygodniem odchyleniem od przekrojowej średniej, która jednakże nie wynika z obniżek cen, ale z mniejszego ich wzrostu niż i u większości pozostałych organizatorów. Z tego samego powodu o jedną pozycję w górę przesunęło się biuro Grecos wyprzedzając przy tym biuro Best Reisen. Z kolei spora zwyżka cen w biurze Rainbow spowodowała jego spadek z pozycji 6 na 7, zaś w jego miejsce weszło biuro Sun & Fun.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
analiza Traveldata turystyka ceny sprzedaż
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję