TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Turcja tańsza niż Egipt?

Średnie ceny wyjazdów do Turcji niższe niż do Egiptu. Przyczyniło się do tego oferowanie Turcji w bardzo niskich cenach przez jednego z touroperatorów.


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie cen obejmuje już pierwszy tydzień września, czyli okres od 31 sierpnia do 6 września 2020, zebranych w dniu 30 lipca 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 23 lipca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 sierpnia i 6 września 2020 spadła o 14 złotych. Największe zniżki średnich cen wycieczek w ubiegłym tygodniu ponownie odnotowano na kierunkach kanaryjskich, a zwłaszcza na Fuerteventurze i Gran Canarii - o średnio 189 i 93 złote. Dość istotnie obniżyły się również średnie ceny wyjazdów na Turecką Riwierę - o 71 złotych. Najbardziej podniosły się średnie ceny wyjazdów na Maltę - o średnio 214 złotych oraz na Zakintos i do Bułgarii - o 112 i 105 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły o 29 i 5 złotych.

Ostatni tydzień lipca przyniósł dla wylotów w dniach 31 sierpnia - 6 września 2020 zróżnicowane zmiany cen wycieczek na najważniejszych kierunkach oferowanych przez biura podroży. Najbardziej, co jest w ostatnich tygodniach sprzedaży niemal regułą w obecnym sezonie letnim, obniżyły się ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - średnio o 84 złote, zaś tylko nieco mniejsze odnotowano na kierunkach tureckich - o średnio 71 złotych. Na tym pierwszym kierunku był to łączny rezultat atrakcyjniejszych cen zaoferowanych przez biura Itaka, Rainbow, TUI Poland i Exim Tours. Dotyczyło to zwłaszcza hoteli trzy- i czterogwiazdkowych, przy czym poszczególne biura obniżały ceny na różnych wyspach.

Nieco zaskakujący spadek cen wycieczek do Turcji miał bezpośredni związek z przywróceniem oferowania tego kierunku przez biuro TUI Poland po niskich cenach, zwłaszcza w Turcji Egejskiej oraz w czterogwiazdkowych hotelach na Riwierze. Przyczyniło się to do sytuacji, że średnie ceny wycieczek do Turcji stały się nieco niższe od ich cen na kierunkach egipskich, co jest kolejnym ewenementem cenowym obecnego nietypowego sezonu turystycznego.

Największą tygodniową zwyżkę cen wyjazdów odnotowano w Bułgarii, która wyniosła średnio 105 złotych. Znacznie skromniejsza była skala średnich zwyżek na kierunkach greckich - o 14 złotych, a jeszcze mniejsza w Egipcie - o średnio zaledwie 2 złote.

Na wykresach średnich cen wycieczek na najważniejszych kierunkach pod datą 23 lipca widoczne są dwie wartości - jedna dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia, a druga dla wyjazdów w pierwszym tygodniu września. Ich różnica obrazuje skalę zmian cen pomiędzy wyjazdami w szczycie sezonu wakacyjnego i we wczesnym okresie powakacyjnym.

Jedynym kierunkiem z wyższymi cenami były Wyspy Kanaryjskie, jednak wynikało to z bazy odniesienia, którą były bardzo niskie ceny głęboko przecenionych wyjazdów last minute na tym kierunku. W Egipcie i Grecji wrześniowe ceny były niższe o średnio 236 i 232 złote, a w Turcji i w Bułgarii o 386 i 341 złotych.

Bardziej adekwatne może być porównanie cen wyjazdów wrześniowych i sierpniowych z takim samym wyprzedzeniem, w tym wypadku pięciotygodniowym, w stosunku do terminu wyjazdu. Zdecydowanie najbardziej sztywne ceny wykazały wyjazdy do Egiptu. Dla wycieczek z pierwszego tygodnia września były one niższe o średnio jedynie 213 złotych wobec cen wycieczek o miesiąc wcześniejszych. W znacząco mniejszym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów do Grecji, na Wyspy Kanaryjskie i do Turcji - o odpowiednio 352, 370 i 409 złotych, a najwięcej można było zyskać przesuwając termin wyjazdu na wrzesień przy wycieczkach do Bułgarii, czyli średnio 524 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu września 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 24 złote. Przy takim samym wyprzedzeniu wobec terminu wyjazdu roczna przecena dla wycieczek sierpniowych była większa i wyniosła 74 złote.

W minionym tygodniu największy roczny spadek cen wycieczek wystąpił na Cyprze - o średnio 435 złotych, a znaczne były też zniżki rocznych cen w Albanii i na Fuerteventurze - o 353 i 350 złotych. Największy roczny wzrost średnich cen wystąpił w Maroku - o średnio 344 złote, a także na półwyspie Chalcydyckim i w Marsa Alam - o średnio 307 i 275 złotych.

Przed rokiem i dwoma laty (sezony 2019 i 2018) średnie ceny wycieczek w ujęciu rocznym rosły o 121 i spadały o 161 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz siedemnasty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści w relacji z poprzednimi tygodniami kolejny raz wyraźnie wzrosła.

Cena paliwa lotniczego, podobnie jak przed tygodniem wyniosła 1,82 zł/litr wobec 2,65 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 31,3 procent, przed tygodniem była niższa również o 31,3 procent, a przed dwoma o 30,9 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta w ostatnim tygodniu była w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych słabsza, ale ponownie w wyraźnie mniejszym stopniu niż w poprzednich dwóch tygodniach, czyli o około 1,2 procent, wobec około 2,9 i 4,9 procent w dwóch zestawieniach wcześniejszych.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie sprzyjał organizatorom i tym razem zawierał się w przybliżeniu w przedziale -90/-100 złotych, a zatem w znacznie korzystniejszym w porównaniu z poprzednimi dwoma tygodniami, gdy było to -55/-65 oraz -15/-25 złotych.

Tak duże zwiększenie skali korzyści wynika ze znaczącego osłabienia dolara wobec euro i w konsekwencji wobec złotego (kurs euro do złotego wykazuje na razie dość niską zmienność), co może wynikać z nowego etapu wspierania amerykańskiej gospodarki i łączącego się z tym zwiększeniem podaży tamtejszego pieniądza.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

W minionym tygodniu do wiodących kierunków o wyższych cenach wycieczek w wylotem w pierwszym tygodniu września niż przed rokiem należały Egipt i Turcja - droższe o średnio 196 i 71 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny w porównaniach rocznych były niższe. Relatywnie niewielkie roczne spadki cen miały miejsce w Grecji i Bułgarii - o 20 i 28 złotych, a zdecydowanie największy, co staje się już normą w obecnym sezonie letnim, wystąpił na Wyspach Kanaryjskich - o 279 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu w skali rocznej zdecydowanie najbardziej obniżyły się średnie ceny wyjazdów na Cypr, do Albanii i na Maltę - o 435, 353 i 316 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny były wyższe niż przed rokiem, przy czym niewielki wzrost odnotowano na Majorce - o 43 złote, umiarkowany w Portugalii - o 129 złotych, znaczący w Tunezji - o 188 złotych, a zdecydowanie najbardziej w okresie roku wzrosły ceny w Maroku - o średnio 344 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu września) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 341 złotych. W wyraźnie mniejszym stopniu drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji, Turcji i Grecji - o średnio 198, 187 i 147 złotych. Nieduży wzrost cen w ujęciu dwuletnim nastąpił w Bułgarii - o 60 złotych, a tradycyjnie już w tym ujęciu znaczne zniżki cen miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 182 złote.

Wśród mniej masowych kierunków największy dwuletni spadek cen miał miejsce w Albanii - o średnio 323 złote, a zniżki w mniejszej skali wystąpiły na Cyprze i Malcie - o średnio 169 i 106 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny w tym ujęciu stały się wyższe. Stosunkowo nieduży wzrost miał miejsce na Majorce - o średnio 88 złotych, większy w Portugalii - o 23 złotych, a zdecydowanie największy w Maroku - o 501 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów w największym stopniu obniżyły się ceny w biurze ETI - o średnio 680 złotych do czego przyczyniła się znaczna obniżka cen w ostatnim tygodniu. Już tradycyjnie w tym sezonie letnim istotnie tańsze były też oferty w biurach TUI Poland i Exim Tours - o około 285 i 235 złotych, a w niedużej skali w biurze Itaka - o około 30 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 100 do 390 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu liderem pod tym względem nadal pozostawało było biuro TUI Poland z liczbą 40 ofert (poprzednio 32 oferty, przed rokiem 33, a przed dwoma laty 24 oferty). Wyprzedziło ono biura Exim Tours z liczbą 22 ofert (poprzednio 28 ofert, przed rokiem 10, a przed dwoma laty 12 ofert) oraz Rainbow z liczbą 20 ofert (poprzednio też 20 ofert, przed rokiem 25, a przed dwoma laty 12 ofert).

Ponowny wzrost liczby najatrakcyjniejszych ofert w biurze TUI Poland w porównaniu z poprzednim tygodniem (z 32 do 40) wynika po części ze zniżek cen, a po części z przywrócenia w tym biurze ofert wyjazdów do Turcji. Biuro nadal nie oferowało w dniu badania wycieczek do Egiptu i Tunezji. Według wcześniejszych informacji biuro to zamierzało przywrócić wyjazdy na tych kierunkach w pierwszej dekadzie tego miesiąca.
Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i ETI - 5 i 4 oferty, na kierunkach greckich biura TUI Poland - 11 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 7 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert i Rainbow - 6 ofert, a na tureckich biura TUI Poland i Coral Travel - 6 i 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert proponowały biura Itaka i Exim Tours - 5 i 4 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland i Best Reisen - po 2 oferty.

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

Trzydzieste szóste zestawienie dla sezonu letniego 2020 obejmuje już sytuacje w zakresie cen wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu września. Z tego powodu w składzie pierwszej piątki organizatorów zaszły dość duże zmiany. Do tabeli i to od razu na pozycję lidera- dzięki znacznej obniżce cen ofertowych - weszło biuro ETI, a także biuro Coral Tavel, przesuwając się z poprzedniej ósmej pozycji (już poza obrębem tabeli) na czwartą. Te awanse spowodowały, że tabele opuściły biura Best Reisen i Sun & Fun przesuwając się odpowiednio na miejsca szóste i siódme (już poza obrębem zestawienia). Poza biurem ETI obecną czołówkę tworzą jeszcze dwaj poprzedni liderzy zestawienia, czyli biura TUI Poland i Exim Tours.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
turcja egipt wyjazd urlop ceny wyjazdów itaka tui eti
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję