TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyjazdy do Bułgarii nieco droższe

W porównaniu do zeszłego tygodnia najmocniej zmieniły się ceny wyjazdów do Bułgarii. A jak prezentują się inne kierunki?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje piąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 19 listopada 2020 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 12 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 21 listopada 2019 roku.

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 19 złotych. We wcześniejszych zestawieniach średnie ceny spadły o 1, 7, 31 oraz wzrosły o 12 złotych. W ostatnim tygodniu największa zniżka cen wystąpiła na Krecie - o średnio 77 złotych, zaś mniejsze spadki wystąpiły na półwyspie Chalcydyckim i Majorce - o 29 i 10 złotych. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na Malcie - o 329 złotych oraz na Teneryfie i Lanzarote, na których podniosły się o 57 i 45 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrastały o 25 i 18 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym wykazały tym razem przewagę wzrostów. Jedynym kierunkiem, na którym ceny spadły była Grecja, ale ich obniżka była niewielka, gdyż wyniosła średnio 6 złotych. Na pozostałych wiodących kierunkach ceny wzrosły - w największym stopniu w Bułgarii - o średnio 42 złote, w nieco mniejszym w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich - o 32 i 28 złotych, a w wyraźnie najmniejszej skali w Turcji - o 13 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 48 złotych. W zestawieniach poprzednich miał jeszcze miejsce roczny wzrost cen, który wyniósł 23, 22, 54 i 66 złotych. Największe roczne zniżki cen wycieczek odnotowano na kanaryjskich Teneryfie i Lanzarote - 294 i 228 złotych oraz na Synaju - o 209 złotych. Największe roczne obniżki cen wyjazdów odnotowano na półwyspie Chalcydyckim - o 309 złotych oraz na wyspie Korfu i w Bułgarii - o 183 i 110 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 224 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz trzydziesty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści w relacji z poprzednim tygodniem nadal była znacząca.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,83 zł/litr wobec 2,63 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 30,4 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 33,8 procent, a przed dwoma o 34,1 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz ósmy z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, tym razem w nieco mniejszym stopniu (o około 2,1 procent) niż przed tygodniem (o 3,3 procent) i dwoma tygodniami (o 4,3 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek ponownie w znacznym stopniu sprzyjał organizatorom. Zawierał się on w przybliżeniu w przedziale -65/-75 złotych, a zatem podobnie korzystnym jak przed tygodniem, a bardziej niż przed dwoma tygodniami, gdy wynosił odpowiednio -70/-80 oraz -35/-45 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków tym razem największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Bułgarii - 110 złotych, czyli były wyższe niż dla kilkukrotnego ostatnio lidera, czyli Grecji, w której ceny w ujęciu rocznym podniosły się o 70 złotych. W niewielkim stopniu wzrosły roczne ceny wyjazdów do Turcji - o 14 złotych, a na pozostałych kierunkach odnotowano roczne spadki cen - największe na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 216 złotych, a nieco mniejsze w Egipcie - o 153 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii, w Tunezji, na Cyprze i w Albanii - o średnio 66, 41, 31 i 22 złote. Na innych kierunkach ceny uległy obniżeniu, stosunkowo niewiele na Malcie- o 23 złotych, a w większym stopniu w Maroku i na Majorce - o 109 i 141 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Grecji - o 266 złotych, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Bułgarii, Turcji i na Wyspy Kanaryjskie - o 169, 145 i 128 złotych, a wyraźnie najmniej podniosły się ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 70 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek miały miejsce w Portugalii i na Cyprze - o średnio 397 i 375 złotych, mniejsze były w tym ujęciu zwyżki średnich cen w Maroku, Albanii i Malcie - o 166, 154, 118 złotych, a najmniejsze w tym ujęciu były wzrosty cen wyjazdów na Majorkę - o 38 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny w tym ujęciu spadły (o średnio 41 złotych) była w ostatnim tygodniu Tunezja.

W rocznych porównaniach średnich wśród dużych i średnich organizatorów ceny wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się w biurach ETI, Rainbow i Coral Travel - o około 290, 230 i 215 złotych, zaś mniejsze roczne spadki cen wystąpiły w biurach Best Reisen, TUI Poland oraz Exim Tours - o średnio około 120, 70 i 55 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 50 (biuro Sun& Fun) do ponad 300 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (począwszy od poprzedniego materiału w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji zdecydowanego lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 60 ofert (poprzednio 59, przed rokiem 60, a przed dwoma laty 44 oferty). Organizator ten wyprzedził biuro Rainbow z liczbą 27 ofert (poprzednio 33 oferty, przed rokiem 16, a przed dwoma laty 11 ofert) oraz biura Itaka z liczba 22 ofert (poprzednio 12 ofert, przed rokiem 24, a przed dwoma laty 32 oferty) oraz Coral Travel z liczbą też 22 ofert (poprzednio 26 ofert, przed rokiem 18, a przed dwoma laty 16 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland - 7 ofert oraz Sun & Fun - 4 oferty, na kierunkach greckich przodowało biuro TUI Poland - 10 ofert, przed biurami Coral Travel i Rainbow - 9 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert oraz Rainbow i Itaka - 6 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel - 8 ofert i TUI Poland - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro TUI Poland - 6 ofert, a w Bułgarii biura TUI Poland i Coral Travel - po 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, biuro Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, Turcji i Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W piątym w tym sezonie letnim zestawieniu skład czołowej piątki pozostał taki sam jak dwa tygodnie temu, a korekcie uległa jedynie kolejność zajmowanych pozycji. Na jej czele nadal widnieją biura TUI Poland i Coral Travel, a jedyną zmianą jest wymiana na pozycjach trzeciej i czwartej pomiędzy biurami biura Rainbow i Exim Tours. To pierwsze awansowało, gdyż pozostawiło ceny praktycznie na tym samym poziomie, a drugie zdecydowało się na ich podwyżki.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały biura TUI Poland, Grecos i Coral Travel. Skład organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego jedynie obecnością nim biura Rainbow, które awansowało z pozycji dziesiątej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na trzecią obecnie i jest to rezultat dużej rocznej obniżki cen w tym biurze, o czym była już mowa w punkcie 3. tego materiału. Tabelę sprzed roku opuściło biuro Sun & Fun.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
turystyka bułgaria biuro podróży wyspy kanaryjskie bułgaria grecja
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję