TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny wyjazdów rosną - koniec wojny cenowej?

Najciekawszą zmianą jaką możemy teraz obserwować w obszarze polityki cenowej w krajowej turystyce wyjazdowej jest wyraźne podniesienie cen w okresie ostatnich dwóch tygodni przez istotnych graczy na krajowym rynku turystyki wyjazdowej, jakimi są biuro TUI Poland oraz tzw. tani przewoźnicy lotniczy (LCC) - wynika z analizy sporządzonej przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata.


O ile w tym pierwszym przypadku ruch cen w górę był dość prawdopodobny, a nawet w jakimś stopniu oczekiwany przez rynek, to równoległa zmiana sytuacji w tanich liniach stanowiła jednak pewne zaskoczenie.

W tym dwutygodniowym okresie średni wzrost cen lotniczych imprez turystycznych wyniósł w biurze TUI Poland ponad 210 złotych, a średni wzrost cen przelotów na kierunkach turystycznych wyniósł w LCC około 165 złotych. Relatywnie rzecz biorąc znacznie większe podwyżki nastąpiły w tym drugim przypadku, wyniosły bowiem średnio około 21 procent średniej ceny, podczas gdy odpowiednia zwyżka cen wycieczek u organizatora wyniosła niecałe 7 procent.

Należy też pamiętać, że tych istotnych korekt cen w górę dokonały podmioty reprezentujące razem około 40 procent rynku i obsługujące ponad 1,6 miliona turystów polskiej lotniczej turystyki wyjazdowej, a mianowicie biuro TUI Poland 840 lub nieco mniej tysięcy klientów, a LCC około 805-810 tysięcy.

Jakie mogą być przyczyny wymienionych podwyżek cen?

Kwestia znaczących podwyżek cen przelotów w tanich liniach jest bardziej tajemnicza niż raczej wyczekiwana już korekta zbyt niskich, zdaniem wielu, cen wycieczek w biurze podróży. Ceny przelotów w LCC wyznaczane są automatycznie przez formuły uwzględniające wiele czynników, wśród których istotną rolę odgrywają przebieg bieżącego popytu, liczba foteli pozostałych jeszcze do wypełnienia oraz liczba dni pozostałych do wylotu.

Jest raczej mało prawdopodobne, że w tak odległym terminie jakim jest pierwszy tydzień sierpnia (taki okres został przyjęty do regularnych badań przebiegu cen) nastąpił jakiś istotny i nagły wzrost popytu. Bardziej prawdopodobne jest to, że zastosowany został po prostu inny wariant formuły kształtowania cen, czyli innymi słowy, jakiejś modyfikacji uległ pogląd o prognozowanym przebiegu popytu w polskiej turystyce wyjazdowej. Niewykluczone, że podobne przyczyny mogły również zdecydować o dość wyraźnej zmianie polityki cenowej w TUI Poland.

Ogólna sytuacja w zakresie sprzedaży branży

W obecnym odczuciu wielu uczestników rynku sprzedaż jest tak słaba, że porównuje się ją w tej kwestii do bardzo słabego na starcie i nerwowego roku 2016. Tymczasem dla branży jako całości sytuacja jest daleko lepsza i bardziej dynamiczna niż w tamtym okresie, ale część racji takiego poglądu może jednak leżeć w tym, że zasadnicze trajektorie przebiegu sprzedaży w branży mogą wykazywać spore podobieństwa z sytuacją sprzed trzech sezonów.

Już sam początkowy okres sprzedaży pozostaje pod wpływem podobnych czynników, jak ma to miejsce obecnie. Pierwsza faza przebiegała pod wpływem bardzo nasilonej walki politycznej, z ulicznymi demonstracjami i negatywną kampanią wobec nowej administracji. Następnie (od drugiej połowy stycznia) ważniejsze stały się wątki krytyki wobec polskiej gospodarki wsparte obniżaniem ocen jej przyszłej kondycji, a zwłaszcza ocen ratingowych i perspektyw przez światowe agencje ratingowe, w tym zwłaszcza Standard&Poor s. Zawzięcie krytykowano również program 500+, który doprowadzić miał do rozregulowania gospodarki i do deficytu budżetowego przekraczającego 100 miliardów złotych.

Efektem była m.in. bardzo słaba sprzedaż w turystyce ze spadkami przekraczającymi okresowo nawet 40 procent oraz błędne kalkulacje wielu organizatorów, których skutki odczuwalne są do dziś.

Obecnie sytuacja jest do pewnego stopnia podobna. Bieżąca "młócka" polityczna znów bardzo przybrała na sile, jak również coraz ostrzej krytykowana jest gospodarka, która jakoby nie wykorzystała swoich szans i ulegnie teraz silnemu osłabieniu na skutek spowolnienia za naszymi zachodnimi granicami.

Zbieg okoliczności, czy nowa wizja dużych i doświadczonych graczy
Według analityków Instytutu, o sukcesie organizatorów w tym roku zadecyduje trafne rozpoznanie ewolucji nastrojów konsumenckich, które z kolei w znacznym stopniu zdecydują o trajektorii popytu w polskiej turystyce wyjazdowej. Poniżej zaprezentowano wykres przebiegu dynamiki skumulowanej sprzedaży lotniczych imprez turystycznych w sezonach 2015/16 i w sezonie obecnym, czyli 2018/19, na tle przybliżonej bieżącej dynamiki sprzedaży. Obejmuje on jedynie mały wycinek sygnalizowanej problematyki i należy go traktować jako wstęp do nieco bardziej złożonych wykresów (z uwzględnianiem przebiegu nastrojów różnych grup społecznych), jakie będą się pojawiały w kolejnych materiałach tygodniowych.

Na wykresie widoczny jest spadek dynamiki sprzedaży skumulowanej w obecnym sezonie począwszy od okresu około-świątecznego, ale jest on znacznie mniej dynamiczny niż trzy sezony temu. Może to wynikać z kilku przyczyn, które jednak omówimy w kolejnym materiale. Chyba jednak najciekawszym pytaniem pozostaje, czy obecne znaczące podwyżki cen w wymienionych wcześniej bardzo istotnych dla rynku podmiotach mają jakiś związek z korektą zakładanej dotychczas wizji przebiegu dynamiki popytu na wycieczki, czy mogą być jednak dziełem przypadku lub ewentualnie wpływu jakiś innych czynników.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Zestawienie obejmuje dwunaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 14 lutego 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 7 lutego 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 15 lutego 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 22 złote, (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 68 i spadły o 7 złotych wcześniej wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 9 i 2 złote i wrosły o 27). W minionym tygodniu największe zniżki odnotowano na Majorce i w Portugalii - o po 24 złote oraz na greckiej wyspie Rodos - o średnio 19 złotych. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce w Maroku - o 165 złotych oraz na półwyspie Chalkidiki i na Cyprze - o średnio 119 i 115 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek odpowiednio spadły o 21 i wzrosły o 12 złotych.

Ogólna skala i tempo wzrostu średnich cen w ostatnim czasie dość istotnie przyspieszyły. Od początku października 2018 średnie ceny wycieczek wzrosły już o 225 złotych, w tym w okresie ostatnich dwóch tygodni o 90 złotych.

W minionym tygodniu w wyraźnie większym stopniu niż średni wzrost dla wszystkich kierunków (czyli od 22 złotych) podniosły się średnie ceny na kierunkach greckich i kanaryjskich - o 41 i 35 złotych, w zbliżonej skali do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii - o 15 złotych, a stosunkowo niewiele zmieniły się średnie ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu - odpowiednio wzrosły o 3 i spadły o 5 złotych.

Pomimo niższej dynamiki zmian ceny Egiptu kształtują się na relatywnie wysokich poziomach i są nadal wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie, a także są też znacznie bliższe niż w pierwszej fazie sezonu cenom imprez do Turcji. Przyczynami relatywnie drogiego Egiptu są ograniczenia w podaży spowodowane małymi możliwościami ustanawiania nowych połączeń lotniczych oraz systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju, jak również umacniający się kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii nadal pozostają pod wpływem nisko wycenianej oferty TUI Poland, choć w ostatnim czasie ceny Bułgarii u tego organizatora przemieszczają się coraz bardziej w górę.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 30 złotych (poprzednio ceny były niższe o 13, 31 złotych i wyższe o 10 złotych, w tygodniach wcześniejszych niższe o 3 i 7 złotych oraz wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 14 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek i wpływ ten w ostatnim czasie rośnie na znaczeniu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu o 3,7 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,55 wobec 2,46 zł/litr.

Wobec niewielkich zmian ceny paliwa o zwyżce kosztów w znacznie większym stopniu decyduje kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 6 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek i to w stopniu wyższym niż w ostatnich zestawieniach z sezonu obecnego. Wpływ ten wyniósł około 115/125 złotych (poprzednio 95/105, 55/65, 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017, mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 283 i 175 złotych. Jest to nadal sytuacja odmienna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt notował wówczas znaczne spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 135 złotych, a Turcja wykazywała jedynie nieznaczny wzrost średnich cen, który wyniósł 9 złotych.

W stosunkowo niedużym stopniu spadły ceny wycieczek do Bułgarii i do Grecji, gdzie zniżki średnich cen wyniosły 7 i 10 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym w pierwszym kierunku spadały o 28 złotych, a w Grecji pozostały na tym samym poziomie.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 132 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe - o 234 i 261 złotych. Warto jednak zauważyć, że od jest to trzeci tydzień poprawy cen tego kierunku. Wyraźnie korzystniejsze dla organizatorów stały się również ceny Wysp Kanaryjskich sprzedawanych w ofertach last minute. W poprzednim sezonie o tej samej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o średnio 127 złotych.

Z mniej masowych kierunków największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji i Maroku - o 155 i 138 złotych. W umiarkowanym stopniu podniosły się ceny w Portugalii - o 35 złotych, a spadły na Cyprze i na Malcie - o 51 i 69 złotych, zaś największą przecenę odnotowano w Albanii - o średnio 243 złote. Skala obniżki cen na Cyprze uległa dużemu zmniejszeniu w stosunku do wcześniejszych tygodni w wyniku znacznego podniesienia cen na tym kierunku przez biuro Exim Tours.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu - o 184 i 148 złotych, w niewielkim stopniu spadły ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie oraz do Grecji i Tunezji - o średnio 5, 10 i 17 złotych, a w nieco większym do Bułgarii - o 35 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w związku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży (ograniczona dostępność miejsc w samolotach), ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12,7 procent w skali rocznej) oraz ze znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 14 procent w stosunku do złotego), co przekłada się na roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 28 procent.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazała tym razem oferta biura Rainbow, która była mniej kosztowna o około 90 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie była mniejsza i wyniosła około 65 złotych. Po raz pierwszy w tym sezonie pozycję lidera spadków średnich cen w ujęciu rocznym opuściło biuro TUI Poland, którego oferta była mniej kosztowna o około 15 złotych, z tym że zniżka cen w grupie hoteli, które były sprzedawane również w poprzednim sezonie była większa i wyniosła około 75 złotych. Jest to zatem sytuacja odwrotna niż w biurze Rainbow i może świadczyć o tendencji - sygnalizowanej już kilkakrotnie przez nas wcześniej - do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco wyższej półki. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 15 złotych (Coral Travel Wezyr) do 300 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało jeszcze - choć już tylko z minimalną przewagą - biuro TUI Poland z liczbą 30 ofert (poprzednio 37, przed rokiem 25, a przed dwoma 20 takich ofert), przed biurami Itaka z liczbą 28 ofert (poprzednio 26, przed rokiem 28, a przed dwoma 33 takich ofert) i Rainbow z liczbą 25 ofert (poprzednio 17, przed rokiem 12, a przed dwoma 15 ofert) oraz biurami Coral Travel Wezyr - 18 ofert i Exim Tours - 17 ofert. W tej nieco zmienionej sytuacji przewagę w zakresie hoteli 3* posiada oferta biura Rainbow, w zakresie hoteli 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Itaka i Rainbow.
Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka i Rainbow - po 11 ofert oraz TUI Poland - 7 ofert , na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Rainbow - 9 i 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Itaka wzmocniło swoja pozycję w Grecji, TUI Poland w Grecji i w Bułgarii, Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji Kontynentalnej, a Exim Tours w Tunezji i Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dwunaste zestawienie w sezonie Lato 2019 po raz pierwszy w tym sezonie nie otwierało biuro TUI Poland. Po wyraźnych podwyżkach cen wycieczek, które w okresie ostatnich dwóch tygodni wyniosły około 210 złotych, czyli znacznie powyżej średniej rynkowej, biuro przesunęło się na trzecią pozycję. Liderem - zgodnie z przewidywaniami - zostało biuro Coral Travel Wezyr. Na drugą wysunęło się biuro Grecos Holiday, któremu pomogła w tym względzie około 25-złotowa obniżka średnich cen. Pierwsza piątka pozostała identyczna jak w poprzednim zestawieniu, ale uwagę zwraca coraz lepsza pozycja biura Rainbow (obecnie szósta), zwłaszcza w zakresie odchylenia od przekrojowej rynkowej średniej, która jest skutkiem wyraźnej (o ponad 80 złotych) ostatniej obniżki średniej ceny w ofercie tego biura.

Ceny rejsów na kierunkach turystycznych w tanich liniach ponownie zdecydowanie w górę

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

Dla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który najpierw przeszedł w wyraźny spadek, później w fazę niedużych wahań, a ostatnio w dość istotny wzrost. W okresie ostatnich dwóch tygodni uległ on jeszcze większemu przyspieszeniu i w rezultacie ceny na tym kierunku prawie zrównały się z cenami sprzed roku, na co wskazuje zanikające pole w kolorze zielonym.

Na pozostałych kierunkach spadki cen rejsów na kierunkach turystycznych uległy na początku grudnia wyhamowaniu, a w drugiej połowie stycznia ceny rejsów wróciły do wzrostów, które - podobnie jak na kierunkach kanaryjskich - w okresie ostatnich dwóch tygodni znacznie przyspieszyły. Przekroczyły one znacznie średni poziom cen ubiegłorocznych, co obrazuje pojawienie się po raz pierwszy w tym sezonie czerwonego pola i to od razu o istotnych rozmiarach.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu wzrosły ceny przelotów na kierunkach portugalskich - o 385 złotych. W istotnie mniejszej skali zwyżkowały ceny do Bułgarii - o 205 złotych, a w jeszcze mniejszej na kierunkach hiszpańskich, greckich i włoskich - o średnio 115, 98 i 35 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

Dla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic i niedawno wprowadzony do rozkładu rejs na Fuerteventurę (brak możliwości porównania cen rok do roku), obserwujemy niezmienioną sytuację w porównaniu do tej sprzed dwóch tygodni, gdyż ceny bieżące i sprzed roku pozostały takie same.

Utrzymywanie się bardzo wysokich cen sierpniowych wylotów na Teneryfę może potrwać jeszcze jakiś czas. Ponieważ jednak obecne poziomy cen są znacznie oderwane od kosztów (np. paliwa) i znacznie wyższe niż u konkurencji (np. z Krakowa), to uprawniony wydaje się wniosek, że ceny w przyszłości mogą ulec znacznemu obniżeniu.
Średnia cena na pozostałych kierunkach turystycznych była początkowo dość stabilna oraz istotnie niższa od poziomów sprzed roku, ale od mniej więcej połowy października pozostaje w bardzo wyraźnym trendzie wzrostowym. Pomimo to nadal pozostaje ona poniżej średniej ceny z tego samego okresu przed rokiem, choć jej poziom zbliża się już do sytuacji sprzed roku, co obrazuje malejące zielone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku do Bułgarii - o średnio 240 złotych, a w niewiele mniejszym stopniu na kierunkach greckich i włoskich - o średnio 233 i 176 złotych. Wzrosły natomiast i to znacząco średnie ceny rejsów do Portugalii - o 170 złotych, a zwłaszcza na do Hiszpanii - o średnio 388 złotych.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tanich przewoźników, zdaniem analityków Instytutu Traveldata, należałoby brać pod uwagę ograniczenie liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 10 w poprzednim sezonie letnim do 6 (+ niedawno dodana Fuerteventura) w sezonie obecnym, zawieszenie przez Ryanair (prawdopodobnie przejściowo) niektórych tras np. do Grecji - na Korfu (z Katowic i Rzeszowa) i do Chanii (z Katowic), czy Bułgarii - do Burgas (z Rzeszowa), ale i dodanie nowych rejsów (15) przez obu przewoźników z Krakowa, zwłaszcza przez linie Wizzair (10 rejsów).

Warto brać też pod uwagę obserwowany ostatnio trend (zwłaszcza w liniach Wizzair) dodawania rejsów w ramach tych samych połączeń (np. do dwóch dodawanie trzeciego), który powiększa oferowanie zwłaszcza dla turystów, gdyż liczba podróżujących biznesowo lub odwiedzających rodziny pozostaje w takiej sytuacji z reguły na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
tui poland ryanair wizzair touroperator lcc tanie linie
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję