TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Enter Air z zarzutami

Prezes UOKiK postawił zarzuty liniom lotniczym Enter Air, które wprowadzają konsumentów w błąd, a przez to mogą naruszać ich zbiorowe interesy.


Nieodpowiadanie na reklamacje w terminie 14 dni, nieuwzględnianie roszczeń czy zaniżanie odszkodowania za opóźnienie lotu - to część kwestionowanych praktyk.Podstawą podjęcia działań były sygnały od poszkodowanych podróżnych.

Enter Air to polska linia lotnicza specjalizująca się głównie w przewozach czarterowych na rzecz biur podróży. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają liczne skargi dotyczące problemów z reklamacjami w sprawie uszkodzonych bagaży lub opóźnień lotów. Po analizie tych sygnałów i doniesień z serwisu Facebook, gdzie poszkodowani opisują swoje doświadczenia z przewoźnikiem oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prezes UOKiK postawił spółce Enter Air zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zakwestionował aż 10 praktyk przedsiębiorcy. powiedział prezes UOKiK Tomasza Chróstny.

Z analizy Urzędu wynika, że Enter Air może na kilka sposobów utrudniać konsumentom dochodzenie roszczeń reklamacyjnych. Przede wszystkim nie respektuje prawa, które zmieniło obowiązki przedsiębiorców w zakresie terminu odpowiedzi na reklamację. Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy mają na to 14 dni. Jeśli w tym czasie nie ustosunkują się do reklamacji konsumentów, oznacza to, że uznali je w całości. Tymczasem Enter Air nadal informuje, że rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni. Co za tym idzie, brak odpowiedzi po 14 dniach według spółki nie świadczy o tym, że zostały one uznane, a konsumenci nie otrzymują automatycznie tego, o co wnioskowali.

Ponadto, przewoźnik wymaga złożenia reklamacji w sprawie bagażu na lotnisku bezpośrednio po locie w biurze reklamacji bagażowej. Sporządzany jest wówczas Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report - PIR). W opinii Prezesa UOKiK jest to już reklamacja, od której powinno liczyć się 14 dni, jakie spółka ma na odpowiedź. Jednak Enter Air obliguje konsumentów do złożenia ponownej reklamacji - pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej linii lotniczych, do której muszą załączyć PIR i inne dokumenty, jak np. awers i rewers przywieszki bagażowej czy jej odcinek kontrolny. Poprzez tak ustalone wymogi, warunkujące rozpatrzenie reklamacji, spółka może naruszać prawa konsumentów.

Co więcej, w opinii Prezesa UOKiK, Enter Air przekazuje konsumentom wprowadzające w błąd informacje o ograniczeniu swojej odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu bagażu rejestrowanego, jak również o jego zasadach odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego albo podręcznego.

W przypadku opóźnienia lotu do miejsca docelowego o co najmniej 3 godziny lub odwołania go z powodów innych niż nadzwyczajne okoliczności, prawo reguluje wysokość odszkodowania dla konsumentów. Dlatego sytuacja, w której linie lotnicze nie informują o tym podróżnych, ale proponują im tzw. ugodę na niższą kwotę, budzi poważne wątpliwości Prezesa Urzędu. Jak wynika ze skarg, przewoźnik proponuje im ugodę jako natychmiastową ofertę, ważną tylko do czasu wylądowania opóźnionego samolotu. W ten sposób wymusza podjęcie szybkiej decyzji, która dla konsumentów nie jest korzystna, proponując przykładowo 100 euro, zamiast należnych 250 euro. Również w przypadku, gdy podróżni składają reklamacje wnioskując o przysługującą im zgodnie z prawem wysokość odszkodowania, Enter Air nie uwzględnia całości roszczeń.

Przepisy określają jasno prawa i rekompensaty przysługujące konsumentom, a przedsiębiorca ma obowiązek ich o tym poinformować i wypłacić należne odszkodowanie. Jakiekolwiek próby limitowania praw konsumenckich i nierespektowania należnych roszczeń przez przedsiębiorców są niedopuszczalne. Podobnie jak nieudzielanie odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie. W naszej ocenie praktyki przewoźnika, jak np. wymaganie składania podwójnej reklamacji, mogą wskazywać na naruszanie zbiorowych interesów konsumentów mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcy grozi m.in. kara do 10 proc. obrotu za każdą z zakwestionowanych praktyk. UOKiK na bieżąco monitoruje skargi wpływające do Urzędu i Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W ramach postępowań wyjaśniających przygląda się praktykom również innych linii lotniczych.

»»»» Starsze informacje 2024-05-31 ««««


Ten rok zapowiada się dla spółki bardzo dobrze, już w pierwszym kwartale wyniki są dużo lepsze niż rok temu, choć początek roku to raczej wstęp do tego co się będzie działo w lecie.

Pierwszy kwartał to jak co roku przede wszystkim przygotowanie do sezonu letniego. Aby w II kwartale przyjąć 5 samolotów musieliśmy zarządzić posiadanymi zasobami ludzkimi i operacyjnymi oraz skumulować przeglądy techniczne w IV kwartale ubiegłego oraz I kwartale tego roku. Wykonaliśmy w tym czasie wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, a nowe kontrakty podpisane z kluczowymi touroperatorami na rynku polskim mają rekordowe wolumeny i wartości. Pomimo, że wykorzystanie floty jest w tym okresie niższe to wyraźnie widać, że z roku na roku rośnie zainteresowanie lataniem także w zimie. Zwykle są to jednak dalekie destynacje, które u nas mają niewielką marżowość. Trzeba też pamiętać, że pomimo rzeczywiście niższych kosztów w czasie zimy, reżim raportowy nakłada na nas obowiązek równego rozłożenia kosztów w całym roku, co nadmiernie obciąża kwartały zimowe. Spodziewamy się kolejnego intensywnego sezonu letniego do którego jesteśmy jak zawsze dobrze przygotowani mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

Tak jak zapowiadaliśmy chcemy w najbliższym czasie spłacić zobowiązania wobec PFR co umożliwi nam wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Przez kilka lat nie było to możliwe ze względu na pandemię i ogromne problemy w branży lotniczej, ale dzięki wspólnej, odpowiedzialnej postawie wszystkich osób pracujących w Enter Air wróciliśmy tam gdzie nasze miejsce i chcemy dalej mądrze rozwijać się na polskim i europejskim niebie dodaje Polaniecki.

Przychody Enter Air w I kw. 2024 r. wyniosły prawie 393 mln zł, co oznacza 25% wzrost w porównaniu do I kw. 2023 r.. Jednocześnie liczba wykonanych operacji lotniczych zwiększyła się r/r o około 38%, a nieproporcjonalny wzrost wartości przychodów do wolumenu sprzedaży wynika z wysokiego kursu dolara w I kw. 2023 r. Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zagranicznymi cechuje się bardzo dużą sezonowością. W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzystuje całą posiadaną flotę, natomiast zimą wykorzystanie to spada o ok. 30%. W rezultacie wpływ na wyniki Grupy mają niższe w skali roku wpływy ze sprzedaży w okresie zimowym przy stałych kosztach amortyzacji oraz leasingu i jednoczesnym szczycie nakładów na obsługę techniczną w ramach przygotowań samolotów do nadchodzącego sezonu letniego.

W analizowanym okresie Enter Air miał -25,9 mln zł wyniku operacyjnego, a EBITDA Grupy wyniosła 4,5 mln zł w porównaniu do odpowiednio -13,2 mln zł i 49,4 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Przewoźnik zanotował -64,3 mln zł wyniku netto, wobec -16,5 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Na prezentowane wyniki wpływ miały ujemne różnice kursowe*, które wyniosły w I kw. 2024 r. -16,6 mln zł, a łączny wpływ FX na porównywalność danych to -38,8 mln zł (w I kw. 2023 r. różnice kursowe wynosiły +23,2 mln zł). Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 21,1 mln zł EBITDA oraz -47,7 mln zł wyniku netto.

W 2024 r. planowane jest powiększenie floty o 5 maszyn, w tym 4 typu Boeing 737 MAX 8. W sezonie lato 2024 przewoźnik planuje wykonywać operacje z wykorzystaniem 43 samolotów (31 własne maszyny, 4 wet-leasy, 4 samoloty Chair Airlines i 4 samoloty Fly4). Pomimo pojawienia się niezawinionych przez przewoźnika opóźnień w dostawach, większość nowych maszyn ma być gotowa i dopuszczona do latania przed szczytem sezonu. Enter Air posiada 51% udziałów Fly4 Airlines Green, która rozpoczęła działalność w 2024 r. i będzie świadczyła usługi najmu samolotów z załogami (wet-lease) na rzecz przewoźników lotniczych.

W 2024 r. Enter Air zawarł ze wszystkimi swoimi największymi partnerami na rynku polskim nowe umowy, których szacunkowa wartość przekroczyła 2 mld PLN (518 mln USD). Największe umowy zostały podpisane z: TUI Poland - 227 mln USD (ok. 894,2 mln zł), Coral Travel Poland - 125,7 mln USD (ok. 508,9 mln zł), Rainbow Tours - 90,4 mln USD (ok. 365,6 mln zł),oraz ITAKA FLY - 74,5 mln USD (ok. 296,8 mln zł).
W maju 2024 r. zarząd Enter Air zarekomendował wypłatę dywidendy za 2023 r., która ma wynieść 4,40 zł na jedną akcję. Warunkiem wypłaty dywidendy jest całkowita spłata przez Enter Air pożyczek otrzymanych w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" nie później niż 14 sierpnia 2024 r. Przy założeniu spełnienia powyższego warunku, dzień dywidendy został wyznaczony na 15 sierpnia 2024 r., a wypłata dywidendy na 28 sierpnia 2024 r. O wypłacie dywidendy zdecydują akcjonariusze na walnym zgromadzeniu.

Starsze informacje 2024-05-21


Zarząd Enter Air rekomenduje wypłatę 77,2 mln zł dywidendy tj. 4,40 zł/akcję pod warunkiem całkowitej spłaty pożyczek udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Debiutując na GPW w 2015 roku obiecaliśmy naszym akcjonariuszom, że wraz z naszym rozwojem będziemy się z nimi dzielić osiąganymi zyskami wypłacając dywidendę. Pandemia, która spowodowała największy w historii kryzys lotniczy przerwała ciągłość tej deklaracji i zmusiła nas do skorzystania ze wsparcia PFR, które pozwoliło nam przetrwać najtrudniejsze miesiące, ale jednocześnie uniemożliwiło wypłacanie dywidendy. Mocno pracowaliśmy, żeby wrócić do pełnej efektywności operacyjnej i 2023 rok zakończyliśmy z rekordowymi przychodami oraz solidnym zyskiem. Chcemy spłacić nasze zobowiązania wobec PFR przed terminem i podzielić się zyskiem a akcjonariuszami, rekomendujemy aby na dywidendę trafiło też część zysków z lat ubiegłych, łącznie 77,2 mln zł. mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air.

Na wypłatę dywidendy przeznaczony zostanie całkowity jednostkowy zysk Enter Air sp z.o.o. za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 46,3 mln zł oraz kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie 30,9 mln zł tj. łącznie 77,2 mln zł. Dywidenda ma wynieść 4,40 zł na jedną akcję, a biorąc pod uwagę kurs z poniedziałkowego zamknięcia notowań (71,2 zł) stopa dywidendy wynosi 6,8 proc.

Warunkiem wypłaty dywidendy jest całkowita spłata pożyczek otrzymanych w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" nie później niż 14 sierpnia 2024 r. Przy założeniu spełnienia powyższego warunku, dzień dywidendy został wyznaczony na 15 sierpnia 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 sierpnia 2024 r. W przypadku braku spłaty zobowiązań wobec PFR, zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie całkowitego zysku spółki za 2023 r. na kapitał zapasowy.

Ostatnią dywidendę w wysokości 12,3 mln zł, tj. 0,7 zł na akcję Enter Air wypłacił w 2019 r. z zysku za 2018 r. Wcześniej z zysku za 2017 r. i 2016 r. spółka wypłaciła po 0,55 zł dywidendy na akcję, a z zysku za 2015 r. 0,20 zł na akcję. W latach 2020-2023 w związku z kryzysem wywołanym pandemią i finansowaniem z PFR dywidenda nie była wypłacana.

Starsze informacje 2024-04-25


Łączne przychody Enter Air w 2023 roku w stosunku do 2022 wzrosły o 16% i wyniosły 2,6 mld zł, co pozwoliło wygenerować spółce 545 mln zł EBITDA.

Obecnie spółka ma do dyspozycji 36 samolotów w szczycie sezonu lato 2023 (28 własnych, 4 wet-lease, 4 Chair Airlines), a planowane jest zwiększenie potencjału floty do 43 maszyn w sezonie lato 2024.

Miniony rok był bardzo intensywny i wypełniony pracą nad obsłużeniem zwiększonego popytu, co przełożyło się na rekordowy poziom przychodów i EBITDA. Jesteśmy liderem polskiego rynku turystycznego i czwartą największą linią pod względem liczby pasażerów przewiezionych na naszym rynku. Solidną pracą zwłaszcza w trakcie pandemii, a także w kolejnych latach, kiedy rynek stopniowo wracał do normalności, udało nam się wzmocnić naszą rozpoznawalność na kluczowych rynkach Europy. Wypromowaliśmy swoją markę, dzięki czemu mamy dziś coraz więcej zamówień z rynków europejskich mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air. Dbamy też by zapewnić odpowiednie zasoby własne do obsłużenia ruchu turystycznego w Polsce, dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć flotę o pięć dodatkowych maszyn. Docelowo w sezonie lato 2024 chcemy latać na 43 samolotach uwzględniając wynajem w formule wet-lease, 4 samoloty naszej szwajcarskiej spółki Chair oraz 4 samoloty nowej spółki Fly4. Początek roku 2024 pozostawał pod wpływem silnego popytu na przeloty urlopowe i jeśli sytuacja na świecie nie zaskoczy branży lotniczej bardzo negatywnie, spodziewamy się kolejnego dobrego roku dodaje Polaniecki.

Przychody Enter Air w 2023 r. wyniosły ponad 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 16% wobec niespełna 2,3 mld zł przychodów w 2022 r. Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia skali działalności Enter Air w 2023 r., w którym przewoźnik wykonał o 33% więcej operacji lotniczych niż rok wcześniej.

Nieproporcjonalny wzrost wartości przychodów do wolumenu operacji wynika z wysokiego kursu dolara w 2022 r. Duża część faktur wystawiana jest w tej walucie, co oznacza, że ukształtowanie kursu dolara w ciągu roku, ma znaczący wpływ na wartość przychodów osiąganych w Grupie. Dodatkowo w 2023 r. w porównaniu do 2022 r., odnotowano niższą rynkową cenę paliw. Przekłada się to nie tylko na niższą bazę kosztową, ale również niższą wartość sprzedaży, ponieważ koszt paliwa jest przenoszony na klientów. Wahania ceny paliwa w ciągu 2023 r. w dużej mierze zostały zniwelowane hedgingiem krótkoterminowym.

W 2023 r. Enter Air wypracował 166,2 mln zł zysku operacyjnego, o 1,5 % mniej od wyniku w 2022 r. oczyszczonego ze zdarzenia jednorazowego. W 2022 r. zysk raportowany wyniósł 225,6 mln zł, ale pozytywny wpływ na niego miało zdarzenie jednorazowe w postaci umorzenia pożyczki PFR w wysokości 56,9 mln zł, bez którego zysk operacyjny wyniósłby 168,7 mln zł.

EBITDA Grupy w 2023 r. osiągnęła rekordowy w historii Grupy poziom 545,4 mln zł i była o 59% wyższa r/r. Zysku netto wzrósł o 171,8% do 196,4 mln zł w porównaniu do 72,3 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 r. Na prezentowane wyniki wpływ miały dodatnie różnice kursowe*, które wyniosły w 2023 r. 101,7 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 443,7 mln zł EBITDA oraz 94,7 mln zł zysku netto.
Enter Air w trakcie szczytu sezonu letniego korzystał z ponad 36 samolotów, wykorzystując całą własną flotę (28 samolotów - 23 Boeingi 737-800 oraz 5 Boeingów 737 MAX 8) oraz cztery dodatkowe maszyny wynajęte na zasadach wet-lease od obcych przewoźników, a także piąty, dodatkowy samolot wynajęty pod koniec wysokiego sezonu. Ponadto w sezonie lato 2023 latały cztery samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines, w której Enter Air ma 49% udziałów. W 2023 r przed sezonem letnim Grupa przyjęła do użytkowania 3 nowe samoloty Boeing 737-8 MAX, a pod koniec roku przewoźnik oddał leasingodawcom 2 samoloty Boeing 737-800. W 2024 r. planowane jest powiększenie floty o 5 maszyn, w tym 4 typu Boeing 737 MAX 8. Większość z zamówionych samolotów ma dołączyć do floty w maju, po przejściu gruntownych przeglądów technicznych. W sezonie lato 2024 przewoźnik planuje wykonywać operacje z wykorzystaniem 43 samolotów (31 własne maszyny, 4 wet-leasy, 4 samoloty Chair Airlines i 4 samoloty Fly4).

W ramach odnowienia współpracy ze wszystkimi swoimi największymi partnerami na rynku polskim, Enter Air zawarł w 2024 r. kontrakty, których szacunkowa wartość przekroczyła 2 mld PLN (518 mln USD). Największe umowy zostały podpisane z: TUI Poland - 227 mln USD (ok. 894,2 mln zł), Coral Travel Poland - 125,7 mln USD (ok. 508,9 mln zł), Rainbow Tours - 90,4 mln USD (ok. 365,6 mln zł),oraz ITAKA FLY - 74,5 mln USD (ok. 296,8 mln zł). Enter Air zgodnie z danymi ULC przewiózł w 2023 r. na polskim rynku prawie 3,1 mln pasażerów będąc niekwestionowanym liderem rynku turystycznego w Polsce. Enter jest czwartą największą linią w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów w 2023 r.
W 2023 roku zrobiliśmy kolejny krok w kierunku ekspansji na rynki zagraniczne i założyliśmy w Irlandii spółkę Fly4 Airlines Green wraz z TUI BETEILIGUNGS GMBH. Fly4 będzie w sezonie lato 2024 latać dla TUI na rynku brytyjskim, jednym z najbogatszych rynków w Europie, do którego dostęp jest mocno ograniczony. Dostrzegliśmy szansę, ponieważ Irlandia miała korzystne umowy bilateralne z Wielką Brytanią przed jej wejściem do Unii Europejskiej i spółka irlandzka ma szansę skorzystać z lepszych warunków dostępu do rynku brytyjskiego niż nasza konkurencja z innych krajów. Jednocześnie spółka z koncesją irlandzką ma dostęp do całego rynku unijnego. dodaje Grzegorz Polaniecki.

Przedmiotem działalności założonej przez Enter Air oraz TUI Beteiligungs spółki Fly4 Airlines Green w której Enter Air posiada 51% udziałów, będzie usługa najmu samolotów z załogami (wet-lease) na rzecz przewoźników lotniczych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
3 Enter Air wyniki 2023 rok zysk ilość samolotów
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję