Subskrypcja
Subskrypcja

Szukaj
Szukaj

Ile zarobił Rainbow w pierwszym półroczu 2017 roku?

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku.


W tym okresie odnotowano wzrost przychodów o 20,2%, natomiast zysk netto wyniósł 5,93 mln zł.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours S.A w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 546,9 mln złotych i są wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2016 roku o 91,87 mln zł, co stanowi wzrost o 20,2%. Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wykazały wzrost aż o 25,7% w porównaniu pierwszego półrocza w 2016 roku. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 5,93 mln zł i był wyższy o prawie 1,5 mln w stosunku do 2016 roku.

Zgodnie z opublikowanym raportem Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. wskazuje, że głównym motorem rozwoju jest spółka dominująca (nazwa handlowa Rainbow). Pomimo tego, że I półrocze obfitowało w niekorzystne czynniki zewnętrzne m.in. zamachy terrorystyczne w Europie i na Świecie, doniesienia te nie mają znaczącego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej, co potwierdza rosnąca liczba osób uczestniczących w imprezach turystycznych, również dzięki znaczącej dywersyfikacji oferty. Do nowo rozwijanych destynacji, zaliczyć należy m.in. wprowadzenie do oferty w I półroczu 2017 roku przelotów czarterowych do Ameryki Południowej (Brazylia, Panama) oraz rozszerzenia sprzedaży na kierunku Kuba do okresów całorocznych. W przypadku Ameryki Południowej jest to działanie otwierające nowy, dotychczas nieobecny w Polsce segment rynku. W okresie I półrocza 2017 roku w imprezach turystycznych łącznie wzięło udział 155,2 tys. uczestników, czyli o 32,3 tys.osób więcej, niż w I półroczu 2016 roku, co stanowi wzrost o 26,3%.

Strategia Zarządu na rok 2017, to skonsolidowanie działalności w we wszystkich spółkach. Zarząd zamierza skupić się na dalszym podniesieniu zyskowności i obniżeniu kosztów działania poszczególnych podmiotów. Grupa Kapitałowa Rainbow Tours przewiduje nowe inwestycje w nieruchomości hotelowe i rozszerzanie działalności w zakresie własnych hoteli. Posiadany od dwóch sezonów obiekt hotelowy osiągnął oczekiwane wyniki. W planach jest wybudowanie trzeciej części budynku w ramach kompleksu White Olive Premium 4*, gdzie będzie dodatkowych 47 pokoi również w standardzie 4 gwiazdek. Jednak największą inwestycją, jaką planuje Rainbow, będzie kompleks hotelowy White Olive Elite. W II półroczu 2017 roku spółka nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 0,9 hektara na której planowane jest wybudowanie kompleksu hotelowego dysponującego prawie 200 pokojami o standardzie 5*. Biorąc pod inne plany na przyszłość, Spółka zamierza skupić się na konsekwentnej budowie silnej i rozpoznawalnej marki Rainbow oraz Grupy Kapitałowej obejmującej swym działaniem wszystkie aspekty rynku turystycznego w Polsce. W dalszym ciągu rozwijane będą kanały dystrybucji: call center i internet oraz działalność konsolidująca rynek czarterów.

Starsze informacje 2017-05-02


Ile zarobił Rainbow w 2016 roku? Spółka opublikowała swoje zeszłoroczne wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Rainbow Tours S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 wyniosły 1.201,0 mln zł i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2015 roku o 7,3%. Zysk netto wyniósł prawie 27,0 mln zł.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży wpływ miało wiele czynników, wśród nich wzrost z tytułu sprzedaży imprez turystycznych oraz wzrost liczby klientów. W 2016 roku z oferty Rainbow (Spółki Dominującej) skorzystało ponad 330,3 tys. osób, co stanowi wzrost o 10,1% w stosunku do roku 2015, w którym z oferty biura skorzystało 300,1 tys. uczestników. Warto dodać, że w okresie sprzedaży sezonu "Lato 2016" liczba klientów wyniosła ponad 260,6 tys., co w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o około 8,6%. Najwyższą dynamiką wzrostu cechowały się sezony "Zima 2015/2016" oraz "Zima 2016/2017". Łączna liczba uczestników w tych sezonach w 2016 roku wyniosła 69,7 tys. osób, a dynamika wzrostu wyniosła 16,0%. W przypadku oferty "Lato 2016" niekwestionowanym liderem stała się Grecja. Kolejnymi krajami chętniej odwiedzanym w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 były: Hiszpania (wzrost o 35%), Portugalia (wzrost o 61%), Bułgaria ( wzrost o 27%) i Cypr ( wzrost o 70%). Wpływ na takie zmiany miała z całą pewnością sytuacja zewnętrzna, dzięki której znacznie zyskały kraje oceniane jako bezpieczne.

Pomimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych (np. zamachy terrorystyczne, międzynarodowe wydarzenia sportowe) udało się nie tylko utrzymać, ale i znacznie poprawić wyniki i udziały w rynku (wzrost przychodów o 7,6%). W każdym miesiącu Spółka notowała również wzrost sprzedaży, ale szczególnie poprawiła wyniki za IV kwartał 2016 roku, gdzie z racji standardowo "niskiego sezonu" w branży, trudno o wysokie przychody.

W 2016 roku wszystkie dotychczasowe spółki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wypracowały dodatnie wyniki finansowe, co również miało wpływ na poprawę wyników Grupy. Szczególną uwagę należy poświęcić spółce Rainbow Hotels A.E. Hotel (White Olive Premium) po gruntownej renowacji uzyskał pełną zdolność operacyjną przed sezonem 2016 roku. Wyniki 2016 są zadowalające, gdyż wskazana spółka zależna wygenerowała około 295 tys. zł zysku. Ranbow zamierza dalej rozszerzać działalność w zakresie własnych hoteli. W planach jest wybudowanie kompleksu hotelowego White Olive Elite. Budowa planowana jest na parceli o powierzchni prawie 1 ha, i w którym docelowo będzie 190 pokoi o standardzie 5 gwiazdek.

Rainbow prowadzi także działania w sektorze B2B, przede wszystkim w zakresie organizacji wyjazdów służbowych, integracyjnych, kongresów oraz konsolidacji i sprzedaży miejsc w samolotach czarterowych. Spółka wciąż rozwija własną sieć sprzedaży - liczba salonów firmowych sięga już ponad 150, przy czym obecnie już 3/4 z nich zlokalizowanych jest w centrach handlowych. Kolejnymi mocnymi filarami sprzedażowymi są: call center i sprzedaż internetowa, a także sprzedaż agencyjna.

Zarząd zdradził również strategię i plany na przyszłość. Wśród nich znalazły się między innymi: konsekwentna budowa silnej i rozpoznawalnej marki, rozbudowa własnych systemów rezerwacyjnych, rozbudowa sieci hotelowej w Grecji i dywersyfikacja przychodów w różnych sektorach usług turystycznych.

Starsze informacje 2017-04-21


Ile rezerwacji miał Rainbow w przedsprzedaży?
Przedsprzedaż w Rainbow idzie lepiej niż przed rokiem. Biuro poinformowało o wynikach sprzedaży oferty letniej.

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2017 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2017) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 kwietnia 2017 roku wyniosła 132.831 rezerwacji, co oznacza wzrost o 35,21 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu Lato 2016 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 98.240 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie kwiecień - październik 2017 roku.

Starsze informacje 2017-03-21


Niedawno pisaliśmy o wzroście zainteresowania klientów ofertami first minute. Ten trend zdają się potwierdzać dane dotyczące przedsprzedaży w Rainbow Tours. Ile wczesnych rezerwacji zanotował łódzki touroperator?

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty LATO 2017 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2017) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 marca 2017 roku wyniosła 110.478 rezerwacji, co oznacza wzrost o 38,08 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu LATO 2016 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 80.011 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie kwiecień - październik 2017 roku.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Wyniki Rainbow [2017-05-07 22:21 83.22.255.*]
Relacja obrotów do zysków daje zysk (netto) na poziomie ok. 2,25%. Więc gdzie kapitał na inwestycje, środki na wypłatę dywidendy, środki na powiększenie kapitału zapsowego. itd. itd. To gigant nie na glinianych lecz na piaskowych nogach. Rekomendacje dla akcjonariuszy: wyprzedawać natychmaist. odpowiedz »

Wyniki Rainbow [2017-05-04 10:53 188.146.139.*]
No tak. Przychód netto wiele milionów, ale żeby lepiej się zarabiało w Rainbow to już nie. Skąpcy, Żydzi i ciułacze. Za nic mają pracowników, którzy zapracowali na ten wynik. Hańba. odpowiedz »

Przedsprzedaż w Rainbow [2017-03-21 13:45 159.205.193.*]
Niech podadzą ile sprzedali agenci a ile ich salony firmowe ? odpowiedz »

Przedsprzedaż w Rainbow [2017-05-16 14:13 83.31.144.*]
O co chodzi ??? przecież podają ... odpowiedz »

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij