Jak sprawdzić biuro podróży i kupić wycieczkę!

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się w ubiegłym tygodniu cykl artykułów dla turystów o bezpiecznym podróżowaniu - m.in. o tym, jak kupić wycieczkę w biurze podróży i nie zostać oszukanym.


Gazeta pisze, iż Polacy preferują wypoczynek z dużymi organizatorami. Ale z różnych względów czasami wybierają imprezy małych, czasami istniejących od niedawna biur. Turystom decydującym się na zakup wycieczki nieznanego organizatora Rzeczpospolita radzi jak w 5 krokach sprawdzić wiarygodność biura.

1. Sprawdzenie biura

Gazeta zaleca turystom:
- sięgnięcie do specjalnego rejestru prowadzonego przez marszałka województwa (biuro musi się w nim znajdować, a zakres jego działalności musi obejmować kraj naszego wyjazdu (grupa I obejmuje Polskę, gr. II większość krajów europejskich, gr. III - m.in. Wyspy Kanaryjskie, a gr. IV - kraje, z którymi graniczy Polska, w Rosji jedynie obwód kaliningradzki).
- sprawdzenie ważności gwarancji ubezpieczeniowej
- sprawdzenie informacji o biurze w centralnej ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki (www.mgip.gov.pl)

Trudno powiedzieć, dlaczego Rzeczpospolita utrudnia turystom życie, podając im link do strony Ministerstwa Gospodarki jako miejsce, gdzie znajduje się Centralna ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych, zamiast podać bezpośredni link do rejestru (turystyka.crz.mg.gov.pl). Niewątpliwie turyści mniej obeznane z zasobami Internetu mogą nie dotrzeć do samego rejestru, gdyż aby przejść ze strony ministerstwa do rejestru należy odwiedzić aż 4 różne strony WWW.

W dalszej części artykułu Rzeczpospolita pisze, iż wpis do rejestru nie jest gwarancją jakości usług danego organizatora. Radzi turystom sprawdzić w Internecie, czyli poszukać informacji czy biuro jest członkiem organizacji branżowych, czy otrzymało różne nagrody, czy jest notowane w rankingach. Zachęca również turystów do zajrzenia na fora dyskusyjne o turystyce, gdyż dopiero tam można dowiedzieć się z jakimi problemami praktycznymi spotykają się klienci wybierający określone biuro.

2. Przeczytanie umowy i warunków uczestnictwa

Rzeczpospolita radzi turystom, by po sprawdzeniu biura zapoznać się dokładnie z jego katalogiem z ofertami, jak również poprosić o wzór umowy oraz warunków uczestnictwa do przeczytania (część biur zamieszcza je w Internecie, część drukuje je w folderze).

Gazeta podkreśla, iż w folderach, katalogach, broszurach biuro podróży powinno dokładnie i zrozumiale podać takie elementy oferty, jak:
- cena wycieczki i sposób jej ustalenia,
- miejsce pobytu i trasa wycieczki (program zwiedzania i listę atrakcji turystycznych),
- opis środka transportu,
- położenie, rodzaj i kategoria hotelu (według przepisów kraju pobytu),
- ilość i rodzaj posiłków,
- terminy zapłaty za wycieczkę i wysokość zaliczki,
- termin pisemnego powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu wyjazdu, gdy jest on uzależniony od liczby zgłoszeń,
- informacje o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych i wymaganiach zdrowotnych.

Oczywiście informacje w folderach i katalogach nie mogą wprowadzać turysty w błąd, a wszelkie wątpliwości powinni wyjaśnić pracownicy biura, w szczególnych sytuacjach nawet poprzez dodanie do umowy aneksu, który uściśli warunki oferty.

Rzeczpospolita radzi turystom, by zarówno katalog, jak i umowę oraz warunki uczestnictwa zabrać ze sobą na wycieczkę.

3. Przeliczenie ceny wycieczki

Decyzje o wypoczynku Polacy podejmują często w oparciu o cenę imprezy. Dlatego cena podawana przez touroperatorów powinna zawierać wszystkie opłaty związane z wyjazdem. Jeśli jest inaczej, to biuro podróży powinno o tym bardzo wyraźnie informować, podając jakie dodatkowe opłaty będą pobierane i w jakiej wysokości (chodzi tu przede wszystkim o koszty wstępu do obiektów zabytkowych, które są w planie zwiedzania, opłaty za alkohol do posiłków, zwyczajowe napiwki dla obsługi itp.).

Gazeta przypomina turystom, iż cena wycieczki na 20 dni przed wyjazdem nie może być podwyższona. Wcześniej podwyżki są możliwe, ale tylko w przypadku gdy są uzasadnione udokumentowanym wzrostem kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków itp. albo wzrostem kursów walut.

4. Kiedy można zrezygnować z wycieczki?

Bywają sytuacje, gdy turysta musi zrezygnować z wycieczki. Wtedy biuro potrąca część należności - w zależności od tego, ile dni zostało do wyjazdu. Dlatego turyści nie powinni pochopnie decydować się na wyjazd, bo mogą straciś naprawdę dużo - nawet do 100% ceny imprezy.

Zaleca się turystom również zapoznanie się z trybem zgłaszania rezygnacji, bo im wcześniej się z wycieczki zrezygnuje, tym mniej się straci pieniędzy.

Biura często proponują turystom wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu, ale warunki ubezpieczycieli w przypadku rezygnacji są bardzo restrykcyjne.

Rzeczspospolita pisze również, iż klient ma prawo przenieść swoje uprawnienia (a więc swoją wycieczkę) na inną osobę. Powinien jednak zawiadomić o tym biuro podróży w terminie, który określa umowa. Często biura zastrzegają sobie opłatę manipulacyjną za taką zmianę.

5. Jak składać reklamacje?

Na koniec Rzeczpospolita instruuje turystów jak składać reklamacje, tak, by zostały one rozpatrzone.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję