TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wyrzucone konsorcjum wraca na lotnisko Okęcie?

Do nowego kontraktu na dokończenie prac przy budowie terminalu 2 na warszawskim Okęciu będzie trzeba zastosować przepisy prawa zamówień publicznych, jeżeli wartość robót przekroczy 5,15 mln euro.


Konsorcjum Ferrovial-Budimex-Estudio Lamela, które zostało wyrzucone z Okęcia ma powrócić na budowę. Na mocy porozumienia, które zostało zawarte z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze, do 4 lutego 2008 roku konsorcjum ma przeprowadzić audyt, a następnie złożyć nową ofertę. Jednak jeszcze nie wiadomo w jakim trybie. PPL jest zamawiającym sektorowym. Dlatego też zastosowanie będą mieć prawa zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia przekroczy wartości progowe, które zostały ustalone w przepisach.

Artur Burak, rzecznik PPL zaznacza - Celem audytu jest tylko sprawdzenie, czy konsorcjum jest w stanie przed 28 marca 2008 roku doprowadzić do uruchomienia systemów potrzebnych do funkcjonowania Terminalu 2.

Konsorcjum nie postawiło warunku rozliczenia starych zaległości, ale wystawi rachunek za bieżące działania. Ma to być oddzielna faktura, która nie będzie połączona z zerwanym kontraktem.

Pierwotny kontrakt na budowę Terminalu 2 na Okęciu został podpisany w 2002 roku. Wówczas nie zastosowano przepisów o zamówieniach publicznych. Burak wyjaśnia - Konsorcjum Ferrovial-Budimex-Estudio Lamela zostało wybrane na podstawie naszego wewnętrznego regulaminu przetargowego, bo nie było wtedy jeszcze obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Zwycięska oferta warta 199 mln USD w efekcie poleceń zmiany wydanych przez inżyniera kontraktu wzrosła do 222 mln USD, a po podpisaniu aneksu w 2006 roku osiągnęła 247 mln USD. W ubiegłym roku kontrakt został zerwany, gdyż Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej miała zastrzeżenia do systemu nagłaśniającego.

Obecnie PPL ma obowiązek zastosowania prawa zamówień publicznych. Jednak przeprowadzenie procedury zamówieniowej do 28 marca 2008 roku, czyli do momentu wejście w życie systemu Schengen na lotniskach jest nierealne.

Piotr Trębicki, radca prawny i szef działu zamówień publicznych w Kancelarii Gessel w Warszawie wyznał - Z dużą ostrożnością, ale zastanowiłbym się nad udzieleniem zamówienia z wolnej ręki, z powołaniem się na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w której wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a gdzie nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Według niego, społeczna potrzeba otwarcia terminalu nie może decydować o konieczności niezwłocznego wykonania zamówienia. Jednak konieczność dostosowania lotniska do warunków układu z Schengen przed 28 marca 2008 roku już może.

Natomiast Małgorzata Stachowiak, prawnik z Grupy Doradczej Sienna uważa, że nie zachodzi przesłanka zastosowania zamówienia z wolnej ręki ze względu na natychmiastowość wykonania zamówienia. Zaznacza - Sama natychmiastowość nie wystarcza, aby odstąpić od konkurencyjności postępowania. Musi ona być skutkiem wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Dodaje - Data obowiązku dostosowania się do regulacji Schengen była znana od dawna, zaś o trudnościach w realizacji terminalu też wiedzą wszyscy od wielu miesięcy. Nie można więc stwierdzić, że zamawiający został zaskoczony okolicznościami od niego niezależnymi, których nie mógł on przewidzieć.

Kolejną przeszkodą do powrotu konsorcjum na plac budowy może być warunek podmiotowy wymieniony w art. 24 ust. 1 pkt 1 p.z.p., który uniemożliwia ubieganie się o zamówienie wykonawcy, który wyrządził szkodę przez niewykonanie zamówienia lub wykonując je nienależycie. Piotr Trębicki podkreśla - Jeśli było odstąpienie od umowy, należałoby uznać, że wykonawca wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie. Przecież gdyby nie było szkody, to dlaczego doszłoby do tego ostrego konfliktu?

Trębicki uważa, że nie ma znaczenia, że wcześniejsza umowa nie była udzielana w trybie zamówienia publicznego. Wyjaśnia - Artykuł 24 ust. 1 pkt 1 p.z.p. odnosi się do wadliwego wykonania jakiegokolwiek zamówienia, a nie tylko zamówienia publicznego.

Według Małgorzaty Stachowiak nie będzie można zastosować art. 24 ust. 1 pkt 1 p.z.p. do konsorcjum, ponieważ w tym przepisie chodzi o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. Natomiast pierwotna umowa nie miała takiego charakteru.

W przypadku zamówień sektorowych o zastosowaniu procedur p.z.p. decyduje wartość zamówienia. Stachowiak tłumaczy - W przypadku gdy nowa umowa będzie zawierana na określony zakres prac, a jej wartość przekroczy 5,15 mln euro, to musi być to umowa poprzedzona przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia, zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Według Trębickiego nowa umowa na dokończenie prac na Okęciu powinna być uznana za sektorową, ponieważ zamówienie będzie udzielane w celu wykonywania działalności, która polega na zarządzaniu lotniskiem. Dodaje - W moim przekonaniu Przedsiębiorstwo Państwowe PL zostało utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, kontrolowanym przez jednostki sektora finansów publicznych, zatem musi udzielać swojego zamówienia na podstawie procedury ustawy Prawo zamówień publicznych.

Trębicki także uważa, że największe znaczenie będzie miała wartość zamówienia. Jeżeli będzie niższa od 5,15 mln euro dla robót budowlanych wówczas nie trzeba będzie ogłaszać nowego przetargu publicznego.

Jednak jeszcze nie wiadomo jaki będzie koszt pozostałych robót. Według Tadeusza Jarmuziewicza, wiceministra infrastruktury wartość nowej umowy nie przekroczy 5 mln euro. Jednak PPL ocenił koszt wszystkich robót związanych z uruchomieniem hali odlotów i pirsu północnego na około 15 mln zł.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Okęcie lotnisko port lotniczy Warszawa kontrakt konsorcjum Ferrovial Budimex Estudio Lamela budowa Artur Burak PPL Porty Lotnicze umowa kontrakt Piotr Trębicki Małgorzata Stachowiak zamówienie przetarg Tadeusz Jarmuziewicz
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję