TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Przychód Grupy SAS przekroczył w 2006 roku 60 mld SEK

Grupa SAS sporządziła roczny raport końcowy za okres od stycznia do grudnia 2006 roku. Przychód operacyjny za cały miniony rok wyniósł 60,777 mld SEK, czyli o 9,5% więcej niż w roku 2005.


Dochód operacyjny za czwarty kwartał wyniósł 15,157 mld SEK w porównaniu z 14,492 mld w 2005 roku, co daje wzrost o 4,6%. W przychodzie operacyjnym nie zawarto wpływów z sektora hotelowego, który wraz ze sprzedażą akcji Rezidor Hotel Group przestał funkcjonować w ramach Grupy SAS.

Grupa SAS obsłużyła w 2006 roku o 6,3% więcej pasażerów niż rok wcześniej i osiągnęła liczbę 38,6 mln. Wzrost w czwartym kwartale wyniósł 3,9%. W tym czasie obsłużono 9,6 mln podróżnych.

Koszty bezzwrotne wyniosły w ubiegłym roku 667 mld SEK (w 2005 r. - 413 mld SEK), w tym koszty restrukturyzacji 337 mld SEK (w 2005 r. - 413 mld SEK), pokrycie strat 146 mld SEK ( w 2005 r. - 0 SEK) i inne koszty 184 mld SEK (w 2005 r. - 0 SEK). Wszystkie wydatki zostały pokryte z dochodu osiągniętego w 2006 roku.

Dochód z operacji, które przerwano wyniósł 4,576 mld SEK, w porównaniu z 577 mld SEK w 2005 roku. Akcje Rezidor Hotel Group zostały zamieszczone na liście sprzedaży giełdy w Sztokholmie 28 listopada 2006 roku.

Dochód bez zysków kapitałowych oraz kosztów bezzwrotnych wyniósł w całym 2006 roku 1,279 mld SEK, co daje wzrost o 1,165 mld SEK w porównaniu z rokiem 2005. W czwartym kwartale ubiegłego roku dochód ten wyniósł 735 mld SEK, a w tym samym czasie roku 2005 228 mld SEK.

Grupa osiągnęła dochód po opodatkowaniu w wysokości 4740 mld SEK w całym ubiegłym roku (w 2005 r. - 255 mld SEK) i 4647 mld SEK w czwartym kwartale (w czwartym kwartale 2005 r. - 198 mld SEK).

CFROI za okres od stycznia do grudnia 2006 wyniósł 15%, przy 13% w roku poprzednim.

Zysk przeliczany na akcję dla Grupy SAS, w tym operacje kontynuowane oraz przerwane w minionym roku wyniósł 28,10 SEK, a tylko za czwarty kwartał 28,01 SEK. Natomiast zysk na akcję w dziale operacji kontynuowanych wyniósł 0,78 SEK za cały rok. Wartość akcji wynosi 99,49 SEK w porównaniu z 69,93 SEK w roku 2005.

Oszczędności uzyskane przez zmniejszenie kosztów jednostkowych wyniosły 2,5 mld SEK i zostały przeznaczone na pokrycie bieżących potrzeb. Do końca 2006 roku wykorzystano 79% całej sumy.

Od 1 stycznia 2007 funkcję Dyrektora Zarządzającego i CEO Grupy SAS pełni Mats Jansson.

Podczas Dorocznego Zebrania Udziałowców, Rada Nadzorcza zaproponowała, aby nie dokonywać wypłat dywidend udziałowcom SAS AB za rok fiskalny 2006. Decyzję argumentowano relatywnie słabą pozycją finansową Grupy. Wypłata dywidend mogłaby wpłynąć na płynność finansową, która stanowi najważniejszy czynnik w procesie zarządzania restrukturyzowanymi środkami oraz inwestycjami.

Mats Jansson wyjaśnił - Rezultaty przedstawione za rok 2006 są dobrym znakiem, ale ich poziom jest zbyt niski, aby dokonać zwrotów zgodnie z oczekiwaniami udziałowców i pokryć koszty przyszłych inwestycji. Chociaż w tym momencie nie ma oznak spowolnienia tempa rozwoju gospodarki i sektora linii lotniczych, to jednak dynamika wzrostu Grupy, wzrost konkurencyjności oraz sytuacja na rynku paliw, pozostają nie pewne.

Raporty w języku angielskim oraz szwedzkim można zamówić w SAS: SE-195 87 Sztokholm, tel. +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10 lub obejrzeć i zamówić na stronie: www.sasgroup.net. Na tej samej stronie internetowej, zazwyczaj piątego każdego miesiąca, publikowane są dane dotyczące comiesięcznego ruchu pasażerskiego oraz ilości miejsc.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
SAS Grupa SAS raport dochód przychód zysk wyniki roczny raport przychód operacyjny dochód operacyjny Rezidor Hotel Group koszty bezzwrotne CFROI oszczędności Mats Jansson a przychody 2006 lot w roku sek centralwings za linii lotniczych koszt oko
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję