Wszystko o nowym paszporcie

W dniu 19 lutego 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Pojawiło się w niej wiele zmian względem dotychczasowych wymagań:


Zgodnie z nową ustawą, aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:

 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
 • jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy złożyć osobiście.

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:
- za paszport ważny 10 lat - 140 zł
- za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 60 zł
- za paszport tymczasowy - 30 zł.

Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które ukończyły 70 lat, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji, osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej oraz żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Wydawane obecnie paszporty zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. Każda osoba ubiegająca się o paszport zobowiązana jest do złożenia odcisków palców na specjalnym (niebrudzącym rzecz jasna) urządzeniu elektronicznym oraz musi dostarczyć zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia ICAO. Wymogi te są bardzo rozbudowane:
 • Format zdjęcia: szerokość 35mm wysokość 45mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11 roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia
 • Pozycja głowy i wygląd twarzy - zdjęcie musi pokazywać front osoby fotografowanej z twarzą skierowaną prosto w obiektyw aparatu. Osoba fotografowana musi mieć wygląd twarzy naturalny z zamkniętymi ustami.
 • Oczy i kierunek patrzenia - osoba fotografowana musi patrzeć prosto w obiektyw aparatu. Oczy muszą być otwarte, wyraźnie widoczne (nie mogą być zakryte przez włosy lub okulary)
 • Tło - białe lub inne jasne jednorodne pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zaleca się kolor biały lub jasnoszary. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne).
 • Ostrość i kontrast - twarz we wszystkich obszarach musi być odwzorowana ostro i odpowiednio kontrastowa
 • Oświetlenie - twarz musi być równomiernie oświetlona. Należy unikać refleksów, cieni na twarzy oraz efektu "czerwonych oczu"
 • Osoby w okularach - oczy muszą być dobrze widoczne, kant szkieł i oprawki nie mogą zakrywać oczu. Okulary nie mogą posiadać szkieł barwionych lub przeciwsłonecznych. Na szkłach okularów nie mogą występować refleksy
 • Nakrycie głowy - osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być dobrze widoczna.
 • Jakość zdjęcia - zdjęcie powinno być wykonane - zwłaszcza przy zdjęciach z aparatu cyfrowego - na papierze wysokiej jakości o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań lub być brudne. Zdjęcie musi być neutralne kolorystycznie a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
 • Zdjęcia dzieci Przy fotografiach dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby: tło zdjęcia było jednorodne i jasne (bez innych osób w kadrze) podczas wykonywania zdjęcia; dziecko musi mieć zamknięte usta, twarz dziecka nie była zasłonięta; na fotografii dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy (np. zabawka). Ważne!! Dzieci do piątego roku życia nie wymagają zdjęć zawierających cechy biometryczne. Dopuszczalne są odstępstwa od określonych powyżej zaleceń.
 • Dopuszczalne są zdjęcia w biżuterii, jednakże poza obrębem owalu twarzy. Kolczyki lub klipsy nie mogą zasłaniać lub deformować obrazu twarzy. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby oś optyczna aparatu znajdowała się prostopadle do płaszczyzny twarzy na wysokości pomiędzy nosem, a linią oczu. Niedopuszczalna jest "ptasia" i "żabia" perspektywa. W przypadku archiwizacji zdjęć w postaci cyfrowej na płytach CD - zdjęcie musi posiadać rozdzielczość co najmniej 300 dpi - tzn. w pionie powinno posiadać 530 pixeli, a w poziomie 415 pixeli.


Odciski palców nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych, a są tylko zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne).

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 roku - bez względu na ich rodzaj - zachowały ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r. Niektóre kraje jednak mogą mieć swoje wymagania dotyczące posiadania identyfikacji biometrycznej, więc stary paszport może okazać się pewnym utrudnieniem w podróżowaniu.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
www.msw.gov.pl/portal/pl/380/31/Informacje_paszportowe.html
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij