TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Trwają zapisy na szkolenie Collaborative Decision Making

W dniach 25 - 29 września 2006 roku odbędzie się szkolenie pt. "Collaborative Decision Making" - Wspólne podejmowanie decyzji, którego organizatorem jest Biuro Kadr i Szkolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Szkolenie Collaborative Decision Making pozwoli uczestnikom - przedstawicielom linii, portów lotniczych oraz władz lotniczych na poznanie narzędzi zwiększenia efektywności zarządzania ruchem lotniczym poprzez wymianę informacji oraz dzielenie się danymi. Rozumienie filozofii współpracy umożliwi rozwój świadomości sytuacyjnej pomiędzy partnerami, mającymi na uwadze rozwój lotnictwa.

Kurs daje także możliwość zrozumienia jak lepiej wykorzystać dostępne zasoby i usprawnić wydajność działalności przedsiębiorstwa, umożliwia także zdobycie wiedzy w zakresie przywracania równowagi w przypadku zakłóceń poprzez rozpowszechnianie informacji w odpowiednim czasie.

Zakres programowy szkolenia obejmuje między innymi:

- Implementacja idei wspólnego podejmowania decyzji w portach lotniczych,
- Implementacja wspólnego podejmowania decyzji w zarządzaniu przepustowością,
- Zarządzanie informacją jako podstawa wspólnego podejmowania decyzji,
- Podstawowe wskaźniki oceny działalności przedsiębiorstwa,
- Standaryzacja procedur,
- Zadania i obowiązki stron uczestniczących w procesie wspólnego podejmowania decyzji - CDM.
- Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Instytut Szkolenia Kadr Lotnictwa Cywilnego ATDI/IATA z wykorzystaniem międzynarodowego eksperta w dziedzinie lotnictwa cywilnego.

Szkolenie skierowane jest do:
- Kadry kierowniczej, w tym średniego i wyższego szczebla zarządzania władz lotniczych i portów lotniczych,
- Kadry menedżerskiej linii lotniczych oraz firm prywatnych i organizacji powiązanych z lotnictwem.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i nie będzie tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe, które otrzymają wszyscy uczestnicy także będą w języku angielskim. W związku z tyn, osoby, które zostaną wytypowane do udziału w szkoleniu powinny legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - w mowie i w piśmie.

Na zakończenie szkolenia przewidziany jest egzamin testowy, który upoważnia do otrzymania certyfikatu, na którego zaliczenie wymagane jest udzielenie co najmniej 70 proc. prawidłowych odpowiedzi. Udział w egzaminie jest dobrowolny, jednak dla osób ubiegających się o certyfikat obecność i uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w programie szkolenia zajęciach jest obowiązkowa. Na ocenę końcową, oprócz wyniku z egzaminu, wpływa zatem aktywność i obecność na zajęciach.

Szkolenie będzie miało miejsce w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przy ul. Łuckiej 2/4/6 w sali konferencyjnej nr 141 na I piętrze. Rejestracja uczestników szkolenia zacznie się 25 września 2006 roku o godzinie 8.00, natomiast początek zajęć pierwszego dnia szkolenia przewidziany jest na godzinę 8.30.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 4.000,00 zł i obejmuje opłatę rejestracyjną oraz koszty lunchu w każdym dniu szkolenia.
Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia lub najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia na rachunek Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

BGK I Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Nr rachunku: 22 1130 1017 0019 9407 5120 0003

Jeżeli opłata nie zostanie dokonana do ostatniego dnia szkolenia, uczestnik nie otrzyma certyfikatu poświadczającego udział w kursie.
Dla uczestników szkolenia spoza stolicy ULC proponuje samodzielne dokonanie rezerwacji hotelowej. W przypadku trudności związanych z rezerwacją i wyborem miejsca noclegowego można skontaktować się poprzez tel. 22 520 74 31 lub e-mail: bs@ulc.gov.pl.
Zgłoszenia uczestników w szkoleniu nalezy kierować do Biura Kadr i Szkolenia ULC pisemnie w terminie do dnia 15 września 2006r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
szkolenie kurs na szkoleniu na kursie BGK I Oddział w Warszawie ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego Collaborative Decision Making Biuro Kadr i Szkolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego lotnictwo branża lotnicza przedstawiciele linii lotniczych przedstawiciele portów lotniczych lotnisko uczestnicy egzamin certyfikat koszty
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję