TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Warmia i Mazury: do wzięcia unijne pieniądze na turystykę

Ruszył nabór wniosków z za­kresu turystyki Programu Regio­nalnego Warmia i Mazury (PRWiM) na lata 2007-13. Wnioski mają obejmować rozbudowę bazy noclegowo-gastronomicznej.


Do 2 stycznia 2009 hotelarze i restauratorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy zajazdu lub nawet czterogwiazdkowego hotelu na terenie Warmii i Mazur. Do rozdysponowania jest pula ponad 80,3 mln zł.

Program podzielono na dwie części, aby dać większe szanse mniejszym inwesto­rom.

Na pierwszą cześć przeznaczo­no 60 mln zł. W jej ramach o unijne dotacje mogą starać się zainteresowani budową hoteli o wysokim standardzie (czterogwiazdkowym i wyż­szym). Mak­symalna intensywność wspar­cia funduszami z PRWiM wy­nosi 50%. W tym przypad­ku przedsiębiorcy mogą wy­stąpić maksymalnie o 15 mln zł dofinansowania.

Druga kategoria obejmuje różnego rodzaju za­jazdy, pensjonaty oraz hotele o niższym standardzie (jed­no-, dwu- i trzygwiazdkowe). Dla tego typu obiektów prze­znaczono pulę nieco po­nad 20,3 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia dla tych in­westycji wynosi 2,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 130 dni po dacie 2 stycz­nia 2009 roku.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Warmia Mazury unijne pieniądze na turystykę turystyka wsparcie Unii PRWiM dofinansowanie Warmii Mazur
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję