TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


PIT na XX Walnym Zgromadzeniu podjęła uchwałę w sprawie promocji Polski

XX Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki w dniu 26 maja 2008 r. podjęło uchwałę dotycząca promocji Polski.


Uchwalono co następuje:
§ 1. Po analizie programu gospodarczego Rządu, składa deklarację jego poparcia, współpracy i aktywnego współdziałania w jego realizacji oraz do przedłożenia Premierowi Rządu RP propozycji inicjatyw, których realizacja wpłynie pozytywnie na ekonomiczne pobudzenie dziedzin związanych z gospodarką turystyczną.

§ 2. Potwierdza wyrażaną przez branżę turystyczną pełną aprobatę dla decyzji kadrowych Premiera Rządu przy formowaniu składu kierownictwa resortów, szczególnie w odniesieniu do powierzenia obowiązków wiceministra odpowiedzialnego za gospodarkę turystyczną osobie posiadającej merytoryczną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i ceniony dorobek dokonań wniesiony w rozwój tej ważnej dla gospodarki narodowej dziedziny.

§ 3. Stwierdza, że polska turystyka posiada potencjał rozwoju proporcjonalnie większy niż pozostałe dziedziny gospodarki narodowej. Może czynić szybsze i bardziej zdecydowane postępy zwiększając w sposób znaczący procentowy wkład do bilansu ekonomicznego kraju. Wymaga jednak wsparcia poprzez przemyślane decyzje legislacyjne i pragmatyczne działania ze strony administracji państwowej.

§ 4. Ocenia, iż przez osiem lat od powołania Polskiej Organizacji Turystycznej udało się wprowadzić w naszym kraju podstawowe elementy wspólnego dla krajów Unii Europejskiej mechanizmu zarządzania i promocji turystyki opartego na współdziałaniu agendy państwowej nadającej kierunek rządowego programu rozwoju i promocji polskiej gospodarki turystycznej z instytucjami samorządu terytorialnego i polskimi przedsiębiorcami turystycznymi. Proces ten nie został ukończony i trwa nadal. Walne Zgromadzenie PIT stwierdza z przekonaniem, że POT profesjonalnie wypełnia ustawowe zadania promocji Polski, tworzenia i zwiększania konkurencyjności polskich produktów turystycznych, zarządzania systemem promocji turystyki na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. W interesie naszego kraju Polska Organizacja Turystyczna powinna jak dotąd wypełniać ustawowe zadania w niezmienionym modelu organizacyjnym.

Jednocześnie stwierdza, że POT znalazł się w sytuacji krytycznej popadając w organizacyjny paraliż w okresie, gdy ministrem właściwym dla turystyki w poprzednim Rządzie był Minister Gospodarki realizujący plan likwidacji tej strategicznie ważnej dla rozwoju gospodarki turystycznej agendy państwowej. Obecnie POT po zmianie kierownictwa stopniowo odbudowuje potencjał kadrowy i wdraża do realizacji przyjętą strategię działania.

§ 5. Postanawia o wniesieniu do Premiera Rządu RP wniosku o wznowienie prac Rady Promocji Polski, opiniodawczo-doradczego organu Rady Ministrów powołanego przed czterema laty Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów RP. Rada Promocji Polski usytuowana kompetencyjnie przy Kancelarii Rady Ministrów, w nowym kształcie organizacyjnym i z precyzyjnie określonymi kompetencjami, we współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi może przyjąć na siebie obowiązek opracowania i koordynacji realizowanej, długofalowej strategii promocji Polski w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Wspólnym dorobkiem członków Rady - reprezentujących sfery gospodarki, kultury nauki, turystyki, gremia i osoby obdarzone społecznym autorytetem - powinny być propozycje służące organom administracji państwowej do podejmowania decyzji związanych z budową marki narodowej i treści promocyjnego przesłania naszego kraju.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
XX Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki PIT uchwała promocji Polski promocja


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję