TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

R&C Union S.A. podwyższa kapitał zakładowy

Dnia 7 lutego 2011 roku w Poznaniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki R&C Union S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki R&C Union S.A. jednomyślnie podjęło uchwalę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie powyższej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.240.209 zł o kwotę nie niższą niż 1,00 zł i nie wyższą niż 4 mln zł, tj. do kwoty nie niższej niż 5.240.210 zł i nie wyższej niż 9.240.209 zł, poprzez emisję nie mniej niż jednej akcji i nie więcej niż 4 milionów sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ostateczna wartość podwyższonego kapitału zakładowego zostanie doprecyzowana przez Zarząd Spółki na podstawie oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału, w zależności od wyników przeprowadzonej oferty.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki umożliwi dodatkową emisję akcji i pozyskanie w ten sposób kwoty 4 mln zł, co zabezpieczy pierwszy etap finansowania dalszego rozwoju Spółki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pozyskany w ten sposób kapitał Zarząd Spółki R&C UNION zamierza w całości przeznaczyć na budowę nowych restauracji typu "casual" oraz klubów muzycznych - co jest spójne z założeniami strategii czteroletniej.

R&C Union S.A. działa na rynku gastronomicznym w segmencie "casual" - jest operatorem sieci restauracji Sioux i Fenix oraz sieci klubów muzycznych Lizard King i Fever.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
R&C Union S.A. podwyższenie kapitału podwyższa kapitał zakładowy Sioux Fenix uchwała
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję