TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Pasażer statku lepiej chroniony

Przyjęty we wtorek projekt nowelizacji ustaw dotyczących praw pasażerów zwiększa ochronę pasażerów podróżujących statkiem oraz określa przez kogo będą rozpatrywane ewentualne skargi niezadowolonych turystów.


Projekt wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1177/2010 z listopada 2010 r. dotyczące praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 2006/2004.

Zobowiązuje państwa członkowskie do:
-wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie jego przepisów dotyczących wykonywania usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych po morzu lub wodach śródlądowych z portów położonych na ich terytorium oraz usług przewozu z państwa trzeciego do takich portów,
-ustanowienia przepisów określających sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Przewidziano zmiany w następujących ustawach: Kodeksie morskim, prawie przewozowym, ustawie o żegludze śródlądowej oraz ustawie o usługach turystycznych.

Ze względu na brak w transporcie morskim i wodnym śródlądowym urzędu centralnego (odpowiednika UTK lub ULC), projekt nowelizacji zakłada, że egzekwowaniem przepisów zajmować się będą właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej. Skargi pasażerów rozpatrywać będzie natomiast jeden, wskazany w drodze rozporządzenia, dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Ponadto wyraźnie wskazano, że organem upoważnionym do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z przepisami rozporządzenia 1177/2010 jest marszałek województwa.

Za naruszenie enumeratywnie wymienionych przepisów rozporządzenia 1177/2010 przewidziano karę pieniężną wymierzaną przez właściwego dyrektora urzędu morskiego, urzędu żeglugi śródlądowej lub marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej - do równowartości 10 000 SDR (Special Drawing Rights - Specjalne Prawo Ciągnienia określane przez MFW, obecnie ok. 50 000 PLN).

Ponadto projekt nowelizacji przewiduje zmianę ustawy Kodeks morski mającą na celu zapewnienie ich zgodności ze standardami ochrony pasażerów przewidzianymi w tym rozporządzeniu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Rada Ministrów rząd Polska ustawa Parlament Europejski urząd morski urząd żeglugi śródlądowej prawa pasażerów transport morski kodeks morski ustawa o usługach turystycznych marszałek województwa ustawa o żegludze śródlądowej prawo przewozowe nowelizacja ustawy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję