TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Nowe biuro podróży wzbudza kontrowersje

MPL Services Sp. z o.o., spółka powołana do życia przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., planuje uruchomienie oficjalnego biura podróży lotniska - Kraków Airport Travel.


Aktualnie biuro poszukuje partnerów, przede wszystkim przewoźników autobusowych, przewodników miejskich i pilotów wycieczek. Ogłoszenia dotyczące współpracy można znaleźć w naszym serwisie.

Sytuacja w której spółka blisko powiązana z operatorem lotniska zakłada biuro podróży wzbudziła wątpliwości. Zastanawialiśmy się czy touroperatorzy nie mający powiązań z lotniskiem będą w stanie konkurować z nowym biurem jak równy z równym? Przypominamy, że spółka posiada także sieć taksówkową, oraz planuje uruchomienie hotelu w 2014 roku. Wiadome jest, że lwia część zagranicznych turystów przyjeżdża do Małopolski korzystając właśnie z transportu lotniczego. Czy zatem podmioty powiązane z MPL nie będą w lepszej niż konkurenci sytuacji już na starcie?

Poprosiliśmy władze portu lotniczego o komentarz w tej sprawie i odniesienie się do naszych wątpliwości. Uważamy, że wszelkie niedomówienia mogą zaszkodzić zarówno spółkom lotniskowym, jak i konkurującym z nimi podmiotom. "MPL Services sp. z o.o. jest odrębnym podmiotem od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o., jakkolwiek powiązanym kapitałowo. Ani MPL Services ani sam MPL nie otrzymują żadnych dotacji na działalność pozalotniskową, zatem zarzut, jakichkolwiek naruszeń, nawet co do przekroczenia dobrych obyczajów kupieckich nie jest uzasadniony" - przekazuje stanowisko spółki, rzecznik prasowy krakowskiego lotniska Urszula Podraza.

"Rozwój działalności pozalotniskowej jest światowym trendem, a MPL Services rozwijając swoje możliwości w tym zakresie, wychodzi jedynie naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, co z kolei przyczynia się do wzrostu atrakcyjności Kraków Airport, powodując m.in. także zwiększenie ilości potencjalnych klientów innych aniżeli MPL Services podmiotów oferujących swoje usługi na lotnisku. Natomiast Kraków Airport Taxi to sieć oparta na 120 umowach handlowych zawartych z niezależnymi od MPL i MPL Services właścicielami taksówek, która to sieć także nie korzysta z jakichkolwiek zwolnień czy preferencji. W/w działania w żaden sposób nie wpływają na dostępność lotniska czy też możliwość świadczenia usług o zbliżonym charakterze, w warunkach swobodnej konkurencji, przez inne podmioty, a jedynie przyczyniają się do większej możliwości wyboru dla klientów. MPL Services jest zawsze otwarty na wszelkie komentarze, a nawet na konstruktywną krytykę ze strony swoich kontrahentów, jednakże nie widzi niczego nagannego w rozwijaniu zakresu swoich usług z pożytkiem dla pasażerów i mieszkańców regionu" - dodaje.

Przedstawiciele udziałowców spółki MPL przekonują, że nie są upoważnieni do wypowiadania się w tej sprawie. "Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice Sp. z o.o. oraz inne spółki, w których MPL ma udziały, prowadzi działalność w takim zakresie, jaki został wytyczony w jej akcie założycielskim. Co ważne - każda spółka w kraju ma obowiązek wykazać swoje obszary działalności wpisując się do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej osoby fizyczne czy też prawne mogą dowolnie kształtować przedmiot swojej działalności w ramach obowiązującego prawa. Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice jest więc odrębnym podmiotem prawnym, a Województwo Małopolskie jest tylko jednym z mniejszościowych udziałowców tej spółki. Województwo ma więc bardzo ograniczony wpływ (zależny od liczby posiadanych głosów na zgromadzeniu wspólników) na kierunki rozwoju spółki oraz wybór przez nią np. rodzaju świadczonych usług" - pisze rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Piotr Odorczuk.

"Województwo ma też ograniczone możliwości pozyskiwania szczegółowych informacji od spółek, co wynika z kodeksu spółek handlowych oraz umowy MPL. Wzajemne rozliczenia czy też przepływy pieniężne pomiędzy kontrahentami (spółkami) podlegają ochronie z powodu tajemnicy handlowej - tym bardziej, że MPL nie jest spółką publiczną. Ponadto Województwo Małopolskie nie jest organem uprawnionym do badania naruszeń konkurencji przez podmioty oraz ochrony konsumentów. Wymaga to bowiem wszczęcia postępowania oraz zgromadzenia dowodów w ramach określonej procedury, która nie należy do zadań Województwa jako jednostki administracji samorządowej. Organy administracji publicznej mogą jedynie wdrażać programy pomocowe (pomoc publiczną) na określonych warunkach, jednakże muszą to czynić z poszanowaniem zasad równości i konkurencji" - dodaje.

W najbliższym czasie będziemy chcieli przedstawić opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i przedstawicieli krakowskiej branży turystycznej na ten temat.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Kraków Airport biuro podróży MPL Services województwo małopolskie Urszula Podraza Piotr Odorczuk Kraków Airport Taxi


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję