TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Studia turystyczne kuźnią bezrobotnych?

Kierunki studiów o tematyce turystycznej od zawsze budzą duże zainteresowanie wśród młodzieży planującej swoją przyszłość zawodową. Perspektywa podróżowania, poznawania najodleglejszych krain, nawiązywania nowych znajomości - to tylko, niektóre z czynników, które tak licznie przyciągają młodych ludzi do podjęcia studiów na tym kierunku.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od kilku lat zastanawia się jak powstrzymać nadprodukcję bezrobotnych magistrów. Tymczasem listę najchętniej podejmowanych kierunków studiów otwierają takie, o których od dawna wiadomo, że są kuźnią bezrobotnych. Niestety do tego grona zalicza się także turystyka. Mimo, iż co czwarty absolwent tego kierunku nie ma pracy - młodzi wciąż chętnie wybierają tę drogę kształcenia.

W ubiegłym roku upadło kilkanaście biur podróży. Brak jest dokładnych danych na temat tego ile osób wówczas straciło pracę. Natomiast wielu dało to oczywisty powód do przekwalifikowania się. Sytuacja na rynku pracy nie jest optymistyczna, a kryzys nie omija branży turystycznej. Mimo to nie brakuje chętnych do prowadzenia tego biznesu - od stycznia do czerwca w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych zarejestrowano prawie 300 biur podróży, o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Turystyka i Rekreacja plasuje się na pozycji 15. pod względem liczby młodych ludzi chętnych do podjęcia studiów na tym kierunku. Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba kandydatów na ten jeden z najpopularniejszych obecnie kierunków studiów wynosi 13 439 osób.

W rankingu zawodów deficytowych opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, opracowanym na podstawie wskaźnika intensywności nadwyżki, czyli stosunku liczby ofert pracy do napływu bezrobotnych w 2012 roku, Specjalista ds organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych zajmuje pozycję szóstą. Konkretniejszych danych dostarcza nam opracowanie Ministerstwa dotyczące sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem zawodów turystycznych.

NAPŁYW BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY ORAZ WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI DEFICYTU/NADWYŻKI W 2012 ROKU, LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W KOŃCU 2012 ROKU


Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Jakie są losy zawodowe absolwentów studiów wyższych na kierunkach turystycznych? Odpowiedź na to pytanie mogą przynieść dane opracowane przez uczelnie wyższe kształcące przyszłych pracowników biur podróży, ośrodków wypoczynkowych, odnowy biologicznej, administracji itp. - czyli wszystkich osób wiążących swoją przyszłość z turystyką. Według danych Uniwersytetu Jagiellońskiego - kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia ma już co czwarty absolwent tego kierunku. Na liście kierunków z największym odsetkiem absolwentów nieczynnych zawodowe króluje Turystyka i Rekreacja z wynikiem 28,2% (Źródło: BKL - Badanie Ludności 2010-2012).

Interesujących danych na temat losów zawodowych absolwentów studiów turystycznych dostarcza nam opracowanie p. Dariusza Tynora z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W badaniu udział wzięło 83 absolwentów Wydziału Turystyki i Rekreacji, studiów licencjackich oraz magisterskich uzupełniających i jednolitych (rocznik 2011).

W momencie przeprowadzania badania aż 91,5% respondentów deklarowało wykonywanie pracy. Absolwenci mieli też za zadanie wskazanie powodów niepodejmowania aktywności zawodowej. Co obrazuje poniższy wykres.

Źródło: Biuro Karier AWF w Krakowie

Zgodność pracy z profilem wykształcenia zadeklarowało 45% ankietowanych. Na pytanie czy wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pomogły absolwentom w znalezieniu pracy lub otworzeniu własnej działalności gospodarczej, 56% respondentów odpowiedziało TAK. Tylko 16% badanych zdecydowanie przyznało, że wykorzystują w pracy zawodowej wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów. Za to 57% absolwentów ma zamiar inwestować w dokształcanie się i zamierza podjąć edukację na drugim fakultecie.

Okazuje się, że znakomita część studentów podejmowała pracę już w trakcie studiów. Poniższy wykres obrazuje czas poszukiwania pracy przez absolwentów Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Źródło: Biuro Karier AWF w Krakowie

Jak pokazuje powyższe opracowanie, absolwenci studiów wyższych są przygotowani do funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy. Perspektywy oraz rodzaj zatrudnienia są adekwatne do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Praca w branży turystycznej często wymaga podejmowania się wielu specjalizacji. Wielokrotnie jesteśmy nie tylko sprzedawcami wycieczek, ale także kierownikami, pilotami i rezydentami. Dlatego same studia to za mało, a to co procentuje najbardziej w pracy zawodowej to przede wszystkim zdobyte doświadczenie. Przed rozpoczęciem kształcenia warto zadać sobie podstawowe pytanie czy wybieram studia w celu zdobycia konkretnych umiejętności, czy głównym kryterium jest łatwość uzyskania dyplomu?
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
turystyka i rekreacja AWF bezrobocie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję