TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rainbow podsumowuje 2011

Touroperator giełdowy dokonał podsumowania czterech kwartałów 2011 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez całą Grupę Kapitałową wykazały 38 procentowy wzrost w stosunku do roku 2010, natomiast przychody jednostki dominującej osiągnęły wynik 409 mln złotych.


W Grupie Kapitałowej Rainbow Tours S.A. spółka dominująca może zaliczyć rok 2011 jako kolejny rok rozwoju i zdobywania rynku turystycznego w Polsce. Spółki zależne ABC Świat Podróży oraz Bee Free ze względu na zdarzenia polityczne i społeczne w Afryce Północnej (Tunezja i Egipt) nie mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Te przesłanki umożliwiły rozszerzenie działalności spółki dominującej i jednocześnie wpłynęły negatywnie na kondycję firm zależnych. W związku z niepewną sytuacją tych krajów touroperatorzy dokonywali redukcji programów. Od czerwca 2011 spółka dominująca oraz spółki zależne odnotowały ponowny wzrost zainteresowania tymi kierunkami. W IV kwartale 2011 roku niekorzystny trend rynku walutowego wpłynął na koszty imprez co dodatkowo obciążyło wyniki grupy. W wyniku tych tendencji spółki zależne poniosły straty za okres pierwszego półrocza 2001 roku. Począwszy od lipca 2011 roku spółki te zaczęły generować wyniki dodatnie.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez całą Grupę Kapitałową w okresie czterech kwartałów 2011 roku wyniosły 439,8 mln zł i są wyższe od okresu analogicznego o 121,0 mln zł, co stanowi wzrost o 38,0 procent. Na taki wynik najważniejszy wpływ miały wypracowane wyższe przychody przez podmiot dominujący - wzrost o 32 procent oraz wysoka 129 procentowa dynamika wzrostu z tytułu pośrednictwa sprzedaży m. in. biletów, hoteli.

Zysk netto Grupy Kapitałowej wypracowany w okresie od stycznia do grudnia 2011 wyniósł 2,8 mln zł i był niższy o kwotę 0,6 mln zł w odniesieniu do okresu analogicznego w 2010 roku, natomiast zysk jednostkowy jest niższy o 0,3 mln złotych osiągając wynik 4,9 mln złotych. Wpływ na taki stan rzeczy miał 48 procentowy wzrost kosztów sprzedaży oraz 37 procentowy wzrost wynikający ze zwiększenia ilości biur własnych Rainbow Tours o 19 nowych salonów oraz włączenia danych finansowych spółki Bee Free.

Touroperator przewiduje iż na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w przyszłych okresach kluczowy wpływ będzie miała sprzedaż oferty Lato 2012, stabilizacja rynku walutowego, stabilizacja cen na rynku paliwowym. Nie bez znaczenia będzie również stabilizacja w zagrożonych bankructwem Grecji, Włoch i Hiszpanii oraz stabilizacja sytuacji polityczno-społecznej w krajach Afryki Północnej (Tunezja oraz Egipt).

Spółka konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową poprzez nakłady na marketing. W 2011 roku wyniosły 10,2 mln złotych i były wyższe o prawie 80 procent w stosunku do roku 2010. Rainbow Tours inwestuje w nowe rozwiązania w mediach elektronicznych (internet) oraz prowadzi skuteczne kampanie telewizyjne.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Rainbow Tours touroperator spółka ABC Świat Podróży Bee Free Grupa Kapitałowa Afryka Północna Tunezja Egipt spółka straty podsumowanie czterech kwartałów wyniki dodatnie rynek paliwowy Grecja Włochy Hiszpania rynek walutowy sprzedaż oferty media internet Lato 2012 lato trend


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję