TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

150 mln na budowę lotniska w Modlinie

Na ostatnią prostą wkracza nie tylko budowa portu lotniczego w Modlinie, ale i proces jego finansowania. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. pozyska 150 mln zł na finansowanie inwestycji. Będzie to możliwe za sprawą emisji obligacji. 10 stycznia 2012 r. w urzędzie marszałkowskim wspólnicy spółki, członkowie zarządu oraz przedstawiciele Banku Pekao S.A. podpisali umowę wsparcia realizacji projektu "Uruchomienie Lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację Portu Lotniczego Warszawa-Modlin".


Dla Lotniska Warszawa-Modlin emisja obligacji oznacza domknięcie finansowania inwestycji. Na mocy zmienionej wcześniej umowy spółki, województwo zobowiązało się do podnoszenia kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie nowych udziałów, w przypadku gdy spółka nie będzie w stanie samodzielnie zgromadzić odpowiednich środków na wykup obligacji.

- Lotnisko w Modlinie to jedna z najważniejszych inwestycji na Mazowszu. Dziś można już powiedzieć, że wychodzimy na ostatnią prostą i to zarówno jeśli chodzi o kwestie finansowe, jak i sam proces inwestycyjny. A pamiętajmy, że wszystko to dzieje się w mało przyjaznym dla inwestycji okresie, mocno naznaczonym skutkami kryzysu. Do tej pory województwo objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na kwotę blisko 100 mln zł, a teraz zabezpieczyło na ten cel kolejne 200 mln zł - podkreślił wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Umowę w sprawie emisji obligacji spółka i Bank Pekao S.A. podpisały 28 października 2011 r. W ten sposób Port Lotniczy Warszawa/Modlin pozyska środki na finansowanie prowadzonej inwestycji mającej na celu powstanie lotniska komunikacyjnego. Zgodnie z umową obligacje mają być wykupione do końca września 2020 roku. Proces pozyskiwania finansowania trwał około roku. Brały w nim udział trzy instytucje finansowe zainteresowane emisją obligacji dla Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

- Mam nadzieję, że nie dojdzie do realizacji tej umowy! To zdarza mi się po raz pierwszy, zazwyczaj, w takich okolicznościach życzymy sobie szybkiej lub przynajmniej terminowej realizacji umowy, a ta powinna zostać odłożona głęboko na dno szuflady - stwierdził Piotr Okienczyc prezes spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin - Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że nasze oczekiwania się spełnią. Lotnisko, zwłaszcza tak dobrze usytuowane jak nasze, jest długoterminową, ale opłacalną inwestycją, więc zamierzamy w terminie realizować swoje zobowiązania finansowe.

Lotnisko Warszawa/Modlin zmienia się niemal każdego dnia. Część lotnicza portu jest już na ukończeniu. Gotowa jest droga startowa o długości 2 500 m wraz z systemem odwadniającym. Roboty prowadzone są jeszcze na drogach kołowania i drogach technicznych lotniska. Terminal jest już obiektem zamkniętym. Trwa jego wykańczanie i wyposażanie m.in. montowany jest system bagażowy i pierwsze stanowiska check-in. Prowadzone są odbiory kilku obiektów m.in. głównego punktu kontroli i budynków biurowych. Do końca zbliżają się też roboty budowlane dróg dojazdowych i parkingów. Dokonywane są zakupy sprzętu i wyposażenia lotniska.

- Wsparcie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego przybliża nas do wspólnego celu, jakim jest otwarcie drugiego portu lotniczego dla naszego regionu - komentuje Marcin Danił wiceprezes zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin - Lotnisko będzie gotowe do przyjęcia pierwszych samolotów i pasażerów podczas EURO 2012.

Umowę Wsparcia podpisali wspólnicy spółki, członkowie zarządu spółki oraz przedstawiciele Banku Pekao S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, a także Skarbnik Województwa Marek Miesztalski. Agencję Mienia Wojskowego reprezentował Prezes Krzysztof Michalski. W imieniu Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" dokument podpisali: Naczelny Dyrektor Michał Marzec oraz Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PPL Stanisław Kuna. Reprezentantem Nowego Dworu Mazowieckiego był Burmistrz Jacek Kowalski. Ze strony Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin podpisy złożyli Prezes Zarządu Piotr Okienczyc oraz Wiceprezes Marcin Danił. Sygnatariuszem Umowy Wsparcia był również Bank Pekao S.A. reprezentowany przez Andrzeja Kopyrskiego - Wiceprezesa Banku.

Udziałowcy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin:
Agencja Mienia Wojskowego - 34,43 %
Samorząd Województwa Mazowieckiego - 30,37 %
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze - 30,39 %
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - 4,81 %

Wartość projektu pod nazwą "Uruchomienia lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie" wynosi 331 807 669,05 PLN. Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFRR): 64 736 000,00 PLN. Dofinansowanie z budżet państwa: 11 424 000,00 PLN. Środki własne: 255 647 669,05 PLN
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
budowa portu lotniczego w Modlinie Modlin port lotniczy Mazowsze finansowanie Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin inwestycje Bank Pekao projekt modernizacja lotnisko komunikacyjne kryzys skutki umowa obligacje kryzys spółka Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego samolot pasażer
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję