TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rośnie świadomość konsumencka wśród turystów

Polski konsument na zakupach w Europie coraz częściej ma świadomość swoich praw.


Z danych Europejskiego Centrum Konsumenckiego, którego jednym z celów jest wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, wynika, że konsumenci w pierwszych 3 kwartałach bieżącego roku coraz częściej składają zapytania i skargi związane z zakupami w Unii Europejskiej, Islandii oraz Norwegii. Do końca września złożono 1105 zapytań oraz 968 skarg. Dane te są już zbliżone do tych, które obejmowały cały rok 2011, czyli odpowiednio: 1237 zapytań i 931 skarg.

Jeśli chodzi o przedmiot skarg, w dalszym ciągu najwięcej problemów niosą kwestie związane z transportem, w tym zakupem samochodów używanych, prawami pasażerów lotniczych, kłopotów z bagażem - stanowią one 41% całości zapytań. W dalszej kolejności mamy do czynienia z tematami dotyczącymi rekreacji, w tym pakietów turystycznych, gier internetowych - to 19%. Na dalszym miejscu problematyczne okazują się sprawy związane z zakupem przedmiotów użytku domowego (10%), odzieży (8%) oraz zakwaterowaniem (usługi hotelowe, kluby wakacyjne - 7%), i komunikacją elektroniczną (usługi internetowe, operatorzy komórkowi - 2%).

Sama zaś problematyka zgłaszana w skargach dotyczy przede wszystkim reklamacji (40%), dostawy (22%), a w dalszej kolejności rekompensaty (12%), warunków umowy (9%), ceny (7%) oraz innych kwestii, takich jak techniki sprzedaży czy oszustwa, nieprzekraczających
w sumie 10%. W zbliżony sposób wartości te przedstawiały się za cały 2011 r.

Co do metod sprzedaży: tak w pierwszych trzech kwartałach 2012 r., jak i w całym roku 2011 skargi odnosiły się przede wszystkim do umów sprzedaży zawieranych przez Internet - teraz to 57%, rok temu 58%. Rok temu jednak tuż za nią uplasowała się sprzedaż na miejscu (27%), a po niej sprzedaż na odległość (bez e-commerce - 11%). W 2012 r. sprzedaż na miejscu wynosi 21%, a sprzedaż na odległość - 19%. Wyraźnie zatem zmalała liczba problemów odnotowanych w związku z transgranicznymi umowami zawieranymi na miejscu.

- W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku obserwujemy utrzymywanie się trendów związanych z naszymi podstawowymi miernikami aktywności konsumenckiej. Służą nam do tego specjalistyczne narzędzia, które pozwalają odpowiednio klasyfikować każde zapytanie i skargę, które do nas trafiają. Zależy nam, by nasi konsumenci wiedzieli nie tylko o swoich prawach w Unii Europejskiej, lecz także o tym, u kogo szukać informacji i wsparcia - mówi Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego. - Większa świadomość konsumentów to także szybszy rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym mediacji. Rozwój mechanizmów tego rodzaju pozwala na wzrost zaufania do obrotu transgranicznego zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców - dodaje Stańczak.

Poza ogólną większą liczbą skarg i zapytań lepszą frekwencję odnotowuje także strona internetowa ECK. Średnia miesięczna wizyt unikalnych użytkowników w 2011 roku wyniosła 8003 osoby, podczas gdy już za pierwsze trzy kwartały tego roku była to liczba średnio o 357 osób wyższa.
Europejskie Centrum Konsumenckie poza bieżącym wsparciem konsumentów zajmuje się również promocją wiedzy na temat świadomego dokonywania zakupów na jednolitym rynku, propagowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jak i uczestniczy w bieżących konsultacjach społecznych i specjalistycznych zarówno w ramach sieci ECC-Net, jak i w gronie innych interesariuszy, w tym organów władzy krajowych i Unii Europejskiej.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Piotr Stańczak Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego wizyta skargi ADR Stańczak frekwencja Internet sprzedaż Unia Europejska umowa władza metody sprzedaży operator komórkowy usługi internetowe umowa trendy Europejskie Centrum Konsumenckie
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję