TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Polskie produkty turystyczne na tle konkurencji

Jak przedstawia się konkurencyjność polskich produktów turystycznych na tle konkurencji? Odpowiedzi na to pytanie próbuje udzielić raport przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną poświęcony temu zagadnieniu w sezonie zimowym 2013-14.


W badaniu porównano ceny usług turystycznych świadczonych w Polsce (w odniesieniu do wybranych produktów i grup produktów turystycznych) z tymi, które na tych rynkach oferują podmioty świadczące usługi na rynkach czeskim, słowackim, austriackim i niemieckim. Badanie dotyczy zarówno oferty touroperatorów, agentów turystycznych, jak i bezpośrednich usługodawców. Analizą zostały objęte usługi oferowane turystom na najważniejszych dla polskiej turystyki zimowej europejskich rynkach emisyjnych: niemieckim, brytyjskim, francuskim, holenderskim, szwedzkim i ukraińskim.

Podobnie jak w poprzednich latach, w badaniu zrealizowanym na przełomie lat 2013/2014 stworzono pewne "koszyki" ofert, które można analizować zarówno w odniesieniu do całej zbiorowości, jak i osobno, dla poszczególnych krajów. Jak wspomniano wyżej, podstawową jednostką do wstępnej charakterystyki i porównań stała się przeciętna cena jednego osobonoclegu. Ponieważ "koszyki" te były w obydwu latach dość podobne, można porównać zmiany w czasie, jakie zaszły w odniesieniu do obliczonych na ich podstawie cen przeciętnych.

W całym "koszyku" usług turystycznych wybranych do analizy w sezonie zimowym 2013/2014 średnia arytmetyczna cena 1 osobonoclegu, uzyskana bezpośrednio z danych empirycznych, wyniosła około 278 PLN, czyli o 10,3% więcej niż dwa lata wcześniej. W najnowszym badaniu najniższe ceny odnotowano w odniesieniu do ofert z Czech, Słowacji i Polski (odpowiednio 240 PLN, 256 PLN i 264 PLN), najwyższe zaś - podobnie jak w poprzednim badaniu - w przypadku Austrii (348 PLN).

Średnie ceny w Polsce okazały się niższe niż przeciętne i były bardzo zbliżone do cen w "koszyku" słowackim (różnica wyniosła nieco ponad 3%). Największy wzrost cen zanotowano w odniesieniu do rynku niemieckiego i austriackiego, najniższy - czeskiego i słowackiego. W przypadku ostatniego z tych rynków zaobserwowano nawet pewien spadek cen. Wzrost cen w Polsce był zbliżony do tego, który zanotowano dla całej próby (ok. 10,5% w ciągu dwóch lat). Stabilizację, a nawet spadek cen na rynku słowackim można tłumaczyć procesem dostosowywania się tego rynku po wprowadzeniu euro: początkowo zanotowano wzrost cen, który obniżył konkurencyjność rynku słowackiego, a następnie spadek, przywracający dobrą pozycję konkurencyjną usług turystycznych świadczonych w tym kraju.

Badania przeprowadzone przez POT w sezonie zimowym 2013/2014 pozwalają również pokazać, na ile polska oferta jest konkurencyjna cenowo na wybranych rynkach emisyjnych, za które uznano Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Holandię, Szwecję i Ukrainę. W tej edycji badania najwyższe ceny zanotowano na rynku francuskim, najniższe - na szwedzkim (różnica poziomu cen przeciętnych wyniosła w odniesieniu do tych krajów aż 85%); pozostałe rynki emisyjne (Niemcy, Holandia, W. Brytania) cechuje dość zbliżony poziom cen.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że ceny ofert dla turystów z Ukrainy, aczkolwiek jedne z najniższych, nie różnią się w tak dużym stopniu od średniej, jak by się można tego spodziewać posługując się potoczną obserwacją rynku ukraińskiego.

Polskie produkty turystyczne najdrożej sprzedawane były w badanym roku we Francji i Wielkiej Brytanii, najtaniej w Szwecji i na Ukrainie. W porównaniu z innymi krajami recepcyjnymi Polska jest najbardziej konkurencyjna na rynku holenderskim (polska oferta jest tu najtańsza; była również bardzo konkurencyjna w sezonie 2011/2012) oraz szwedzkim (polska oferta jest relatywnie tania, choć sprzedawana nieco drożej, niż czeska); w pozostałych przypadkach ceny polskich produktów zajmują środkową pozycję. Z badań wynika, że najgroźniejszymi konkurentami Polski są:

  • na rynkach niemieckim i szwedzkim - Czechy i Słowacja,
  • na rynku szwedzkim - Czechy i Słowacja,
  • w Holandii - Czechy,
  • na Ukrainie - Niemcy i Czechy.


Z całością raportu przygotowanego przez Polską Organizację Turystyczną można zapoznać się poniżej.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20140630_konkurencyjnosc_cenowa_polskiej_oferty_i_noclegow-zima_2013-2014.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
produkt turystyczny Polska Organizacja Turystyczna turystyka zimowa raport touroperator agent turystyczny
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję