TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Ecco Holiday: jutro to dziś...

Firma Ecco Holiday stworzyła swoim pracownikom możliwość gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne w ramach III filaru. Pracowniczy Program Emerytalny założony został w przedsiębiorstwie z inicjatywy pracodawcy, i w porozumieniu z pracownikami.


Wizja pracy do 67 roku życia a potem niewielka emerytura wprowadziły spore poruszenie również wśród naszych pracowników. Jest to zespół młodych ludzi (ok. 25-35 lat), często posiadających rodziny, dla których takie perspektywy to brak perspektyw. Ten problem podsunął nam pomysł, jak zmotywować tych młodych ludzi i pokazać im, że ich praca tu i teraz ma sens i zaprocentuje również w przyszłości - mówi Karolina Warzybok - Wietecha, członek zarządu - Bardzo ważny jest dla nas zespół, z którym obecnie współpracujemy. To ludzie dobrze wykształceni, z ogromnym doświadczeniem, odpowiedzialni, pracujący z pasją i zaangażowaniem. Wprowadzenie PPE to oprócz pośredniego wsparcia (zwiększenie wynagrodzenia nawet o 7%) możliwość pokazania pracownikom, że ważne dla firmy jest nie tylko ich "dzisiaj", ale także ich "jutro".

Długoletnie inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uznawane jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych form oszczędzania dostępnych na rynku - opiera się bowiem o dywersyfikację ryzyka oraz zasadę procenta składanego. Istnieje możliwość zadeklarowania dodatkowej składki, co powoduje zwiększenie tempa gromadzenia kapitału emerytalnego. Gromadzone środki wpłacane są na wybrane przez Pracownika Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez TFI SKOK S.A. Będzie je można wypłacić w całości lub ratach w chwili osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Wypłata środków zgromadzonych w PPE dokonana na rzecz Uczestnika jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przystąpienie do PPE z TFI SKOK S.A. jest kolejnym przykładem możliwości, jakie niesie za sobą bycie członkiem potężnej grupy finansowej. - dodaje Warzybok - Kompleksowa usługa oferowana przez TFI SKOK S.A. obejmuje nie tylko dostarczenie atrakcyjnego i dopasowanego do naszych potrzeb rozwiązania, ale także pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji oraz służy pomocą w rejestracji programu w Komisji Nadzoru Finansowego i wsparcie na każdym etapie funkcjonowania PPE.

Wpłacanymi środkami Towarzystwo nie może swobodnie dysponować. Decyzje inwestycyjne muszą być zgodne z zapisami statutów Funduszy, których treść zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego. Wszelkie wpłaty przechowywane są przez Bank niezależny od Towarzystwa. Uczestnicy funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A. mogą być pewni, że ich pieniądze nie wspierają firm, których działalność jest etycznie wątpliwa. Towarzystwo bowiem jest instytucją finansową, dla której idea inwestowania odpowiedzialnego społecznie (IOS, z ang. SRI - socially Responsible Investing) stawiana jest na równi z dążeniem do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
II filar program emerytalny Ecco Holiday dla pracowników emerytura finanse inwestycja możliwo0ści TFI SKOK gromadzenie kapitału kapitał pracowniczy program niewielka emerytura rozwiązanie na przyszłość zabezpieczenie gromadzenie środków środki finansowe procent bakn Karolina Warzybok - Wietecha
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję