TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rok 2016 był udany dla biur podróży?

Rok 2016 za nami. Wiele się działo, ale czy ten rok był udany dla biur podróży? Jakie trendy mogą obowiązywać w rozpoczętym Nowym Roku? Jakie wyzwania stoją przed polską turystyką?


Raporty PZOT pokazywały przez większą część sezonu wzrosty liczby klientów, jednakże warto mieć na uwadze, iż są one sporządzane na podstawie danych z tylko jednego systemu rezerwacyjnego i opisują tylko pewien wycinek rynku turystycznego.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby Turystyki, rok 2016 był bardzo udany, zarówno dla turystyki wyjazdowej, jak też krajowej. Wzrosła liczba turystów podróżujących po Polsce oraz liczba turystów wyjeżdżających za granicę i choć dynamika sprzedaży pakietów czarterowych nieznacznie spadła, większość graczy zalicza ten rok do udanych. Z pewnością był znacznie lepszy niż mógł być, zważywszy na niesprzyjające otoczenie dla turystyki wyjazdowej i klimat geopolityczny zniechęcający do podróży. W tym kontekście pozytywne wyniki osiągnięte przez touroperatorów należy poczytywać za sukces.

Z sezonu zadowolony jest także Grecos, jego przedstawiciel podkreśla z jakimi wyzwaniami przyszło się mierzyć branży. Zarówno w roku 2015, jak i w 2016, branża turystyczna musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami, które wcześniej nie dotykały jej w takiej skali. Zamachy terrorystyczne przyczyniły się w sposób bezpośredni do wyhamowania sprzedaży jesienią 2015, a także do spadku popularności wyjazdów do Egiptu czy Tunezji. Na szczęście, pomimo problemów, sytuacja ustabilizowała się w środku sezonu letniego, który pomimo słabego startu wydłużył się aż do października. Dzięki temu miniony sezon bez wątpienia można zaliczyć do udanych, choć na sukces trzeba było ciężko pracować. W ogólnym rozrachunku, niezależnie od trudnych początków i perturbacji w przedsprzedaży, sezon 2016 okazał się lepszy od 2015, choć oczywiście nie dla wszystkich touroperatorów jednakowo dobry. Cieszy zwłaszcza jego końcówka i wydłużający się popyt sezonowy - przekonuje wiceprezes Grecos Holiday, Janusz Śmigielski.

Optymizm także można wyczuć w opiniach biura podróży Rego-Bis. Sezon 2016 był bardzo udany dla naszej firmy, odnotowaliśmy około 30% wzrostu liczby obsłużonych turystów w porównaniu z analogicznym sezonem 2015. Skoncentrowanie się na stosunkowo "nowych" i "bezpiecznych" destynacjach na polskim rynku takich jak Albania czy Czarnogóra pozwoliło nam na powiększanie zaplanowanych programów. Możemy śmiało stwierdzić iż był to lepszy sezon niż 2015 - przekonuje Michał Frąckowiak z biura Rego-Bis. Dodaje, że najważniejszymi wydarzeniami minionego roku były problemy polityczne jakie pojawiły się na popularnych dotąd destynacjach takich jak Turcja czy Egipt co przyczyniło się do tego, iż wielu turystów szukało alternatywnych miejsc na letni wypoczynek.

Janusz Śmigielski zauważa, iż na sezon 2016 największy wpływ miały wydarzenia z roku 2015. Efekty wszelkich perturbacji i niepokojów na arenie międzynarodowej mocno odczuli wszyscy touroperatorzy i biura podróży, zwłaszcza w okresie wczesnej rezerwacji i na początku sezonu. Natomiast bezpośrednio w 2016 roku największy wpływ na zagraniczną turystykę wyjazdową miała sytuacja polityczna w Turcji. Spadek zainteresowania wypoczynkiem w tamtejszych kurortach przyczynił się do wzrostu zainteresowania kierunkami europejskimi z rejonu basenu Morza Śródziemnego - komentuje.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby Turystyki, spośród wydarzeń, które miały wpływ pozytywny z pewnością wymienić można dwie ważne imprezy masowe, które wpłynęły na zwiększenie ruchu turystycznego. Chodzi oczywiście o Światowe Dni Młodzieży, które przyciągnęły do Polski rzesze zagranicznych turystów oraz o Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które pomogły turystyce wyjazdowej do Francji. Wydarzeń negatywnych na szczęście było mniej niż w 2015, jednak niestety nie obeszło się bez zawirowań politycznych oraz tragicznych wydarzeń, które mogły wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa turystów.

Nowy rok to zarówno nowe nadzieje, jak i nowe wyzwania, które stoją przed branżą turystyczną. Branża turystyczna ma oczywiście nadzieję na uspokojenie sytuacji międzynarodowej. Im większy spokój i poczucie bezpieczeństwa, tym lepiej dla turystyki. Wyzwaniem będzie dostosowanie się do nowej rzeczywistości, w której przyszło nam funkcjonować i chodzi nie tylko o rzeczywistość polityczną. Będzie to m.in.: sprostanie rosnącym wymaganiom klientów coraz lepiej radzących sobie w cyfrowym świecie, nadążanie za rozwojem nowych trendów, takich jak np. rozwój gospodarki współdzielonej, przeniesienie sprzedaży do Internetu i na urządzenia mobilne, coraz silniejszy wpływ mediów społecznościowych na decyzje konsumenckie. Wśród wyzwań należy również, tradycyjnie już, wymienić walkę o lepsze prawodawstwo w turystyce. Rok 2017 będzie pod tym względem szczególnie ważny, na ten bowiem czas przypadnie większość prac związanych z wdrożeniem do naszego prawa nowej Dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Wyzwaniem będzie wykorzystanie tej okazji do jak najlepszego zreformowania obecnego prawa turystycznego a nie ograniczenie się do "przepisania" zapisów dyrektywy do nowej ustawy - przekonuje Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Według prezesa PIT, zagrożeniem w nadchodzącym roku może być przede wszystkim złe otoczenie prawne dla turystyki wyjazdowej. Niestety, można odnieść wrażenie, że decydenci zapominają o tej ważnej gałęzi turystyki, koncentrując się jedynie na turystyce krajowej i przyjazdowej. Tymczasem turystyka wyjazdowa również dokłada się do PKB i daje mnóstwo miejsc pracy dla młodych ludzi. Przedsiębiorcom działającym w tej dziedzinie również należy stworzyć odpowiednie warunki prawne, a przynajmniej nie tworzyć im barier hamujących rozwój tego rynku - argumentuje Niewiadomski.

Zdaniem Janusza Śmigielskiego, największym wyzwaniem będzie odbudowanie pozycji Egiptu, Tunezji i Turcji, które jeszcze kilka lat temu należały do czołówki najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków wakacyjnych. Silna zależność branży turystycznej od sytuacji geopolitycznej zmusza też do uważnego obserwowania wszystkich konfliktów i niepokoi na arenie międzynarodowej. Minione lata dobitnie pokazują ogromną zależność branży turystycznej od kwestii geopolitycznych. Spore nadzieje można natomiast wiązać z europejską częścią basenu Morza Śródziemnego. Wzrost zainteresowania np. Grecją w minionym sezonie daje nadzieję na umocnienie tej przewagi także w kolejnych latach. Grecja to kierunek stosunkowo bliski, cieszący się uznaniem i zaufaniem Polaków. Silna pozycja w tym regionie wiąże się z mocną pozycją na rynku - komentuje wiceprezes Grecos Holiday.

Michał Frąckowiak przekonuje, że na pewno dużym wyzwaniem są bardzo dynamicznie szybujące kursy walut, dolara amerykańskiego czy euro. Z wielką nadzieją i optymizmem patrzymy na nadchodzący sezon 2017, liczymy, iż ambitne wyzwanie dotyczące nowego w Polsce, dotąd nieznanego kierunku jaki
wprowadziliśmy do oferty (Macedonia - Jezioro Ochrydzkie) będzie wielkim sukcesem
- przekonuje.

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku, było wejście w życie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki stoi przed kolejnym wyzwaniem - implementacją nowej dyrektywy turystycznej. Jak można ocenić działalność MSiT w minionym roku?

Działalność MSiT na rzecz turystyki wyjazdowej w tym roku można podsumować przed wszystkim do wprowadzenia w życie TFG. Tryb, w jakim się to odbyło i związane z tym zamieszanie niestety potwierdzają tezę, że branża turystyczna jest traktowana po macoszemu. Odbywają się wprawdzie konsultacje w których uczestniczą nasi reprezentanci, ale ich głos w zasadzie się nie liczy. Biznes turystyczny jest pełen obaw szczególnie teraz, gdy w ciągu najbliższych miesięcy będzie implementowana dyrektywa unijna dotycząca turystyki. Wszyscy oczekujemy nowoczesnego i racjonalnego podejścia do regulacji dotyczących usług turystycznych. Nasza ustawa uchwalona była prawie 20 lat temu. Jej zapisy w dobie tak dynamicznie zmieniającego się świata w wielu elementach są delikatnie rzecz ujmując archaiczne i wymagają zupełnie nowego podejścia. Pozostaje nam czekać z nadzieją co przyniesie kolejny rok w tym względzie - mówi Janusz Śmigielski.

Według Polskiej Izby Turystyki współpraca z ministerstwem przebiega w dobrej atmosferze, jednak jej efektywność wymaga zdecydowanej poprawy. Początki działalności nowej ekipy w resorcie były obiecujące, tym bardziej że do tej pory turystyka była zaniedbywana przez kolejne ekipy rządzące. Niestety, nadal jesteśmy zaniepokojeni że nasza administracja rządowa nadal nie spogląda całościowo na rozwój branży turystycznej - przekonuje Paweł Niewiadomski.

Samo naliczanie składek nie sprawia trudności większości touroperatorów. Z naszej wiedzy wynika, że wszyscy touroperatorzy są przygotowani i realizują zapisy nowych rozporządzeń. Składki są naliczane i sprawnie odprowadzane. Niestety rozporządzenie regulujące wysokości opłat zostało ogłoszone w przeddzień wejścia w życie nowych przepisów, w związku z czym wciąż pojawiają się pewne wątpliwości czy pytania, ale są rozwiązywane na bieżąco - przekonuje Janusz Śmigielski.

Według Polskiej Izby Turystyki samo rozliczanie składek do TFG dla większości touroperatorów nie stanowi raczej problemu, większość problemów wiąże się z wątpliwościami co do interpretacji przepisów, zarówno tych, które weszły ostatnio w życie, jak też starych w "konfrontacji" z nowymi. Z pewnością TFG jest projektem, który z założenia miał działać na korzyść mniejszych podmiotów, zwiększając ich szanse konkurencyjne na rynku. Jednak o tym, jak założenia te sprawdzą się w praktyce przyjdzie nam się dopiero przekonać.

Jakich trendów spodziewa się branża turystyczna w nadchodzącym roku? Obecnie, w czasach szczególnie dynamicznego rozwoju technologicznego, ciężko jest przewidywać nawet najbliższą przyszłość. Można z pewnością spodziewać się jeszcze szybszego rozwoju obserwowanych już dziś trendów. Dojrzewanie pokoleń przyzwyczajonych do rzeczywistości "online" sprawia, że rozwijać się będą nowe kanały sprzedaży i dynamiczne sposoby pakietowania usług. Jednocześnie starzenie się społeczeństw powoduje wzrost popularności ofert dla seniorów oraz turystyki zdrowotnej. Widać też coraz większą konkurencję ze strony pośredników oferujących usługi w ramach tzw. gospodarki dzielenia się. Gdy dodać do tego coraz większy wzrost popularności turystycznej krajów rozwijających się, widać przed polską i europejską branżą wiele nowych szans a także nowych wyzwań w nadchodzącym roku. - przekonuje Paweł Niewiadomski.

Po sukcesie minionego sezonu przede wszystkim liczymy na to, że Grecja utrzyma się w ścisłej czołówce najpopularniejszych kierunków wyjazdowych. Są na to spore szanse, co pokazują już wyniki sprzedaży na kolejny sezon. Grecja cieszy się wciąż rosnącą sympatią i zaufaniem Polaków, staramy się więc rozbudowywać bazę hoteli tak, by zadowolić wszystkich zainteresowanych. Opracowaliśmy też nowe rozwiązania, które w nowym sezonie zostaną wprowadzone w życie. Chodzi tu przede wszystkim o Grecos Active, czyli możliwość trenowania na wakacjach z trenerami wyszkolonymi przez Ewę Chodakowską i kluby OPA! Grecos, dzięki którym Polacy będą mogli poznać Grecję jeszcze lepiej - poprzez gry, animacje i warsztaty. Cały czas rozwijamy też propozycje dla rodzin - nasz animacyjny Klub Delfinki w kolejnym sezonie będzie działał w aż 41 hotelach, a dodatkowo proponujemy dzieciom naukę pływania i zajęcia w basenie z naszymi instruktorami. Tak jak i w każdym sezonie - ciekawy produkt jest kluczem do sukcesu - komentuje Janusz Śmigielski.

Żywimy głęboką nadzieję iż utrzyma się trend z sezonu 2015 & 2016, modne i popularne tanie kraje europejskie poza strefą euro - Albania, Czarnogóra czy Macedonia - mówi Michał Frąckowiak.

Czy rok 2017 będzie lepszy od poprzedniego - to dopiero się okaże. Tak samo jak to, czy rząd i branża turystyczna sprostają wyzwaniom, które czekają na w rozpoczętym roku.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję