TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Przewoźnicy będą musieli udostępniać służbom dane wszystkich pasażerów

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zarządzania danymi pasażerów linii lotniczych (PNR) w celu zapobiegania, wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw terrorystycznych. Nowe przepisy nakładają na przewoźników obowiązek przekazywania krajowym organom danych pasażerów wszystkich lotów z krajów trzecich do UE i odwrotnie.


Dyrektywa uzyskała poparcie 461 posłów, 179 głosowało przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

Państwa członkowskie będą musiały ustanowić "jednostki do spraw informacji o pasażerach" ("JIP") zarządzające danymi PNR zebranymi przez przewoźników lotniczych. Informacje te będą musiały być przechowywane przez okres pięciu lat, ale po sześciu miesiącach, dane będą "maskowane". Oznacza to, że te elementy danych, które mogłyby posłużyć do bezpośredniego zidentyfikowania osoby, której dotyczą, zostaną uczynione niewidocznymi dla użytkownika.

Każda JIP będzie odpowiedzialna za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych PNR, za przekazywanie ich do właściwych organów oraz wymianę ich z jednostkami innych państw członkowskich i Europolem. Dyrektywa stanowi, że każde przekazanie danych dokonywane jest na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku i wyłącznie w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania.

Dyrektywa ma zastosowanie do "lotów poza UE", ale państwa członkowskie mogą również zdecydować o stosowaniu jej do lotów wewnątrzunijnych, pod warunkiem, że powiadomi o tym Komisję Europejską. Państwa członkowskie mogą również zdecydować się na zbieranie i przetwarzanie danych PNR przekazywanych przez biura podróży i organizatorów wycieczek świadczący usługi takie jak rezerwacja lotów.

Po zaakceptowaniu przez Parlament Europejski projekt musi zostać formalnie zatwierdzony przez Radę. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie jej zapisów do prawa krajowego.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
dane pasażerów linie lotnicze pnr informacje o pasażerach służby specjalne przewoźnik lotniczy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję