TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

UNWTO spodziewa się wzrostów w światowej turystyce

Wyniki turystyki światowej rosną nieprzerwanie od sześciu lat. W 2015 roku liczba podróży turystów międzynarodowych zwiększyła się o 50 mln i osiągnęła poziom 1 184 mln.


Wyniki poszczególnych regionów były zróżnicowane, co należy wiązać z bardzo dużymi wahaniami kursów walut, niskim poziomem cen ropy naftowej oraz zwiększonymi obawami o bezpieczeństwo, wynikającymi z rosnącego zagrożenia terroryzmem w różnych miejscach świata.

Według wstępnych danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł w 2015 roku o 4,4% i osiągnął poziom 1 184 mln podróży. Liczba przyjazdów turystów zagranicznych wzrosła we wszystkich regionach świata z wyjątkiem Afryki (spadek o 3,3%, w tym w Afryce Północnej o 7,8%). W Europie tempo wzrostu było wyższe niż w 2014 roku i wyniosło 5,0% (wobec 2,4% w roku wcześniejszym). Nieco szybciej rosła liczba przyjazdów turystów międzynarodowych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej (odpowiednio +6,4% i +6,3%) niż do państw Europy Zachodniej (+3,7%) i Południowej (+4,8%). Liczba przyjazdów turystów zagranicznych do 28 państw Unii Europejskiej zwiększyła się w 2015 roku o 5,3%.

W pozostałych regionach liczba podróży międzynarodowych rosła wolniej niż w 2014 roku. W regionie Azji i Pacyfiku międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł o 4,8% (wobec 5,8% w 2014 r.), a liderem wzrostu była Oceania (+7,3%). W krajach Ameryki Północnej i Południowej odnotowano wzrost o 4,9% (+8,4% w ubiegłym roku), przy czym najlepsze wyniki osiągnął subregion Karaibów (+7,4%) i Ameryka Środkowa (+7,1%). Najwolniej w 2015 roku rosła turystyka międzynarodowa na Bliskim Wschodnie (wzrost o 3,1% w porównaniu do +6,7% rok wcześniej). W 2015 roku poziom wzrostu liczby przyjazdów turystów zagranicznych do krajów rozwiniętych i rozwijających się, inaczej niż rok wcześniej, był zbliżony (odpowiednio +4,7% i +4,1% w 2015 r. oraz +5,8% i +2,3% w 2014 r.).

Pierwsze miejsce w rankingu wydatków na podróże zagraniczne zajmują Chiny, które w 2012 roku wyprzedziły wieloletniego lidera - Stany Zjednoczone. Równocześnie, od ponad dekady wydatki Chińczyków na zagraniczną turystykę wyjazdową rosną w tempie dwucyfrowym. Obecnie, na podstawie danych za trzy kwartały 2015 roku UNWTO szacuje, że w 2015 roku dynamika ta utrzymała się. Beneficjentami rosnącego popytu ze strony Chin były w ubiegłym roku przede wszystkim destynacje azjatyckie (szczególnie Japonia i Tajlandia), ale także Stany Zjednoczone i niektóre kraje europejskie. Zwiększenie popytu ze strony USA (wzrost wydatków na podróże zagraniczne o 9%) oraz Wielkiej Brytanii (+6%) należy natomiast wiązać z przyśpieszeniem gospodarczym oraz korzystnymi dla wyjeżdżających kursami walut. Spośród pozostałych krajów z pierwszej dziesiątki rankingu wydatków na podróże zagraniczne, Niemcy, Włochy i Australia odnotowały niewielkie wzrosty (na poziomie 2%), natomiast popyt generowany przez mieszkańców Francji i Kanady utrzymał się na takim samym poziomie jak w 2014 roku. Znaczące spadki odnotowano natomiast w przypadku wydatków z dwóch dynamicznie rosnących we wcześniejszych latach rynków: Rosji i Brazylii. Przyczyny tej sytuacji upatrywać należy przede wszystkim w problemach gospodarczych obydwu krajów oraz spadku wartości ich walut.

Szacunki dotyczące 2016 roku, przygotowane przez UNWTO na postawie długoterminowej prognozy do roku 2020 oraz sondażu realizowanego w ramach tzw. panelu ekspertów, mówią o wzroście światowej turystyki o około 4%. Wzrosty dotyczyć mają wszystkich regionów świata. UNWTO szacuje, że w największym stopniu zwiększy się liczba przyjazdów turystów dla państw regionu Azji i Pacyfiku (o od 4% do 5%) oraz Ameryki Północnej i Południowej (również o 4% - 5%). Podróży do krajów europejskich będzie o około 3,5% - 4,5% więcej. Wzrostów należy spodziewać się również w Afryce (dynamika pomiędzy +2% a +5%) i, na takim samym poziomie, również na Bliskim Wschodzie, choć w przypadku dwóch ostatnich regionów UNWTO pozostawia sobie większy margines błędu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
unwto perspektywy przed turystyką ilość podróży podróże służbowe
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję