TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jakie wydatki ponieśli cudzoziemcy w Polsce w IV kw. 2015 roku?

W 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 268 mln osób i było to o 3,9% więcej niż w roku 2014, z tego 159,0 mln cudzoziemców (o 4,6% więcej niż przed rokiem) i 109,0 mln Polaków (o 2,8% więcej niż przed rokiem).


W IV kwartale 2015 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła ok. 63,6 mln, z tego 37,4 mln dotyczyło cudzoziemców (58,7% ogółem) oraz 26,3 mln Polaków (41,3%). Około 75,2% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 14,7% zewnętrznej granicy lądowej UE, 9,5% granicy powietrznej i 0,6% morskiej (w roku 2014 odpowiednio 76,0%, 13,1%, 10,2%, 0,7%). Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,1% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w IV kwartale 2015 r.), następnie granicę z Czechami (20,9%), Słowacją (14,0%), Ukrainą (10,3%), Litwą (3,6%), Białorusią (3,4%) i Rosją (2,6%).

Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2015 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 5,5% mniejsza w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 10,1% większa niż w analogicznym okresie 2014 r. Cudzoziemców odprawiono o 4,9% mniej niż w III kwartale 2015 r. i o 10,8% więcej niż przed rokiem, natomiast Polaków odpowiednio o 8,6% mniej i o 6,6% więcej.

W IV kwartale 2015 roku na granicy z Ukrainą liczba odpraw cudzoziemców była o 22,7% większa niż przed rokiem, natomiast na granicy z Rosją odnotowano spadek o 15,6%, a na granicy z Białorusią spadek o 6,3%. W przypadku Polaków, w porównaniu z IV kwartałem 2014 r., wzrost
liczby odpraw miał miejsce na granicy z Rosją o 13,0% oraz z Ukrainą o 6,0%, natomiast spadek ruchu wystąpił na granicy z Białorusią o 12,0%.

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego - i tak na przykład na granicy z Ukrainą 98,1% stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 93,4% to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 90,5% to obywatele Białorusi.

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 37,7 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski (rezydentów) w tym okresie wyniosły 18,6 mld zł. Było to odpowiednio o 6,4% i 2,7% więcej niż w roku poprzednim.

W IV kwartale 2015 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 8,9 mld zł, natomiast Polaków - 3,9 mld zł i w odniesieniu do w analogicznego okresu 2014 r. były wyższe odpowiednio o 16,6% i o 3,2%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe odpowiednio o 16,0% i 38,4%.

Z ogółu wydatków cudzoziemców 54,0% przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 31,6% - zewnętrzną granicę lądową UE, 13,4% granicę powietrzną i 1,0% morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 61,1%, 4,2%, 31,3% i 3,4%.

Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (40,3% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2015 r.), następnie granicę z Ukrainą (27,1%), Czechami (11,2%), Białorusią (7,9%), Słowacją (7,2%), Litwą (4,4%) i Rosją (1,9%).

W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki poniosły osoby przekraczające granicę z Niemcami (59,7% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2015 r.), następnie z Czechami (19,6%), Słowacją (11,7%), Rosją (3,8%), Litwą (2,7%), Ukrainą (1,8%) i Białorusią (0,8%).

Wykres pokazuje wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2015 r

Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w IV kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie ok. 2,8 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy - 163,2 mln zł. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców na zewnętrznej granicy UE w IV kwartale 2015 r. były o 9,1% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. i 4,5% wyższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były o 7,2% wyższe w stosunku do IV kwartału 2014 r., i o 19,7% niższe aniżeli w III kwartale 2015 r.

Na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków występowało zróżnicowanie wydatków pod względem struktury asortymentowej. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
gus wydatki polaków wydatki cudzoziemców iv kwartał
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję