TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Co potrzeba, by założyc biuro turystyczne z uprawnieniami organizatora?

Do redakcji TUR-INFO.PL trafia wiele e-maili, z pytaniami jak założyć biuro turystyczne. Ponieważ kwestia założenia agencji turystycznej nie jest szczególnie złożona, to w poniższym artykule skupimy się na odpowiedzi na pytanie "Jak założyc biuro turystyczne z uprawnieniami organizatora?".


Jak zapewne większość osób z branży turystycznej wie, prowadzenie biura zajmującego się organizacją wyjazdów wiąże się z koniecznością wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Osoby, które kierują biurem muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, a także praktykę zawodową. Biuro turystyczne musi być też zostać wpisane do rejestru organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych.

Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na rzecz klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną, czyli rozpoczęcie i prowadzenie takiej działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, który prowadzi marszałek województwa.

Osoby, prowadzące działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, a także pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i praktykę, a także nie mogą być karane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu.

Dodatkowo biuro turystyczne musi:

- zawrzeć umowę gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Jest to zabezpieczenie pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny nie zapewni tego powrotu oraz na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w przypadku niewykonania zobowiązań umownych;

- składać marszałkowi województwa oryginały dokumentów, które potwierdzają zawarcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Przedsiębiorca, który działa jako agent turystyczny może wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki, którzy są wpisani do rejestru. Zawsze musi posiadać też ważną umowę agencyjną. Natomiast w umowie, którą zawiera z klientem musi wskazać kto jest organizatorem wyjazdu.

Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów biur turystycznych, w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach, które są określone w treści umów. Z kwoty, która jest określona w umowie gwarancji bankowej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia w pierwszej kolejności pokrywane są koszty sprowadzenia klientów do kraju. W przypadku, gdy pozostała suma gwarancji nie wystarcza na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty są obniżane proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.

Biurem turystycznym, które zajmuje się organizowaniem imprez turystycznych mogą kierować osoby, które posiadają rok praktyki w obsłudze turystów i ukończyły studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu lub dwa lata praktyki w obsłudze turystów i ukończyły szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończyły inne studia wyższe.

Do praktyki w obsłudze turystów zalicza się samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, kierowanie jednostkami, które organizują imprezy turystyczne, a także pracę na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych oraz wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Natomiast potwierdzeniem praktyki jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną, która zleciła zainteresowanemu czynności związane z obsługą turystów.

Art. 10 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych zobowiązuje organizatora turystyki do przedstawiania organowi, który udziela zezwolenia, dokumentu potwierdzającego zawarcie następnych umów gwarancji lub ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Do naruszenia warunków wykonywania działalności turystycznej zalicza się między innymi:

- zawieranie umów z klientami bez wcześniejszego zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczenia,

- nieprzedłożenie marszałkowi województwa oryginału dokumentu, np. umowy ubezpieczenia,

- niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy turystycznego w sprawach związanych z ochroną klientów,

- powierzenie przez organizatora turystyki wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie, która nie posiada odpowiednich uprawnień lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
organizator turystyki biuro turystyczne jak założyć biuro turystyczne biuro podróży gwarancja bankowa organizacja imprez ubezpieczenie praktyka zawodowa rejestr organizatorów agent turystyczny pośrednik turystyczny świadczenie usług turystycznych zezwolenie biura w agencji turystycznej z zalozyc podrozy licencja organizatora turystycznego na otworzyć uprawnienia do turystyczną kto otworzyc podrózy


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję