TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Signal Iduna nie odmawia przyjęcia odpowiedzialności za Open Travel Group

Informacje podawane przez Radio RMF FM i oraz portal Onet.pl, twierdzące, iż mogą być problemy z uruchomieniem drugiej polisy ubezpieczeniowej upadłego biura podróży Open Travel, wykupionej u Signal Iduna Polska TU S.A. okazały się nieprawdziwe. Signal Iduna Polska TU S.A. zgodnie z procedurą uruchomiła gwarancję ubezpieczeniową nr M36697 o wysokości 2.000.000 zł.


O sprawie pisaliśmy w aktualności pt. Będą kłopoty z ubezpieczeniem Open Travel?


Poniżej prezentujemy oświadczenie zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. w powyższej kwestii:


Zarząd Signal Iduna Polska TU S.A. informuje, iż w dniu 29.09.2006 roku o godzinie 15.00 do Towarzystwa wpłynęło pismo Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego potwierdzające posiadanie przez Marszałka gwarancji ubezpieczeniowej nr M36697 wystawionej przez Signal Iduna Polska TU S.A. na rzecz Open Travel Group Spółka z o.o.

W związku z wypełnieniem przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych Signal Iduna Polska TU S.A. przyjmuje odpowiedzialność w związku z gwarancją ubezpieczeniową nr M36697. Informuje też, iż w związku z istnieniem gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarządu w/w Towarzystw ustaliły, iż wszelkie roszczenia osób poszkodowanych przez Open Travel Group Spółka z o.o. będą przyjmowane przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ptu.pl oraz pod numerem infolinii (22) 575 96 60 czynnej w godzinach 8.00 - 20.00

Jednocześnie informujemy, że wysokość sumy gwarancyjnej wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej nr M36697 wynosi 2.000.000 zł.

Ponadto w związku z informacjami podawanymi przez radio RMF FM, cytowanymi przez informacyjne portale internetowe (www.onet.pl, www.rmf.fm) o odmowie Signal Iduna Polska TU S.A. uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej w związku z upadłością biura podróży Open Travel Group Spółka z o.o. wyjaśniamy co następuje.

Zgodnie z treścią art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych obowiązany jest między innymi zawrzeć:

a) umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo

b) umowę ubezpieczenia na rzecz klientów

- w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych; oraz składać marszałkowi województwa oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia.

Stosownie do treści ust 4 i 5 art. 5 w/w ustawy gwarancja ubezpieczeniowa musi obejmować upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, a marszałek województwa występuje w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej na zasadach określonych w treści umowy (gwarancji). Standardowe zapisy gwarancji ubezpieczeniowych stosowane przez Signal Iduna Polska TU S.A. zawierają poza wykazem dokumentów niezbędnych do uruchomienia gwarancji, także zastrzeżenie, iż podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę jest tylko i wyłącznie oryginał pisma gwarancyjnego.

Informacje pojawiające się w mediach o odmowie Signal Iduna Polska TU S.A. uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej są o tyle nieprawdziwe, że Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego do dnia dzisiejszego nie przedstawił oryginału pisma gwarancyjnego, ani w zastrzeżonej formie nie zgłosił roszczenia.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Open Travel Group Spółka z o.o. nie złożyła Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego takiej gwarancji. Marszałek Województwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 roku o usługach turystycznych jest uprawniony do uruchomienia gwarancji o ile ją posiada.

Dopiero pismo Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego pozwala Towarzystwu na przyjęcie odpowiedzialności z przedmiotowej gwarancji ubezpieczeniowej. Towarzystwo pragnie wyrazić swe zdziwienie formą zamieszczanych na informacyjnych portalach internetowych informacji, z których wynika, iż to od Towarzystwa wychodzą informacje o przyczynach odmowy uruchomienia gwarancji. Zarząd Signal Iduna pragnie podkreślić, iż dotychczas żaden dziennikarz nie starał się uzyskać informacji od Towarzystwa w przedmiotowej sprawie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Open Travel Group Signal Iduna Polska TU S.A ubezpieczenie gwarancja ubezpieczeniowa upadek biura podróży wypłata odszkodowań Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomienie gwarancji wypłata odszkodowania odszkodowań ptu odszkodowanie z opinie w biuro


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję