Subskrypcja
SubskrypcjaSzukaj
Szukaj

Forum grupa: Transport

Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją

Data wysłania: 2007-06-22 09:00 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Zanim przedsiębiorca rozpocznie zarobkowy przewóz osób musi dopełnić wiele formalności i przejść odpowiednie szkolenie i zdać egzamin.

Sprawy związane z uzyskiwaniem licencji oraz zezwoleń przewozowych reguluje ustawa o transporcie drogowym. Wynika z niej przede wszystkim, że przedsiębiorca, który chce zarabiać na przewozach osób, musi posiadać odpowiednią licencję. Nie ma znaczenia, czy będzie wozić ludzi pięciomiejscowym samochodem osobowym, czy też dużym autokarem.

Ustawa przewiduje kilka rodzajów licencji:
- na krajowy transport drogowy osób,
- na międzynarodowy transport drogowy osób,
- na transport drogowy osób taksówką.

Licencja wydawana jest na określony czas. Nie można jej odstąpić innej osobie, ale są od tej zasady wyjątki, które dotyczą przede wszystkim spadkobierców. Jednak zawsze przedsiębiorca, który przejmuje licencjonowaną działalność transportową musi spełniać wymogi, które są niezbędne do jej rozpoczęcia.

Licencję możne zostać cofnięta, gdy:
- przedsiębiorca nie podjął działalności w ciągu 6 miesięcy od daty jej wydania,
- wobec przedsiębiorcy zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania tego rodzaju działalności,
- przedsiębiorca rażąco naruszył warunki, które są określone w licencji lub inne dotyczące wykonywania objętej licencją działalności,
- przedsiębiorca odstąpił licencję osobie trzeciej,
- jeżeli posiadacz licencji taksówkowej samowolnie zmienia wskazania taksometru,
- w razie śmierci przedsiębiorcy, chyba że organ wydający się zgodził, że uprawnienia przejmie spadkobierca.

Są również sytuacje, kiedy licencja może, ale nie musi zostać cofnięta, między innymi gdy przedsiębiorca zalega z regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Na zwrot licencji przedsiębiorca ma 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja o jej cofnięciu stała się ostateczna.

Jeżeli przewoźnik chce wykonywać regularne przewozy osób, dodatkowo musi wystąpić o zezwolenie na wykonywanie tego typu przewozów. Przepisy nie zabraniają łączenia dwóch rodzajów działalności transportowej, jednak w takim przypadku przedsiębiorca musi posiadać dwie licencje.

Jeżeli przedsiębiorca chce przewozić zarobkowo ludzi bez licencji taksówkowej lub chce prowadzić działalność również poza obszarem swojej gminy, wówczas może się ubiegać o licencję na przewóz drogowy osób.

Licencję taką trzeba posiadać bez względu, czy przewóz prowadzi się samochodem osobowym, czy autokarem. Może zostać wydana na krajowy lub międzynarodowy przewóz osób. Jeżeli przewoźnik planuje wykonywać regularne przewozy osób, np. prowadzić linię autobusową musi wystąpić o zezwolenie na wykonywanie tego typu kursów.

Podczas wykonywania przewozów okazjonalnych pojazdami, które służą do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą nie wolno upodabniać samochodu do taksówki, czyli umieszczać:
- taksometru,
- oznaczeń z nazwą, adresem i telefonem przedsiębiorcy na pojeździe,
- lamp i innych urządzeń technicznych na dachu.

Aby uzyskać licencję na przewóz osób:
- przynajmniej jedna z osób z zarządu firmy musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
- na każdy samochód trzeba posiadać odpowiednie zabezpieczenie finansowe,
- kierowcy muszą posiadać właściwe kwalifikacje.

Licencje na krajowy przewóz osób obowiązują wyłącznie w Polsce, a międzynarodowe również poza nią.

Licencja na międzynarodowy przewóz osób autobusem udzielana jest najdłużej na pięć lat. W przypadku pojazdu posiadającego nie więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą, licencja może być udzielona na okres od 2 do 50 lat. Na taki sam okres udziela się licencji na krajowy przewóz osób.

Licencje na przewozy krajowe osób wydawane są przez starostów właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, natomiast na przewozy międzynarodowe minister infrastruktury, który upoważnił do tego Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego.

Aby uzyskać licencję, co najmniej jedna osoba z zarządu firmy musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikaty takie wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Natomiast szkolenia i egzaminy odbywają się w różnych miastach. Lista ośrodków, które zajmują się szkoleniem kandydatów na przewoźników dostępna jest na stronie internetowej ITS: www.its.home.pl.

Aby zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych trzeba znać przepisy prawa przewozowego, kodeksu cywilnego, prawa handlowego, prawa finansowego, a także sprawy związane z rachunkowością, bilansem i zarządzaniem.

Licencja na wykonywanie przewozów zostanie wydana tylko osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu i wiarygodności dokumentów i środowisku.

Przedsiębiorca, które zdecyduje się na prowadzenie firmy transportowej musi potwierdzić odpowiednią sytuację finansową, która zapewni podjęcie oraz prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej.
Przepisy wymagają minimum:
- 9000 euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego,
- 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy.

W 2007 roku wartość euro przeliczana jest po średnim kursie NBP, który obowiązywał w ostatnim dniu poprzedniego roku, czyli po 3,8312 zł.

Kurs, który poprzedza egzamin kosztuje od kilkuset do ponad 1000 zł. Dodatkowo za egzamin na przewozy osób trzeba zapłacić 400 zł. W przypadku przedsiębiorców z pięcioletnim doświadczeniem w branży cena obniżana jest do 300 zł. Wydanie certyfikatu na przewozy osób kosztuje 300 zł. Licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym na 2 do 15 lat trzeba zapłacić 700 zł, a na 15 do 30 lat 800 zł, na 30 do 50 lat 900 zł. Przy przewozach międzynarodowych takimi samymi pojazdami opłaty są dużo wyższe i wynoszą od 1000 zł za licencję na pięć lat do 50 000 zł za dokument na 50 lat. Za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem na pięć lat trzeba zapłacić aż 3600 zł. W przypadku przewozów krajowych stawka za autobus jest taka sama jak za samochód osobowy.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza prowadzić linię regularną musi otrzymać zezwolenie na takie przewozy. Jego autobusy muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Rozkład jazdy powinien być dostępny na wszystkich wymienionych w nim przystankach oraz dworcach autobusowych. Musi być w nim zawarta informacja o siedzibie przewoźnika i numerze telefonu. Opłaty za przejazd muszą być pobierane według ustalonego cennika, a pasażer musi otrzymać bilet. Cenniki muszą być dostępne w każdym autobusie i w kasach dworcowych. Powinny zawierać również ceny biletów ulgowych.

Zezwolenie dokładnie określa warunki wykonywania przewozów, trasę, miejsca początkowe oraz docelowe przewozów, a także przystanki.

Jeżeli projektowana linia będzie zagrażać już istniejącym liniom, którą obsługuje więcej niż jeden przewoźnik lub rentowności porównywalnych usług kolejowych, wówczas przedsiębiorca może nie uzyskać zezwolenia.

Przedsiębiorca nie uzyska zezwolenia, gdy:
- pojazdy, które pozostają w jego dyspozycji nie są w stanie obsłużyć proponowanego przedsięwzięcia,
- przewoźnik, z przyczyn od niego zależnych, nie wykonuje co najmniej przez siedem dni przewozów na innych obsługiwanych przez siebie liniach,
- przewoźnik nie przestrzega warunków, które określone są w wydanym już pozwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z pozwoleniem.

Zezwolenia na przewozy regularne, w zależności od tego, jaki obszar obejmuje trasa autobusu wydaje: na terenie kraju - wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, a na linie międzynarodowe - minister transportu.

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na pięć lat. Po upływie tego terminu można zostać przedłużone, pod warunkiem że przewoźnik nie przekroczył swoich uprawnień. Zmiany należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich powstania.

Jeżeli firma posiada samochód osobowy lub bus, do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób wraz z kierowcą i wykorzystuje pojazdy wyłącznie do potrzeb własnych, wówczas nie trzeba stosować przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Natomiast jeśli w pojeździe przewidziano więcej miejsc, przedsiębiorca musi uzyskać zaświadczenie o przewozach na użytek własny. Wydaje je starosta na maksymalnie pięć lat, a przedsiębiorca musi w ciągu 14 dni zgłaszać na piśmie zmiany danych.

Przewozy w ramach usług turystycznych nie są przewozami na użytek własny, nawet wówczas, gdy przedsiębiorca wlicza je w cenę. Dlatego też przedsiębiorca zawsze musi mieć licencję na transport.

Przedsiębiorca, który prowadzi pensjonat i wyjeżdża po swoich klientów ośmiomiejscowym busem na odległą o kilkanaście kilometrów stację kolejową, a czasami również obwozi ich po okolicy musi posiadać licencję na przewozy osób. W innym przypadku naraża się na wysokie kary. Jeżeli przedsiębiorca nie chce uzyskiwać licencji, a nie zamierza zrezygnować z przywozu turystów do pensjonatu, wówczas powinien się umówić z licencjonowanym przewoźnikiem.

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2007-06-22 09:00 83.4.104.*]

   i jeszcze zeby przewozic ludzi musisz miec conajmniej 17 cm we wzwodzie, odstające uszy, i dwie kochanki. Musisz należeć do PIS i dawać Rydzykowi na tace. Ale pojeb**y ten kraj   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2007-06-22 11:44 83.12.187.*]

    Z dwiema kochankami to do PiS nie przyjmą ;)   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2008-03-27 17:02 88.156.110.*]

     Kraj jest ok, Ludzie są pop...   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2008-04-29 19:42 89.174.40.*]

     To wszystko jest do bani, co za dziwny kraj. I co jeszcze ? , może wyskurować się dwoma rękami na raz !!!   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2011-04-11 21:57 178.73.63.*]

     wal sie   odpowiedz »

     • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

      [2011-04-11 22:02 178.73.63.*]

      pedale   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2009-08-18 22:10 195.150.49.*]

    nie no oczywiście , lepiej wszystko na czarno bez ubezpieczeń i zabezpieczeń , a jak komuś podczas jazdy coś się stanie to niech sam sobie radzi.
    Ciekawe jakbyś jechał taxi i rękę byś sobie złamał z winy taxi , czy byś w tedy taki mądry był jak teraz i nie żądał odszkodowania...
    Zacznijcie używać mózgu.   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2009-09-17 13:44 81.190.67.*]

     Ty mózgowiec ubezpieczam samochód dla pasazerów od wypadku i jest wszystko ok a licencje to mam serdecZnie w ----e i ty7ch wszystkich złodziei co to wymyslili   odpowiedz »

     • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

      [2009-09-27 23:47 89.230.126.*]

      cwaniaki jesteście   odpowiedz »

      • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

       [2011-04-11 22:03 178.73.63.*]

       wal sie   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2009-11-20 09:22 94.40.114.*]

     Widzę, że 195.150.49.dużo wie na ten temat. Mój mąż jeździł 11 lat w transporcie osób. Zaraził się ta pracą i teraz chce otworzyc własną firmę. Ale jest problem, bo to ja mam certyfikat kompetencji. Więc czy może otworzyc firme a potem przyjać mnie do pracy?   odpowiedz »

  • Zarobkowy przewóz osób  

   [2010-06-22 10:32 81.219.71.*]

   MY przewoźnicy " przewóz osób " czyli konkurencja do taxi będziemy glosować na pana Kaczyńskiego dlatego ze Platforma Obywatelska podjęła decyzje o likwidacji przewozu osób i tym samym zabiera nam prace i chleb oraz odstawia nas długie bezrobocie ! - Mamy apel do naszych klientów jeżeli nas popieracie i nie chcecie jezdzic drogimi taksówkami to nigdy nie glosujcie na żadną osobę wywodząca się z z PO.   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2008-05-15 21:54 83.22.210.*]

   po prostu ręce opadają... a marzenia prysły:(   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2008-08-15 22:49 83.5.170.*]

    Trzba być bystrym i nie dać się złapać !!!!! i będzie dobrze.   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2009-08-18 22:03 195.150.49.*]

     a jeżeli ty będziesz jechał przepisowo z ludźmi , bez licencji bo jesteś Bystry, a tu jakiś inny kierowca w Ciebie wjedzie i ktoś z twoich klientów sobie "guza" nabije , to masz prokuratora na karku?
     Dalej będziesz bystry??   odpowiedz »

  • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

   [2008-05-27 21:28 89.77.191.*]

   Mam pytanko!! Jeżeli zatrudniam sie w firmir transportowej zajmującej sie przewozem osób busami po Unii europejskiej, Czy ja jako kierowca w tej firmie musze posiadac jakies certyfikaty albo cos takiego????? Podpowiedzcie mi cos!!!!!   odpowiedz »

   • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

    [2009-07-09 20:13 83.23.117.*]

    Jestem bezrobotny skad 5 000EUR zabezpieczenia a skąd pozostałe pieniądze na zasrane opłaty?bezrobotny do piachu ?   odpowiedz »

    • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

     [2009-08-18 22:14 195.150.49.*]

     nie. Bezrobotny do ROBOTY a nie aspiracje od razu na Przedsiębiorce Dyrektora i w ogóle . Weź się w garść zarób kasę i sobie otwórz w tedy firmę transportową a nie jojcz bez sensu. Myślisz że nam reszcie to co? Z nieba spadło? Że wyjojczeliśmy? Nie stać cię na auto to jazda tramwajem a nie pretensje że OC jest drogie.   odpowiedz »

     • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

      [2009-11-05 18:07 83.19.37.*]

      jestem ciekawy ile masz lat kiedy nakradles w dobrych czasach lub tmuj tatus a terz cwaniakujesz bochaterze   odpowiedz »

   • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

    [2009-08-18 22:01 195.150.49.*]

    nie potrzebujesz certyfikatu. Jako kierowca masz obowiązek mieć :
    zaświadczenie o niekaralności
    badania psychotechniczne i psychosomatyczne
    zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny pracy ) że jesteś zdolny do wykonywana zawodowo pracy jako kierowca
    prawo jazdy ważne , kat.B jeżeli do 9 osób lub D jeżeli powyżej.   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2008-08-15 22:52 83.5.170.*]

   Ciekawe co za idiota wystawił tą strone >>>>>>>>>> Pewnie jakiś ubek bo taki pisemka to tylko PIS mógł by opracować..   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2008-08-15 22:55 83.5.170.*]

    wyjechałem z pisowskiego kraju teraz jest super!!!!!   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2016-01-18 21:21 31.174.63.*]

     a tu platforma zaczela rzadzi Twoim pięknym krajem , i wracasz co ?   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2009-01-28 22:29 83.25.35.*]

    .   odpowiedz »

  • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

   [2008-08-23 19:54 77.112.40.*]

   co za brednie!!
   transportowiec od 15lat   odpowiedz »

   • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

    [2009-08-18 19:43 195.150.49.*]

    to jeździj bez... a jak ktoś sobie nabije guza w trakcie jazdy to idziesz to puchy.   odpowiedz »

  • Transport Autobusowy w Turystyce - wynajem autobusów, busów 

   [2011-01-16 11:44 188.146.45.*]

   http://www.etransbus.pl

   Portal eTransBus to miejsce skupiające firmy świadczące przewóz osób, jak i szeroko rozumianą branże turystyczną - poszukującą takich usług.

   Na stronie http://www.etransbus.pl znajdziemy kompendium wiedzy z zakresu przewozów okazjonalnych. Dowiemy się w jaki sposób są ustalane ceny wynajmu autobusów/busów przez firmy transportowe, znajdziemy informacje o kilku tysiącach firm transportowych z całej Polski, a także niezbędną wiedzę przed wyjazdem autobusem w trasę. Firmy transportowe mają dostęp do szerokiej bazy najblizszych serwisów autobusów, firm specjalizujących się w holowaniu pojazdów i Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów.

   Na witrynie etransbus możemy również podzielić się własnymi uwagami na temat transportu autobusowego w turystyce poprzez udział w forum. Także opcja zamieszczania ogłoszeń stwarza przed nami mozliwość zapytania o wynajem autobusu, znalezienia pracy jako kierowca autobusu, czy też wielu innych tematów związanych z transportem autobusowym w turystyce.
   Przewoźnik natomiast poprzez ogłoszenia ma mozliwość zareklamowania swoich usług, sprzedaży autobusu, zatrudnienia kierowcy.

   Wybierając Giełdę Wynajmu Autobusów http://www.e-transbus.eu/pl możemy automatycznie wynająć autobus, autokar, busa przy jednoczesnym skorzystaniu z porównywarki cen i skalkulowaniu całkowitego kosztu przejazdu z punktu A do punktu B z dowolnym przewoźnikiem z naszego miasta/województwa. Z drugiej strony przewoźnik/firma transporotwa może wystawić swój autobus na giełdzie e-TransBus i z korzyścią dla swojej firmy zwiększyć ilość jazd.

   Wynajem autobusów, autokarów, busów, Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Poznań, Katowice, Kraków, Kilelce, Lublin, Rzeszów, Białystok, Olszytn, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole

   Serdecznie zapraszamy http://www.etransbus.pl   odpowiedz »

   • Transport Autobusowy w Turystyce - wynajem autobusów, busów 

    [2011-04-11 22:04 178.73.63.*]

    goncie sie   odpowiedz »

    • Transport Autobusowy w Turystyce - wynajem autobusów, busów 

     [2011-10-04 09:03 82.177.205.*]

     Premier polskiego rządu jeździ Setrą S431 DT?
     http://www.etransbus.pl/node/2479

     http://www.etransbus.pl/node/2481

     Czyżby Donald Tusk korzystał z Giełdy e-TransBus?   odpowiedz »

     • Transport Autobusowy w Turystyce - wynajem autobusów, busów 

      [2011-10-08 18:52 79.163.147.*]

      Absolwent prawa z kursem kadr i praw użyczy Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na Transport Krajowy i Miedzynarodowy Osób. Pdejmę się również kompleksowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
      Telefon grzecznościowy 694 298 035
      Obługuję firmy z całej Polski.   odpowiedz »

  • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

   [2009-02-23 13:21 83.21.19.*]

   W jaki sposób i jakich foemach można uzyskać zabzzpieczenie prowadzenia działalności przewozowej osób po 5000 euro na autobus? Różne Starostwa stosują różną formę.   odpowiedz »

   • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

    [2009-08-18 22:18 195.150.49.*]

    ubezpieczenie przewoźnika , ale nie każda ubezpieczalnia ma taki pakiet.   odpowiedz »

  • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

   [2009-05-20 08:15 77.223.254.*]

   Co myślicie o portalu FLOTEA? www.flotea.pl to giełda przewozów osobowych, warto się tam rejestrować? podobno dają na start 180dni darmowego korzystania z giełdy.   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2009-07-03 22:49 89.231.193.*]

   ciekawe jaką licencję musze posiadac aby otworzyc działalnosc typu "rozworze do domów pijanych gosci weselnych?   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2009-08-18 22:07 195.150.49.*]

    jeżeli ich samochodem to nie musisz mieć licencji , tylko działalność gospodarczą i rozliczać się ryczałtowo lub , książka przychodów i rozchodów , albo kasa fiskalna.
    Oczywiście jeżeli z tytułu rozwożenia tych ludzi przyjmujesz zapłatę, chyba że działasz charytatywnie to sobie możesz jeździć ile chcesz bez niczego   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2009-08-18 19:49 195.150.49.*]

   Jak czytam to większość ludzi chciała by jeździć bez uprawnień , bez kas fiskalnych , a może i w ogóle bez działalności i trzepać kasę .
   Oburzają się na każdy przepis. Po co licencja , po co zabezpieczenie itd... a np. jak sami gdzieś jadą i autobus czy bus walnie w wiadukt to chcą odszkodowanie. Dlaczego? Banda hipokrytów . Kombinatorzy, co tu zrobić aby nic nie robić a zarobić i oszukać skarb Państwa.
   Nie ma ktoś pieniędzy na zabezpieczenie , to niech pracuje jako pracownik a nie przedsiębiorca , proste. Nie stać mnie na ferrari to jeżdżę maluchem , a nie protestuje że Państwo nie daje mi możliwości jazdy ferrari.
   Pobudka! Nieroby. DO PRACY!   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2010-09-15 15:27 87.96.4.*]

    Tępić takich frajerów   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2011-04-11 21:59 178.73.63.*]

     cmoknij mnie w wacka zlamasie   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2011-04-11 22:01 178.73.63.*]

     ssij pale   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2009-10-14 18:48 81.83.35.*]

    Cwaniak jesteś ,bo masz licencjonowany pewno przewódz i boisz się konkurencji!   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2009-11-10 19:58 83.142.206.*]

    wal się palancie   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2009-12-26 12:00 78.31.88.*]

    Kolega sie oburza,lecz powiem Ci ze u nas w Kochanym kraju mamy nie zyciowe przepisy,10lat prowadziłem działalnosc,zatrudniałem do 16 pracownikow,lecz nasze przepisy,nasze prawo rozłozyło mnie na łopatki,straciłem wszystko,ludzi musiałem pozwalniac,nikogo nie interesowało ze ludzie zostana bez pracy. I nie wierze Kolego ze nie robisz przekretow,albo ludzie jezdza u Ciebie za pol darmo,albo panstwo rzniesz na podatkach,chocby na zusie.... płacac ludziom minimum. wiec nie pisz takich rzeczy,bo sory.... ale niedobrze sie robi jak to czytam....   odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2011-12-30 15:04 95.41.84.*]

    pier.... się !   odpowiedz »

    • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

     [2015-09-12 07:19 66.102.9.*]

       odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2009-10-14 18:43 81.83.35.*]

   Tak koleś,który ma już licencjonowaną firmę to zawsze mówi zeby inny nie otwierał tylko pracował.Cwaniak boi się konkurencji!Damian   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2009-11-10 19:55 83.142.206.*]

   zdać te kwalifikacje zawodowe to naprawdę trzeba się na pocić   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2009-11-16 10:15 78.88.227.*]

   Swietny artykul. Duzo waznych informacji dla kogos kto mysli o firmie transportowej. Szkoda tylko ze sprzed 2 lat ponad. Czy ktos sie orientuje jak teraz to wyglada z prawnego punktu widzenia? Czy cos sie pozmienialo z licencjami, zabezpieczeniemi itd? Ewentualnie linki do nowszych informacji?
   Pozdrawiam normalnych
   mcloud30@hotmail.com   odpowiedz »

  • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

   [2010-02-01 21:39 83.7.161.*]

   najlepszy przewóz osób świadczy firma www.wilczkiewicz.com - szybko, tanio, solidnie i z licencją.   odpowiedz »

   • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

    [2010-03-26 08:35 188.33.103.*]

    Z tego co widze to www.wilczkiewicz.com to profesjonalna fotografia slubna a nie przewoz osob :P   odpowiedz »

   • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

    [2011-08-23 12:59 89.228.254.*]

    Czy potrzebna jest licencja na przewoz do 9 osob? lub inne zezwolenia.   odpowiedz »

    • Zarobkowy przewóz osób tylko z licencją 

     [2011-10-04 09:01 82.177.205.*]

     Ja za to mam ciekawe pytanie czy TuskoBus jest z Giełdy e-TransBus?
     http://www. forumkierowcow. pl/showthread. php?p=495770
     Zobaczcie sami
     http://www.etransbus.pl/node/2479   odpowiedz »

  • Giełda Wynajmu Autokarów Turystycznych formbus.pl 

   [2013-03-27 02:37 89.25.243.*]

   Portal internetowy - formbus.pl transport autokarowy w turystyce - to pierwszy specjalistyczny portal skupiający firmy świadczące usługi przewozu osób w turystyce (firmy transportowe, przewoźników, kierowców) oraz tych, którzy poszukują usług transportowych (biura podróży, firmy turystyczne, szkoły, urzędy, instytucje, kluby sportowe, itp. Giełda Wynajmu Autobusów formbus.pl jest to internetowy serwis automatycznej rezerwacji autokarów turystycznych. Jest to pierwszy tego typu serwis wspomagania wynajmu autokarów i busów. Klient poszukujący autokaru lub busu turystycznego wprowadza na stronie internetowej planowane punkty docelowe przejazdu oraz wybiera inne charakterystyki takie jak liczba pasażerów standard autobusu itp W odpowiedzi otrzymuje propozycję dostępnych autokarów oraz ceny przejazdu zaproponowane przez przewoźnika. Po wybraniu oferty i pełnym zalogowaniu dokonuje rezerwacji online autokaru na wybranej trasie po ustalonej cenie. Po dokonanej rezerwacji na pocztę elektroniczną użytkownik otrzymuje umowę wstępną oraz warunki wynajmu autokaru turystycznego. Serwis powstał w 2006 roku i jest najbardziej nowoczesnym i innowacyjnym systemem wynajmu autokarów turystycznych.   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2013-11-25 12:29 79.188.47.*]

     odpowiedz »

   • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

    [2015-01-09 10:50 83.24.90.*]

    Od ubiegłego roku zmieniły się kwestie licencyjne, sporo osób wewnątrzwspólnotowo jeździ bez do określonej liczby pasażerów.
    Tutaj widać ile się tego narobiło:
    http://krajowytransport. pl/podkategoria/44/Niemcy - Belgia - Holandia   odpowiedz »

  • Jakie warunki trzeba spełniać by zarabiać na transporcie? 

   [2017-08-16 18:06 46.134.141.*]

   Bzdury, bzdury, bzdury.   odpowiedz »

 
     

Powrót do wątkówOdśwież

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij