Subskrypcja
SubskrypcjaSzukaj
Szukaj

Forum grupa: Biura turystyczne

Kolejny konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Data wysłania: 2017-02-10 07:18 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Saga z poszukiwaniami prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej nie ma końca. MSiT rozpisało kolejny nabór na to stanowisko.

Jakie warunki należy spełniać aby móc się ubiegać o fotel prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej? W konkursie może wystartować każdy kandydat, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta w pełni z praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej oraz biegle posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym obowiązkowo językiem angielskim. - podało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dokumenty powinny być składane w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub wysyłane pocztą na adres ministerstwa. Termin składania dokumentów upływa 21 lutego 2017 r. o godzinie 16:15. Decyduje data wpływu dokumentów do MSiT.

Konkurs na prezesa POT składa się z 4 etapów. Etap I to analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru. Podczas drugiego etapu następuje sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej, na potrzeby naboru, koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Trzeci etap polega na sprawdzeniu wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.Ostatnim etapem konkursu jest przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Polska Organizacja Turystyczna pozostaje bez prezesa od listopada 2016 r., kiedy to niespodziewanie odwołany został z tego stanowiska Wojciech Fedyk. W poprzednim konkursie rekomendację ministra na prezesa POT uzyskał Rafał Gucia, jednakże zrezygnował z objęcia tego stanowiska.

  • Czy tym razem POT znajdzie prezesa? 

   [2017-02-10 07:18 94.254.130.*]

   ale jaja ...   odpowiedz »

  • Czy tym razem POT znajdzie prezesa? 

   [2017-02-12 12:09 88.156.27.*]

   Widocznie jest jeszcze kilku MOSIEWICZÓW którzy nie dostali stosownego do Zwycięzców stanowiska.   odpowiedz »

 
     

Powrót do wątkówOdśwież

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij