TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Forum grupa: Transport

Przewoźnik może zapłacić jeśli pasażer nie będzie miał dokumentów

Data wysłania: 2018-02-17 13:05 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Przewoźnik może odpowiadać finansowo, jeśli pasażer na granicy nie będzie miał dokumentów uprawniających go do wjazdu do Polski - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W trakcie kontroli granicznej okazało się, że jeden z pasażerów nie miał ważnej wizy uprawniającej go do wjazdu do Polski. Straż Graniczna odmówiła mu wjazdu, a na przewoźnika nałożył karę administracyjną w wysokości 3 tys. euro, za przywiezienie do granicy cudzoziemca nie posiadającego dokumentów uprawniających do jej przekroczenia.

Odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej nie przyniosło efektów. Organ uznał, iż sprawdzenie czy przewożony cudzoziemiec posiada dokumenty uprawniające go do przekroczenia granicy mieści się wymaganiach należytej staranności o której mowa w ustawie o cudzoziemcach. Nie zwalnia go z tej odpowiedzialności fakt, iż kierowca , pomimo poinformowania go o ciążących na przewoźniku obowiązkach, nie dopełnił ich z własnego zaniedbania. Fakt znajdowania się zatem w autokarze przewoźnika, cudzoziemca nie posiadającego ważnej wizy w dniu przekraczania granicy RP, świadczył o braku skutecznej weryfikacji dokumentów pasażerów, za co odpowiada przewoźnik.

Przewoźnik zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd oddalił skargę. W zakres obowiązków przewoźnika wchodzi żądanie od podróżnego przedstawienia dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenie, czy okazane dokumenty są ważne w dacie przekroczenia granicy. Warunek ważności dokumentów, wynika jak wskazano powyżej z art. 23 ustawy o cudzoziemcach. Skarżący się jak wynika z akt sprawy, jest profesjonalnym przewoźnikiem, posiadającym zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym. Skoro przewoźnikowi znane są regulacje prawne dotyczące wymierzania kar za dostarczenie do odprawy granicznej pasażera bez ważnych dokumentów, sprawdzenie faktu samego posiadania takiego dokumentu mieści się w wymagania należytej staranności przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku dostarczenia odprawy przez przewoźnika osoby, której brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy jest w sposób prosty do stwierdzenia przez osobę posiadająca wiedzę w tym zakresie nie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności. Tym samym okoliczność, że kierowca autobusu nie zorientował się, że wiza, którą posiadał cudzoziemiec nie uprawnia do wjazdu na terytorium RP, pomimo tego, iż jak stara się dowieść skarżący został on należycie przeszkolony, nie świadczy o dochowaniu należytej staranności. Skoro bowiem w autokarze przewoźnika znalazła się osoba posiadająca bilet przejazd do Polski niespełniająca jednocześnie określonych w przepisach warunków wjazdu (co było możliwe do stwierdzenia w przypadku dochowania należytej staranności przy weryfikacji posiadany przez nią dokumentów), to oznacza, że weryfikacja dokumentów cudzoziemca był nieprawidłowa a tym samym przewoźnik (w tym przypadku zatrudniony przez niego kierowca) nie wywiązał się z obowiązków określonych we wskazanej ustawie. Tym samym słusznie organ odwoławczy uznał, że nie można przystać na argument pełnomocnika, że dochowanie należytej staranności przez przewoźnika ogranicza się do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla pracowników wykonujących przewóz osób i dokonujących kontroli dokumentów pasażerów w jego imieniu - uznał sąd w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze IV SA/Wa 2968/16. Z wyrokiem można zapoznać się pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl

Jak wskazał sąd w uzasadnieniu wyroku, zakresem norm ustanowionych w art. 459 oraz art. 462 ustawy o cudzoziemcach nie zostali objęci natomiast wszyscy przewoźnicy prowadzący przewóz osób w ruchu drogowym, tylko ci z nich, którzy prowadzą przewozy regularne w międzynarodowym transporcie drogowym, z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźników w ramach ruchu przygranicznego.

  • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

   [2018-02-19 17:14 83.4.239.*]

   W takim razie po co nam ta Straż Graniczna skoro kierowcy muszą kontrolować pasażerów? A może jeszcze ich bagaże. W analogicznej sytuacji gdy pasażer pociągu nie będzie posiadał wizy to PKP zapłaci grzywnę? Idiotyzm.   odpowiedz »

  • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

   [2018-02-17 13:05 94.254.235.*]

   Troszkę wysoka ta kara za niedopatrzenie tym bardziej że straż graniczna powinna się zajmować paszportami i wizami.   odpowiedz »

   • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

    [2018-02-19 17:28 80.82.23.*]

    I zajmuje się nimi. A obowiązki przewoźnika (liniowego) i konsekwencje ich nieprzestrzegania są zapisane w ustawie, a więc jasne. Jeśli są dla nas zbyt skomplikowane, zawsze możemy zmienić działalność, np. na prowadzeni osiedlowego warzywniaka :)   odpowiedz »

    • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

     [2018-02-22 14:02 77.112.27.*]

     Człowieku nie masz pojęcia co piszesz, ma to kontrolować kierowca który nie musi być profesorem od wiz. Wiesz jakie są przypadki kar, wiza zaczyna się następnego dnia kara, pasażer miał dwa paszporty jeden pokazał kierowcy później inny na granicy kara - mają dwa paszporty stare i nowe Ukraińcy ! To jest bandycki przepis Państwa Polskiego który miał mieć zastosowanie tylko do transportu lotniczego, to nie jest próba przemytu człowieka. Jeśli już to odpowiedzialność powinien ponosić bezpośrednio pasażer nie przewoźnik !   odpowiedz »

     • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

      [2018-02-22 15:05 213.238.80.*]

      Przepis ma zastosowanie w transporcie lotniczym, morskim oraz drogowym (poza przygranicznym). Nie dotyczy więc przewoźników kolejowych, a więc PKP IC czy też PR - art. 459 ustawy z 12.12.2013 o cudzoziemcach. A jeśli dla JWP kierowców ten obowiązek jest zbyt trudny, to niech zmienią pracę. Mamy przecież deficyt kierowców. Co do podwójnych paszportów - Ukraińcy mogą wjechać do UE bez wizy tylko z paszportem biometrycznym, więc argument chybiony. Podobnie wiza obowiązująca np. od następnego dnia - czy trzeba mieć doktorat, by to oczytać?? A co do praktycznej strony - kara administracyjna została nałożona w minimalnej wysokości 3000 euro (może sięgnąć 5000 EUR), przysługuje od niej odwołanie do KG SG, a następnie ew. zaskarżenie do WSA. Tutaj sprawa "przeszła" tę drogę, pozostała ew. kasacja do NSA.   odpowiedz »

      • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

       [2018-03-02 08:34 95.49.48.*]

       Właśnie kierowcy zmienią pracę .Głupi to przewożnik ,który z za wschodnią granicę jeżdzi narażając się na takie bandyckie kary. Dlaczego obecny rząd tego nie znosi.Wiele jest innych miejsc pracy na kierowcę autobusu i każdy kierowca to powinien piepszyć taką pracę.   odpowiedz »

       • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

        [2018-03-02 21:15 95.49.48.*]

        Dlaczego dzisiejszy rząd i parlament tej ustawy nie znosi co do odpowiedzialności przewożnika za dokumenty pasażera przybywającego z za granicy.Pisałem wiele razy O dpowiedzi.Co Unii Europejskiej się boją?   odpowiedz »

      • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

       [2018-03-02 09:01 95.49.48.*]

       Przewożników kolejowych to nie dotyczy bo to jest państwowa święta krowa.   odpowiedz »

      • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

       [2018-03-03 15:43 95.49.48.*]

       Kierowcom ten obowiązek tak potrzebny jak pryszcz na tyłku. Nikt za to więcej nie płaci. Ofert pracy na kierowcę autobusów jest dużo I po djabła mu taki obowiązek i taka grożba karno finansowa na głowie. Powinni jeździć tylko pociągi, których to nie dotyczy.   odpowiedz »

     • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

      [2018-03-02 08:48 95.49.48.*]

      To jest bandycki przepis wprowadzony przez poprzednie rzady PO.skąd kierowca autobusu może znać się na wizach lub innych dokumentach pasażerów uprawniających do wjazdu do Polski.Pasażerowie z za wchodniej granicy wiedząc o odpowiedzialności przewożnika próbują robić nadgminie wjechać do Polski z amerykańską ,kanadyjska lub angielską wizą,myśląc o tym że np. kierowca autobusu na tym się nie zna,działając na szkodę przewożnika. Taki pasażer nie mający ważnego dokumentu ,który wjeżdża na LItwe odpowiedzialność ponosi sam,płacąc odpowiednią karę za siebie. Dlaczego nasz dzisiejszy rząd i parlament tego nie znosi?   odpowiedz »

     • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

      [2018-03-02 10:09 95.49.48.*]

      Oczywiście tak odpowiada pasażer wjeżdżają c na Litwę.U Nas ta ustawa łamie nasza konstytucje ws. odpowiedzialności za kogoś.
      Przewożnik odpowiada za bezpieczeństwo i komfort podróży i za przewóz bagażu podróżnego i za nic więcej.   odpowiedz »

     • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

      [2018-03-02 14:41 95.49.48.*]

      Tak oczywiście .Wjeżdżając na Litwę sam pasażer płaci karę za nieważny dokument.   odpowiedz »

    • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

     [2018-03-02 08:39 95.49.48.*]

     Oczywiście że tak.   odpowiedz »

   • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

    [2018-03-02 10:05 95.49.48.*]

    Wjeżdżając na Litwę np. od strony Białorusi czy też Rosji za brak ważnego paszportu czy wizy odpowiada sam pasażer a nie przewożnik.   odpowiedz »

   • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

    [2018-03-02 14:36 95.49.48.*]

    Ci funkcjonariusze Straży Granicznej i służby celnej chcieliby żebyśmy za nich robotę odwalali.A oni by tylko brali za to pieniądze.To piepszyć taką pracę i nerwy tracić i jeszcze na dodatek nieposłuszną chołotę wozić.   odpowiedz »

  • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

   [2018-02-22 13:56 77.112.27.*]

   To jest bandycka kara ! Co innego na lotnisku gdy pasażer ma odprawę, tu nie mówimy o przemycie ludzi ! Kierowca ma odpowiadać za bezpieczeństwo przejazdu a nie być specjalistą od wiz. Bandycki przepis aby tylko złupić przewoźników autokarowych !   odpowiedz »

   • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

    [2018-03-02 08:36 95.49.48.*]

    Oczywiście z tym się zgadzam. Powinniśmy zrobić blokadę przejść.Tą ustawę poprzedni popiepszony PO-wski parlament zaakceptował kochają c UE   odpowiedz »

   • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

    [2018-03-02 08:58 95.49.48.*]

    Widomo że dzisiaj przewozy autokarowe dokonują prywatni przewożnicy to trzeba ich zniszczyć finansowo tak jak jp. Balcerowicz niszczył wszystko.   odpowiedz »

    • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

     [2018-03-19 15:35 83.12.119.*]

     Balcerowicz tak bardzo "wszystko zniszczył", ze mieliśmy w Polsce kilkunastoprocentowy wzrost gospodarczy i ludzi garnących się do pracy !!!   odpowiedz »

  • Warto skontrolować dokumenty pasażerów 

   [2018-03-02 18:59 95.49.48.*]

   Głupi są przewożnicy ,którzy wykonują transport osób z za wschodniej granicy,jak tutaj nam wiadomo jaka kara grozi.Można pójść z torbami. Niech więcej pociągów jeżdzi za wschodnią granicę jak ich ta ustawa nie dotyczy.   odpowiedz »

  • Przewoźnik może zapłacić jeśli pasażer nie będzie miał dokumentów 

   [2018-03-20 10:05 89.78.190.*]

   Jak najbardziej wszelkie konsekwencje powinna ponieść osoba, która nie dochowała staranności i nie postarała się o odpowiedni dokument do przekroczenia granicy RZP.   odpowiedz »

 
     

Powrót do wątkówOdśwież

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję