TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Forum grupa: Biura turystyczne

MR zaproponowało konkretne rozwiązania pomocowe - niektóre kontrowersyjne

Data wysłania: 2020-03-19 10:44 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Po wczorajszych zapowiedziach premiera wprowadzenia tarczy antykryzysowej, Ministerstwo Rozwoju wskazało konkretne działania, na które mogą liczyć przedsiębiorcy i pracownicy. Niektóre z nich wydają się być kontrowersyjne.

O zapowiedzi wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej pisaliśmy w aktualności Tarcza antykryzysowa osłoni przedsiębiorców? Jakie konkretne rozwiązania podało ministerstwo?

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów - z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 • Odroczenie danin publicznych - PIT, CIT, VAT, składek na ZUS - bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK - od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Mała firma, np. restauracja:
 • Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS
 • Odroczenie płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 • Możliwość świadczenia usług na dowóz
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • Wakacje kredytowe
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Uelastycznienie przepisów rynku pracy
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Średnia firma, np. palarnia kawy:
 • Współfinansowanie przez państwo postojowego
 • Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów. Wykorzystanie mechanizmu klęskowego i stworzenie Fundusz Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Firma transportowa:
 • Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • Finansowanie postojowego
 • Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Firma turystyczna:
 • Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 • Przesunięcie płatności za media
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • Finansowanie postojowego

Największe kontrowersje, w odniesieniu do firm turystycznych budzi punkt Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.. Radca prawny, dr Piotr Cybula na blogu prawoturystyczne.com zwraca uwagę na nieprecyzyjne sformułowanie, z którego tak naprawdę nie wynika, czy jest to termin w jaki można odstąpić od umowy, czy też jest to wydłużony termin zwrotu zapłaconej zaliczki. W tym drugim przypadku, zwraca uwagę na niezgodność z dyrektywą turystyczną, która nakazuje zwrot zapłaconej zaliczki bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni. Faktem jest, że takie rozwiązanie pomogłoby organizatorom turystyki, niemniej, bez zmian na szczeblu europejskim może ono w przyszłości skutkować nawet procesami z tytułu nieprawidłowej implementacji dyrektywy turystycznej. Więc na dobrą sprawę ministerstwo, być może przy wsparciu ECTAA, powinno na szczeblu europejskim, lobbować nad zawieszeniem tego przepisu dyrektywy. Z drugiej strony, sytuacja jest wyjątkowa i nawet Komisja Europejska jest chętna do czasowego łagodzenia regulacji prawnych, o ile pomoże to w utrzymaniu firm i zatrudnienia.

Już wczoraj, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiadał ekspresowe wdrożenie Tarczy Antykryzysowej. W tej sytuacji jak najszybsze działanie działanie jest wręcz niezbędne, niemniej warto pamiętać, że nadmierny pośpiech, przy tworzeniu regulacji prawnych może przynieść także negatywne skutki, w postaci tworzenia bubli prawnych. Być może, już po uspokojeniu sytuacji rząd powinien przygotować się na przyszłość i przyjąć pakiet rozwiązań, które byłyby uruchamiane, przy kolejnych sytuacjach wyjątkowych, które również mogą się wydarzyć, i które również mogą zagrażać gospodarce w przyszłości.

Propozycje co do odraczania płatności obowiązkowych danin, także są przyjmowane w branży z mieszanymi uczuciami. Część przedsiębiorców uważa, że samo przesunięcie niewiele im da, i że skoro firmy nie pracują, to nie powinny płacić. Z kolei inni uważają, że takie rozwiązanie da im czas na poszukiwanie nowych źródeł dochodu i pomoże utrzymać się na powierzchni.

  • Jakie rozwiązanie proponuje ministerstwo? 

   [2020-03-19 10:44 89.25.128.*]

   Zawieszenie abonamentu RTV i opłat dla OZZ w hotelach - i tak nie ma gości i nikt nie korzysta ani z telewizji ani z tej formy 'praw autorskich i pokrewnych'. Hotele są jednym z niewielu skrupulatnie kontrolowanych płatników. Byłaby to duża ulga.   odpowiedz »

  • Jakie rozwiązanie proponuje ministerstwo? 

   [2020-03-19 11:35 5.173.253.*]

   Jak w tym wszystkim ma znaleźć się jednoosobowa firma - usługi przewodnickie? Co oznacza finansowanie postojowego?   odpowiedz »

  • Jakie rozwiązanie proponuje ministerstwo? 

   [2020-03-19 13:44 83.12.119.*]

   typowe dla obecnie rządzących obiecanki, które mają zabrać, a nie cokolwiek oddać !, bo co ma oznaczać punkt 'dofinansowanie zatrudnienia przez państwo' ?, albo 'finansowanie postojowego" ? ale najcwańszy jest zapis o odpisach tegorocznych strat w roku przyszłym, do którego możemy już nie dotrwać !!!   odpowiedz »

  • Jakie rozwiązanie proponuje ministerstwo? 

   [2020-03-20 23:21 83.26.172.*]

   Jesteśmy maluteńką firemką z jednym etatowym pracownikiem. W ubiegłym roku do Skarbu Państwa odprowadziliśmy z tyt. PIT, VAT i ZUS ok. 80 tys. złotych. Koszt wynagorodzeń to ok.40 tys. zł netto z czego ok.45% to czysty zysk Skarbu Państwa. Do tego czynsze, media i usługi obce ok.40 tys zł - tu również ok, 45% wpływa do budżetu. Przy tych kosztach w kasie firmy pozostaje stosunkowo niewiele. Nie będę podawał danych za lata w których w firmie pracowało kilkanaście osób. Taka własnie kasa plynęła corocznie do budżetu przez blisko 30 lat. I teraz w przypadku kłopotów co nam proponuje tzw dobra zmiana? Tutaj nie ma się nad czym zastanawiać - gdy propaganda dla rządu jest ważniejsza od jego sponsorów czyli nas - zwolnijmy ludzi, zamknijmy firmy bo za pół roku kolesie w krawatach będą się odznaczać medalami, nagradzać superpremiami, nazywać ojcami narodu a my będziemy klęczeć na zgliszczach. Czy warto ? Życzę wszystkim duuużo zdrowia.   odpowiedz »

 
     

Forum gorące tematy

Forum gorące tematy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję