TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Forum grupa: Transport

ULC: wydawanie i zwrot Certyfikatu Członka Załogi (CMC)

Data wysłania: 2009-04-09 17:29 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Poniżej prezentujemy zarządzenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE (CMC).

Procedura wydawania CMC wygląda następująco. Zainteresowany przewoźnik składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pismo o wydanie Certyfikatu Członka Załogi. Do pisma przewodniego powinien dołączyć wniosek o wydanie CMC oraz dowód wpłaty na konto ULC w wysokości 500 zł za wydanie jednego Certyfikatu. Opłaty pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718).

W momencie otrzymania ww. dokumentów przez Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC (LOB), dane w nich zamieszczone zostają wpisane do bazy danych bez zbędnej zwłoki przez pracownika Inspektoratu Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym. Następnie, dla zapewnienia ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji Dyrektor LOB przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ZOI) zwraca się do Straży Granicznej, Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o sprawdzenie przeszłości osoby ubiegającej się o CMC zgodnie z postanowieniem rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego. Potem wniosek trafia do zaopiniowania przez Naczelnika Inspektoratu Operacyjnego Transportu Lotniczego (LOL-1), który weryfikuje, czy dany przewoźnik posiada certyfikat AOC lub AWC.

Gdy ZOI i LOL-1 pozytywnie odniosą się do wniosku, jest on bez zbędnej zwłoki podpisywany przez Dyrektora LOB, a w dalszej kolejności dostarczany do biura przepustek Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze". Dokument CMC powinien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od dostarczenia wniosku do biura przepustek PPL.

Może zdarzyć się, że musi nastąpić zwrot CMC. Z chwilą ustania powodów, dla których CMC zostało wydane, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub upływu terminu, na który umowa o pracę została zawarta, przewoźnik, na którego wniosek CMC zostało wydane, zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać od członka załogi samolotu dokument i przekazać w terminie 14 dni do LOB. Wymagane jest jego osobiste dostarczanie do ULC przez zainteresowany podmiot lub przez kuriera, za potwierdzeniem odbioru przez pracownika Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

Paragraf 13 Zarządzenia Nr 12 mówi o zgłoszeniu zagubionego lub skradzionego CMC. Według przepisów, członek załogi samolotu ma nie więcej jak 24 godziny na powiadomienie pracodawcy o utracie dokumentu. Następnie przewoźnik niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji Naczelnika Inspektoratu Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, a w ciągu 72 godzin przekazuje informacje w formie pisemnej (dokładny opis sytuacji utraty dokumentu) do Dyrektora LOB. Łącznie cała procedura zgłoszenia utraty CMC nie powinna być dłuższa niż 4 dni.

Podstawą prawną powyższej treści jest Art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 z dn. 16.08.2002 r. poz. 1112).

  • Certyfikat członka załogi CMC 

   [2009-04-09 17:29 83.24.54.*]

   tylko czy CMC jest obowiązkowy. Po co mamy płacić 500 PLN i sie sprawdzać przez ABW? Czy jest podstawa prawna wymuszająca ten CMC?   odpowiedz »

   • Certyfikat członka załogi CMC 

    [2009-10-16 10:43 217.67.197.*]

    Rozporządzenie UE- 300/2008   odpowiedz »

 
     

Forum gorące tematy

Forum gorące tematy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję