Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialno軼i za tre嗆 og這sze. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zg豉sza Administratorowi po przez stron Kontakt

Dzia: Szkolenia

Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i ma造ch firm

Data wstawienia: 2011-09-29 14:17
Data wa積o軼i: 2011-11-19
Wojew鏚ztwo: Ma這polskie

Krakowska Grupa Konsultingowa zaprasza do udzia逝 w kursie "Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i ma造ch przedsi瑿iorstw" dofinansowanym ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej.

KTO MO浩 UCZESTNICZY W KURSIE?
W kursie mog uczestniczy pracownicy b康 w豉軼iciele firm z bran篡 turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, zajmuj帷y si sprawami finansowymi firmy - osoby zatrudnione lub prowadz帷e w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz na terenie wojew鏚ztwa ma這polskiego.

Uczestnictwo w kursie to dla bran czasu wolnego jedyna w Ma這polsce szansa przyst徙ienia do egzaminu i uzyskania Mi璠zynarodowego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFG® (European Financial Guide). Certyfikat EFG® to presti穎wy dokument gwarantuj帷y, i jego w豉軼iciel jest profesjonalnym finansist w bran篡 czasu wolnego, ze szczeg鏊nymi kwalifikacjami w zakresie doradztwa finansowego.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGΜSZE:
do 10.11.2011

TERMIN ROZPOCZ犴IA KURSU:
19-20.11.2011
Zaj璚ia odbywaj si w weekendy (6 zjazd闚), w 軼is造m centrum Krakowa.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLE REALIZOWANYCH W RAMACH KURSU:
- przepisy prawne dotycz帷e dzia豉lno軼i bran: turystyka, rekreacja, sport;
- polityka gospodarcza, teoria pieni康za, wp造w makrootoczenia na finanse;
- podstawy matematyki finansowej, kalkulator finansowy, bilans i jego analiza;
- rachunkowo嗆 i bud瞠towanie, programy i technologie informacyjne i komunikacyjne;
- trendy oraz prognozy rozwoju sektora turystyki, rekreacji, sportu oraz kultury w Polsce;
- biznes plan w aspekcie w豉軼iwym dla sektora turystycznego, rekreacyjnego, kultury
i sportu;
- produkty finansowe dla przedsi瑿iorstw;
- pozyskiwanie funduszy unijnych;
- alternatywne 廝鏚豉 pozyskiwania kapita逝 dla firm;
- tworzenie i zarz康zanie finansow strategi przedsi瑿iorstwa w ramach bran篡 turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej;
- komunikacja;
- podatki w bran篡 turystyczne oraz finansowanie nieruchomo軼i;
- etyka doradc闚 finansowych.

WYKxDOWCY
Kompetentna i do鈍iadczona kadra trenerska jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego zaj耩 przeprowadzanych w ramach projektu.
Dzi瘯i specjalistycznej wiedzy przekazywanej w przyst瘼ny spos鏏 przez kadr trenersk uczestnicy szkolenia zostan rzetelnie przygotowani do egzaminu, kt鏎y uprawnia do uzyskania Certyfikatu EFG®.
Prezentujemy wybranych wyk豉dowc闚:

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF JAJUGA
Profesor nauk ekonomicznych. Uzyska stopie profesora zwyczajnego Akademii Ekonomicznej we Wroc豉wiu. Jego g堯wnymi specjalno軼iami naukowymi s: finanse, ekonometria, statystyka, ubezpieczenia, zarz康zanie ryzykiem i nieruchomo軼i. Bierze udzia w pracach licznych organizacji naukowych i zawodowych. Jest cz這nkiem Akademickiego Komitetu Doradczego PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem Zarz康u Polish Association of Investment Professionals (PAIP).

DR ZBIGNIEW W粑TOWICZ
Zarz康zaj帷y funduszem DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Pracuje w Katedrze Finans闚 Akademii Ekonomicznej we Wroc豉wiu.

DR MAREK MAZUR
Doktor nauk ekonomicznych (Szko豉 G堯wna Handlowa), wyk豉dowca w Katedrze Finans闚 Kolegium Zarz康zania i Finans闚 (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowo軼i, finans闚, funduszy emerytalnych i ubezpiecze oraz finans闚 systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wyk豉dowca Krajowej Szko造 Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Dr Mazur wyst瘼owa na licznych konferencjach mi璠zynarodowych w wielu krajach 鈍iata. Posiada rozleg貫 do鈍iadczenie administracyjne. By inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pe軟i funkcj wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Cz這nek Rady Izby Zarz康zaj帷ych Funduszami i Aktywami

DR GRZEGORZ MIELCAREK
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydzia逝 Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wroc豉wiu. Posiada licencj Maklera Papier闚 Warto軼iowych nr 1707 i licencj Doradcy Inwestycyjnego nr 188. W latach 2003-2005 zatrudniony w BZ WBK Asset Management i BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku Doradca Inwestycyjny, jako zarz康zaj帷y Funduszami Arka i portfelami indywidualnymi klient闚, a od 2004 roku r闚nie jako Dyrektor Makroregionu ds. Sprzeda篡 odpowiedzialny za pozyskiwanie Klient闚 w Polsce Po逝dniowej. W latach 2001-2002 doradca inwestycyjny w TDA TFI S.A. zarz康zaj帷y funduszem inwestycyjnym zamkni皻ym.

DR ANDRZEJ FESNAK
Wiceprezes Polskiej Izby Po鈔ednik闚 Ubezpieczeniowych i Finansowych, Cz這nek Rady Nadzorczej i wyk豉dowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, adiunkt Katedry Rynku Ubezpieczeniowego w Katowicach, trener umiej皻no軼i finansowych i coachingu finansowego

MGR DOROTA WINCZEWSKA
Dyrektor Sprzeda篡 i Marketingu w TFI Allianz Polska. W funduszach inwestycyjnych pracuje od 1993r. Uczestniczy豉 w tworzeniu dystrybucji i standard闚 obs逝gi rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tworzy豉 mi璠zy innymi DWS Deutsche Banku oraz ING TFI. Aktywnie dzia豉豉 w Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, przyczyniaj帷 si do zmian legislacyjnych, zmierzaj帷ych do przezwyci篹enia barier rozwoju funduszy.

MGR JAROSxW PALUSI垶KI
Jest doskona造m trenerem szkol帷ym ludzi od 15 lat, z takich temat闚 jak m.in.: psychologia sprzeda篡, negocjacje, umiej皻no軼i interpersonalne i wiele innych. By prezesem Invest Management S.A. oraz Life Invest Management, dyrektorem ds. szkole w firmie Patria S.A., dyrektorem ds. rozwoju w firmie Skandia 砰cie. Obecnie prowadzi w豉sn firm JP Consulting, wsp馧pracuje z Gda雟k Akademi Bankow oraz Pracowni Psychologii El瘺iety So速ys w Krakowie

MGR URSZULA SΜWIK
Wyk豉dowca Szko造 G堯wnej Handlowej z Katedry Inwestycji i Nieruchomo軼i. Jest zast瘼c prezesa Urz璠u Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

MGR SZCZEPAN BRZESKI
Od 10 lat doradca i konsultant w zakresie finansowania i zarz康zania przedsi瑿iorstwami, opracowania biznesplan闚 pod inwestycje, zarz康zania przedsi瑿iorstwem i projektem; Od 2002 r. autor i wsp馧autor ponad 300 studi闚 wykonalno軼i i biznes plan闚 projekt闚 przewidzianych do finansowania z funduszy i program闚 pomocowych; specjalizacja analizy finansowe i ekonomiczne. Prowadzona przez niego firma Art of Finance zosta豉 w 2011 r. wyr騜niona przez magazyn Fundusze Europejskie jako lider w鈔鏚 firm doradczych w wojew鏚ztwie ma這polskim i 鈍i皻okrzyskim w ramach RPO; Od 2008 r. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach dzia豉lno軼i inwestycyjnej przedsi瑿iorstw, Asesor w ramach obszar闚: Po鈔ednie wsparcie przedsi瑿iorstw, Bezpo鈔ednie wsparcie przedsi瑿iorstw; autor tekst闚 w mediach o zasi璕u og鏊nopolskim m.in. magazyn "Fundusze Europejskie".

MGR ΣKASZ LESZCZY垶KI
Od 2003 r. - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, zarz康zania przedsi瑿iorstwem i projektem. Autor m.in. ponad 150 wniosk闚 o dotacje unijne (Phare, SPO-WKP, SPO-ROL, ZPORR, MF EOG, NMF, MRPO, PO-IG, RPO WP, RPO WM, RPO W, PO Ii, PROW), kilkudziesi璚iu Biznesplan闚 oraz Studi闚 Wykonalno軼i. Opracowa kilkadziesi徠 wniosk闚 pod stworzenie stanowisk pracy dla os鏏 niepe軟osprawnych. Od 2004 r. trener szkole z zakresu: polityka strukturalna Unii Europejskiej, finansowanie zewn皻rzne projekt闚 z funduszy krajowych oraz dotacji UE, aplikowanie o fundusze unijne - krok po kroku, wdra瘸nie i realizacja projekt闚 unijnych, zarz康zanie projektem. Prowadzi r闚nie zaj璚ia na uczelniach wy窺zych z zakresu funduszy UE (m.in. Wy窺za Szko豉 Europejska im. Ks. J霩efa Tishnera).

KORZY列I ZWI╴ANE Z UDZIAΒM W KURSIE:
• optymalizacja wiedzy z zakresu zarz康zania finansami w przedsi瑿iorstwie,
• nabycie umiej皻no軼i oraz informacji z zakresu inwestowania i finansowania nieruchomo軼i,
• dost瘼 do aktualnej wiedzy dotycz帷ej podatk闚 oraz przepis闚 prawnych obowi您uj帷ych w bran瘸ch czasu wolnego,
• nabycie umiej皻no軼i w zakresie inwestowania wypracowanych zysk闚 w rozw鎩 przedsi瑿iorstwa,
• poznanie mo磧iwo軼i inwestowania nadwy瞠k finansowych w produkty finansowe dla przedsi瑿iorstw i os鏏 fizycznych,
• poznanie aktualnych trend闚 oraz prognoz dotycz帷ych rozwoju bran czasu wolnego w Polsce,
• nabycie umiej皻no軼i skutecznego zarz康zania finansami przedsi瑿iorstwa z uwzgl璠nieniem skutecznego generowania koszt闚 i przychod闚,
• podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
• poznanie zasad doboru produkt闚 ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb dla firm z bran篡 turystycznej i pokrewnych.

ADRES BIURA REALIZACJI PROJEKTU:
Krakowska Grupa Konsultingowa
ul. Aria雟ka 8/10
31-505 Krak闚
W razie wszelkich pyta lub w徠pliwo軼i prosimy o kontakt telefoniczny:
(012) 41 000 67

Szczeg馧owe informacje znajd Pa雟two na stronie internetowej projektu: www.kgk-efs.pl

CENA KURSU:
Uwaga!!!
Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego -uczestnik pokrywa tylko 20% warto軼i ca貫go kursu.
Koszt udzia逝 jednej osoby w projekcie: 560,34 z


Og這szeniodawca

Firma: Krakowska Grupa Konsultingowa
Reprezentant: Specjalista ds. administracyjnych i rekrutacji Katarzyna Cieszy雟ka
Telefon: 12 41 000 67
E-mail: katarzyna.cieszynska@kgk.plTa strona u篡wa COOKIES. Korzystaj帷 z niej wyra瘸sz zgod na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl康arki i akceptujesz regulamin strony. Szczeg馧y w regulaminie.
OK, zamknij