TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny bran篡 turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialno軼i za tre嗆 og這sze. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zg豉sza Administratorowi po przez stron Kontakt

Dzia: Szkolenia

Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i ma造ch firm

Data wstawienia: 2011-12-01 13:47
Data wa積o軼i: 2012-01-15
Wojew鏚ztwo: Ma這polskie

Krakowska Grupa Konsultingowa zaprasza do udzia逝 w kursie "Profesjonalny Doradca Finansowy dla mikro i ma造ch przedsi瑿iorstw" dofinansowanym ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej.

KTO MO浩 UCZESTNICZY W KURSIE?
W kursie mog uczestniczy pracownicy b康 w豉軼iciele firm z bran篡 turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, zajmuj帷y si sprawami finansowymi firmy - osoby zatrudnione lub prowadz帷e w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz na terenie wojew鏚ztwa ma這polskiego.

Uczestnictwo w kursie to dla bran czasu wolnego jedyna w Ma這polsce szansa przyst徙ienia do egzaminu i uzyskania Mi璠zynarodowego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFG® (European Financial Guide). Certyfikat EFG® to presti穎wy dokument gwarantuj帷y, i jego w豉軼iciel jest profesjonalnym finansist w bran篡 czasu wolnego, ze szczeg鏊nymi kwalifikacjami w zakresie doradztwa finansowego.

TERMIN ROZPOCZ犴IA KURSU:
28-29.01.2012
Zaj璚ia odbywaj si w weekendy (6 zjazd闚), w 軼is造m centrum Krakowa.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLE REALIZOWANYCH W RAMACH KURSU:
- przepisy prawne dotycz帷e dzia豉lno軼i bran: turystyka, rekreacja, sport;
- polityka gospodarcza, teoria pieni康za, wp造w makrootoczenia na finanse;
- podstawy matematyki finansowej, kalkulator finansowy, bilans i jego analiza;
- rachunkowo嗆 i bud瞠towanie, programy i technologie informacyjne i komunikacyjne;
- trendy oraz prognozy rozwoju sektora turystyki, rekreacji, sportu oraz kultury w Polsce;
- biznes plan w aspekcie w豉軼iwym dla sektora turystycznego, rekreacyjnego, kultury
i sportu;
- produkty finansowe dla przedsi瑿iorstw;
- pozyskiwanie funduszy unijnych;
- alternatywne 廝鏚豉 pozyskiwania kapita逝 dla firm;
- tworzenie i zarz康zanie finansow strategi przedsi瑿iorstwa w ramach bran篡 turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej;
- komunikacja;
- podatki w bran篡 turystyczne oraz finansowanie nieruchomo軼i;
- etyka doradc闚 finansowych.

WYKxDOWCY
Kompetentna i do鈍iadczona kadra trenerska jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego zaj耩 przeprowadzanych w ramach projektu.
Dzi瘯i specjalistycznej wiedzy przekazywanej w przyst瘼ny spos鏏 przez kadr trenersk uczestnicy szkolenia zostan rzetelnie przygotowani do egzaminu, kt鏎y uprawnia do uzyskania Certyfikatu EFG®.
Prezentujemy wybranych wyk豉dowc闚:

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF JAJUGA
Profesor nauk ekonomicznych. Uzyska stopie profesora zwyczajnego Akademii Ekonomicznej we Wroc豉wiu. Jego g堯wnymi specjalno軼iami naukowymi s: finanse, ekonometria, statystyka, ubezpieczenia, zarz康zanie ryzykiem i nieruchomo軼i. Bierze udzia w pracach licznych organizacji naukowych i zawodowych. Jest cz這nkiem Akademickiego Komitetu Doradczego PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem Zarz康u Polish Association of Investment Professionals (PAIP).

DR MAREK MAZUR
Doktor nauk ekonomicznych (Szko豉 G堯wna Handlowa), wyk豉dowca w Katedrze Finans闚 Kolegium Zarz康zania i Finans闚 (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowo軼i, finans闚, funduszy emerytalnych i ubezpiecze oraz finans闚 systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wyk豉dowca Krajowej Szko造 Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Dr Mazur wyst瘼owa na licznych konferencjach mi璠zynarodowych w wielu krajach 鈍iata. Posiada rozleg貫 do鈍iadczenie administracyjne. By inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pe軟i funkcj wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Cz這nek Rady Izby Zarz康zaj帷ych Funduszami i Aktywami

MGR JAROSxW PALUSI垶KI
Jest doskona造m trenerem szkol帷ym ludzi od 15 lat, z takich temat闚 jak m.in.: psychologia sprzeda篡, negocjacje, umiej皻no軼i interpersonalne i wiele innych. By prezesem Invest Management S.A. oraz Life Invest Management, dyrektorem ds. szkole w firmie Patria S.A., dyrektorem ds. rozwoju w firmie Skandia 砰cie. Obecnie prowadzi w豉sn firm JP Consulting, wsp馧pracuje z Gda雟k Akademi Bankow oraz Pracowni Psychologii El瘺iety So速ys w Krakowie

MGR URSZULA SΜWIK
Wyk豉dowca Szko造 G堯wnej Handlowej z Katedry Inwestycji i Nieruchomo軼i. Jest zast瘼c prezesa Urz璠u Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

MGR BEATA MATUSIAK
Trener biznesu, coach. Absolwentka studi闚 pedagogicznych, ubezpieczeniowych, marketingowych, psychologii biznesu. Z rynkiem finansowym zwi您ana od 1995 roku w obszarze sprzeda篡, marketingu, szkole. W latach 1998 - 2010 pracowa豉 dla towarzystw ubezpieczeniowych mi.in. na stanowiskach: zast瘼cy Dyrektora Sprzeda篡 i Marketingu w Daewoo 砰cie, dyrektora Departamentu Szkole w Skandia 砰cie, dyrektora Biura Ubezpiecze Indywidualnych w Signal Iduna. Od 2003 roku prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzeda穎wych i mened瞠rskich. Obecnie prowadzi dzia豉lno嗆 szkoleniow , doradza firmom w obszarze rozwoju organizacji i osi庵ania cel闚 biznesowych. Wsp馧pracuje z Grup TROP.

DR BEATA WITKOWSKA
Absolwentka Wydzia逝 Prawa i Administracji Uniwersytetu 鏚zkiego, doktorantka Wydzia逝 Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr wpisu 10506 (egzamin dla doradc闚 podatkowych przed Pa雟twow Komisj ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urz璠zie skarbowym, izbie skarbowej, urz璠zie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego), wsp馧pracuje z wydawnictwami i portalami prawnopodatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wyk豉dowca prawa podatkowego w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Gda雟kiej Akademii Bankowej, prowadzi w豉sn kancelari doradztwa podatkowego ( wpis do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy - pod numerem 429975 ). Specjalizacja - post瘼owanie podatkowe.

MGR SZCZEPAN BRZESKI
Od 10 lat doradca i konsultant w zakresie finansowania i zarz康zania przedsi瑿iorstwami, opracowania biznesplan闚 pod inwestycje, zarz康zania przedsi瑿iorstwem i projektem; Od 2002 r. autor i wsp馧autor ponad 300 studi闚 wykonalno軼i i biznes plan闚 projekt闚 przewidzianych do finansowania z funduszy i program闚 pomocowych; specjalizacja analizy finansowe i ekonomiczne. Prowadzona przez niego firma Art of Finance zosta豉 w 2011 r. wyr騜niona przez magazyn Fundusze Europejskie jako lider w鈔鏚 firm doradczych w wojew鏚ztwie ma這polskim i 鈍i皻okrzyskim w ramach RPO; Od 2008 r. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach dzia豉lno軼i inwestycyjnej przedsi瑿iorstw, Asesor w ramach obszar闚: Po鈔ednie wsparcie przedsi瑿iorstw, Bezpo鈔ednie wsparcie przedsi瑿iorstw; autor tekst闚 w mediach o zasi璕u og鏊nopolskim m.in. magazyn "Fundusze Europejskie".

MGR ΣKASZ LESZCZY垶KI
Od 2003 r. - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, zarz康zania przedsi瑿iorstwem i projektem. Autor m.in. ponad 150 wniosk闚 o dotacje unijne (Phare, SPO-WKP, SPO-ROL, ZPORR, MF EOG, NMF, MRPO, PO-IG, RPO WP, RPO WM, RPO W, PO Ii, PROW), kilkudziesi璚iu Biznesplan闚 oraz Studi闚 Wykonalno軼i. Opracowa kilkadziesi徠 wniosk闚 pod stworzenie stanowisk pracy dla os鏏 niepe軟osprawnych. Od 2004 r. trener szkole z zakresu: polityka strukturalna Unii Europejskiej, finansowanie zewn皻rzne projekt闚 z funduszy krajowych oraz dotacji UE, aplikowanie o fundusze unijne - krok po kroku, wdra瘸nie i realizacja projekt闚 unijnych, zarz康zanie projektem. Prowadzi r闚nie zaj璚ia na uczelniach wy窺zych z zakresu funduszy UE (m.in. Wy窺za Szko豉 Europejska im. Ks. J霩efa Tischnera).

KORZY列I ZWI╴ANE Z UDZIAΒM W KURSIE:
• optymalizacja wiedzy z zakresu zarz康zania finansami w przedsi瑿iorstwie,
• nabycie umiej皻no軼i oraz informacji z zakresu inwestowania i finansowania nieruchomo軼i,
• dost瘼 do aktualnej wiedzy dotycz帷ej podatk闚 oraz przepis闚 prawnych obowi您uj帷ych w bran瘸ch czasu wolnego,
• nabycie umiej皻no軼i w zakresie inwestowania wypracowanych zysk闚 w rozw鎩 przedsi瑿iorstwa,
• poznanie mo磧iwo軼i inwestowania nadwy瞠k finansowych w produkty finansowe dla przedsi瑿iorstw i os鏏 fizycznych,
• poznanie aktualnych trend闚 oraz prognoz dotycz帷ych rozwoju bran czasu wolnego w Polsce,
• nabycie umiej皻no軼i skutecznego zarz康zania finansami przedsi瑿iorstwa z uwzgl璠nieniem skutecznego generowania koszt闚 i przychod闚,
• podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
• poznanie zasad doboru produkt闚 ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb dla firm z bran篡 turystycznej i pokrewnych.

ADRES BIURA REALIZACJI PROJEKTU:
Krakowska Grupa Konsultingowa
ul. Aria雟ka 8/10
31-505 Krak闚
W razie wszelkich pyta lub w徠pliwo軼i prosimy o kontakt telefoniczny:
(012) 41 000 67

Szczeg馧owe informacje znajd Pa雟two na stronie internetowej projektu:
www.kgk-efs.pl

CENA KURSU:
Uwaga!!!
Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego -uczestnik pokrywa tylko 20% warto軼i ca貫go kursu.
Koszt udzia逝 jednej osoby w projekcie: 560,34 z


Og這szeniodawca

Firma: Krakowska Grupa Konsultingowa
Telefon: 12 41 000 67
E-mail: katarzyna.cieszynska@kgk.plZobacz inne og這szenia z tego dzia逝

Zobacz inne og這szenia z tego dzia逝
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz u篡wa COOKIES. Szczeg馧y przetwarzania danych osobowych s opisane w polityce prywatno軼i. Korzystaj帷 z tej strony wyra瘸sz zgod na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl康arki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczeg馧y w regulaminie, polityce prywatno軼i oraz polityce cookies.
  Akceptuj