TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt

Dział: Dla turystów

Białoruś: Kresy Wschodnie

Data wstawienia: 2019-12-08 12:10
Data ważności: 2020-03-07
Województwo: -wszystkie-

Białoruś to najblizsza Polsce "egzotyka". Nasz kraj jest ciekawy, gościnny i bezpieczny. Białoruś ma do zaoferowania całą moc zabytków i niepowtarzalny klimat. Białoruś ma swoje atrakcje turystyczne. Należy do nich zespół zamkowy w Nieświeżu, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów. Zespół zamkowy w Mirze również jest wpisany na listę UNESCO. Mińsk, stolica państwa, jest miastem nowoczesnym. Do najciekawszych obiektów historycznych należą: zamek i ruiny świątyni, katedra, klasztory i cerkwie. Grodno, miasto nad Niemnem, jako jedyne miasto dawnej Rzeczypospolitej, może poszczycić się posiadaniem dwóch królewskich zamków. A pod względem liczby pałaców magnaterii polskiej w XVIII wieku ustępowało jedynie Warszawie. Zapraszamy na wycieczki objazdowe po najpiękniejszych miejscach na Białorusi!

Grodn Stare Wasiliszki Lida Nowogródek Mir Bezdzież Motol Pińsk Kosów Poleski Kobryń Brześć

Wycieczka bez wizy! Dla grup zorganizowanych!

Terminy:
09.04. - 12.04./13.04.2020
28.05. - 31.05./01.06.2020
18.06. - 21.06./22.06.2020
20.08. - 23.08./24.08.2020
27.08. - 30.08./31.08.2020
03.09. - 06.09./07.09.2020
10.09. - 13.09./14.09.2020
24.09. - 27.09./28.09.2020

Program wycieczki:

1 dzień
Zbiórka w miejscu wyjazdu. Spotkanie z pilotem. Przejazd przez granicę polsko-białoruską.
Zwiedzanie miasta zaczynamy w muzeum "Grodzieńskie Bramy". Ekspozycja muzeum pomoże przedstawić turystom nasze miasto.
Grodno wyglądałoby jak Praga, gdyby nie było wojny!!!
Makieta miasta Grodna w ekspozycji "Grodzieńskie Bramy" wykonana została w granicach miasta na początek 18 wieku, ale na makiecie pokazano nie rekonstrukcję na jakiś jeden wybrany moment, lecz zebrano najlepsze przykłady budynków z różnych epok, które pozwalają zapoznać z całą historią grodzieńskiej architektury. Dzięki oryginalnemu światło-dźwiękowemu przedstawieniu w 20 minut możemy poznać historię miasta Grodna i historię jego architektury z różnych epok.
Zwiedzanie Grodn . Stary zamek - rezydencja Wielkiego księcia litewskiego Witolda, a później też króla Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Batorego. Nowy Zamek - rezydencja Augusta III. W Grodnie odbywał się co trzeci Sejm Rzeczypospolitej. W latach panowania Stefana Batorego w Grodnie mieści się rezydencja królewska i druga stolica Rzeczypospolitej. Tutaj odbył się tak zwany " Niemy Sejm " 1793 roku, który podpisał II rozbior Rzeczypospolitej. A w 1795 roku w Nowym Zamku ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski podpisał akt abdykacji. Wieża straży pożarnej, gdzie na co dzień gra trębacz. Pałac Chreptowiczów, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Religii. Batorówka, Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego, pałac Sanguszek, kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, cerkiew Świętych Borysa i Gleba. zęśc miasta, która nazywa się Gorodnica . Pałac hrabiego Walickego, muzyczna szkoła ("krzywa oficyna"), budynek lamusa 18 wieku, najstarszy teatr na terenach Białorusi, zbudowany w 1775 roku, zabudowy pałacowe na placu Tyzenhauza itd. Dom, w którym mieszkała słynna pisarka Zofja Nalkowska. Zwiedzanie Muzeum Literackiego Zofii Nałkowskiej. Dom Elizy Orzeszkowej. Zwiedzanie Muzeum E. Orzeszkowej.
Obiadokolacja. Przyjazd do Mostów. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

2 dzień
Śniadanie.
Przejazd do Starych Wasiliszek - rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, zwiedzanie muzeum w jego domu rodzinnym.
Lida. Zobaczymy zabytki architektoniczne miasta. Zamek w Lidzie - warowna budowla z XIV wieku. Zbudowany przez litewskiego księcia Giedymina w roku 1323. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w stylu baroku wileńskiego (1770r.). Katedra Św. Michała Archanioła, której budowa została zakończona w 1825 roku. Na cmentarzu prawosławnym znajduje się Kościół Świętego Jerzego, zbudowany jako kaplica w 1875 roku. Aktualny lidski browar, założony w 1876 roku. Z atrakcji pierwszej połowy XX wieku warto wspomnieć urząd pocztowy, który zbudowała angielska firma w latach 30., oraz budynek Straży pożarnej. Oprócz tego w Lidzie są pomniki wojenne i wybitnych osób kultury słowiańskiej: pomnik Adama Mickiewicza, pomnik-kamień na grobie księdza Adama Falkowskiego, pomnik Franciszka Skaryny, pomnik żołnierzy polskich itp.
Nowogródek - jedno z najstarszych miast Białorusi (1044 r). Był miastem stołecznym i ważnym centrum rzemieślniczo handlowym, Zamek zbudowany w XIII w. przebudowany w XIV-XVII w., spalony przez Szwedów w 1706 r; zachowały się fragmenty dwuch baszt. Do najważniejszych zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego należą: Kościół farny, zbudowany w XIV-XV w., przebudowany w wieku XVII. W tym kościele był ochrzczony A. Mickiewicz. Tu odbył się ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Holszańską. Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931), pomnik A. Mickiewicza, Muzeum A. Mickiewicza (zwiedzanie), kościół św. Michała, wzniesiony w 1 poł. XVII w., cerkiew św. Borysa i Gleba z pocz. XVI w., dawny kościół franciszkanów z pocz. XVIII w. (zamieniony na cerkiew prawosławną).
Mir - gotycki zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku w "Panu Tadeuszu". Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO. Kościół Św. Mikołaja.
Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

3 dzień
Śniadanie.
Jedziemy do wsi Bezdzież. Jeden z zabytków architektury - drewniana cerkiew Świętej Trójcy, zbudowana w 1784 roku (wystarczająco czcigodny wiek dla drewnianej świątyni).
Przed cerkwią Trójcy Świętej rozmieściła się brama-kołokolnia, która została zbudowana jednocześnie ze świątynią w końcu 18 wieku.
Jeszcze jedna świątynia - kościół Świętej Trójcy, zbudowany w 1820 roku. Jego budownictwo organizowali i sfinansowali przedstawiciele rodu Napoleona Ordy.
Muzeum Twórczości Ludowej "Biezdzieskie fartuszki" zostało otwarte w 1999 roku; zebrano w nim mnóstwo przedmiotów, które były wykorzystywane i wytwarzane przez Białorusinów w końcu 19 - na początku 20 wieków. Jednak podstawowa uwaga w ekspozycji muzeum poświęcona jest starym fartuchom. W kolekcji muzeum jest ponad 200 starych fartuchów, i ani jeden rysunek się na nich nie powtarza.
Motol - wieś (dawniej miasteczko) na Białorusi, na Polesiu. Miasto królewskie lokowane w 1554 roku przez Bonę Sforzę. Tutaj urodzili się znane wielu ludziom osobowości. Chaim Weizmann - 1874, pierwszy prezydent państwa Izrael. Siergiej Pałto - 1960, rosyjski fizyk i matematyk. Lejzor Czyż (Leonard Chess)- 1917, założyciel Chess Records (amerykańska wytwórnia płytowa).
Muzeum Twórczości Ludowej w Motolu. Ekspozycja muzeum poświęcona jest kulturze materialnej oraz duchowej Polesia. Prawdziwą "perłą" muzeum jest zbiór unikatowych fotografii (ponad 4 tysiące negatywów), zrobionych przez pierwszego miejscowego fotografa Aleksego Miniuka. Obejmują okres od dwudziestolecia międzywojennego do lat 70. Ciekawostką jest fakt, że Pan Aleksy robił swoje zdjęcia aparatem, który kiedyś zebrał własnoręcznie. Dzięki tym fotografiom poznajemy historię kilku pokoleń motolskich Poleszuków.
Goście muzeum mogą wziąć udział w tradycyjnych obrzędach ludowych, zaśpiewać i zatańczyć wspólnie z folklorystyczno-etnograficznym teatrem "Sąsiedzi motolskie".
Wycieczka "Pińsk - to miasto dziewięciu wieków". W programie m.in.:
Kolegium jezuitów - najstarszy budynek Pińska, teraz mieści się tu Muzeum Polesia Białoruskiego; eklektyczny zespół głównego placu Pińska: były Klasztor franciszkanów z Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zabytki architektoniczne XVII-XVIII w. i budynki historyczne - XX w., budynek najstarszego gimnazjum, którego absolwentami są architekt Jan Żółtowski, znany naukowiec chemik i pierwszy prezydent Izraela Chaim Weizmann; pałac Mateusza Butrymowicza, gdzie mieszkali: mąż stanu Rzeczypospolitej M. Butrymowicz, jego wnuk Napoleon Orda, siostrzenica Napoleona Ordy rzeźbiarka Helena Skirmunt, córka Heleny pisarka i historyk Konstancja.
Powrót do Baranowicz. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień
Śniadanie.
Kosów Poleski - dawny pałac Pusłowskich. Obok z miasteczkiem Kosów Poleski, w pobliżu Puszczy Białowieskiej w pierwszej tercji 19 wieku został zbudowany w stylu retrogotyki pałac i wraz z parkiem tworzył jeden pejzażowy zespół o powierzchni ponad 40 hektarów. Szczególną atrakcją pałacu - bliskość zabytkowego dworu Tadeusza Kościuszki, jednego z najbardziej cenionych bojowników za wyzwolenie Rzeczypospolitej. Stworzenie takiego pałacu było wyzwaniem rosyjskiej elicie. Z kompleksem pałacowym wiąże się wiele starych i nowych legend Białorusi od rozgniewanej pani do fascynującego dźwięku fletu, który leje się nie wiadomo skąd. U podnóża pałacu dawny folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; Na życzenie: kościół św. Trójcy - miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r.
Kobryń. Działający prawosławny kobiecy Spasskij klasztor, został założony w drugiej połowie 15 wieku. Katedralny prawosławny sobór Świętego Aleksandra Newskiego, zbudowany w 1868 roku. Cerkiew Świętego Nikołaja. Ta cerkiew początkowo została zbudowana w 1750 roku z drzewa. Cerkiew drewniana Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół Wniebowstąpienia Panny Marii został zbudowany tu z kamienia w 1843 roku. mentarz z grobem rodzinnym Mickiewiczów. Wojenne mogiły żołnierzy wojska polskiego z okresu 1920 i 1939 roku (na terenie kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi panny i cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła). Pomnik polskich kapłanów, którzy zostały rozstrzelani w 1942 r. za pomoc w ratowaniu żydowskich dzieci.
W 2019 roku Brześć obchodził 1000 lat istnienia. Jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast Białorusi ma terytorium 146 km kwadratowych - drugie co do wielkości na Białorusi. Według ilości ludności Brześć to szóste miasto na Białorusi (345 tys. mieszkańców). Miasto dynamicznie się rozwija, rośnie i pięknieje dosłownie na naszych oczach, staje się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów. Znajduje się Brześć na samej granicy z Polską, w rzeczywistości tworząc z Terespolem jedno miasto, podzielone tylko rzeką.
Zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, brama Brzeska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja; cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra - kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.
Wieczorem turystów zapraszamy na Uroczystość zapalenia latarni ulicznych przy głównym deptaku. Na specjalnych zegarach każdego dnia podawany jest czas rozpoczęcia pracy Latarnika, ubranego w mundur 19 wieku. Obiadokolacja.
Przejazd przez granicę polsko-białoruską. Nocny przejazd do Polski.

5 dzień
Przyjazd do miejsca wyjazdu.

Cena programu dla grupy 45 osób: 153 euro/za osobę

Cena zawiera:
3 noclega
4 obiadokolacje i 3 śniadania
wycieczki (4 dni) z pszewodnikem
opiekę pilota w trakcie całej wycieczki
Dokumenty na wjazd bez wizy
Muzeum "Grodzieńskie Bramy"
Dom Muzeum Orzeszkowej
Muzeum Zofii Nałkowskiej
Muzeum Czesława Niemena
Muzeum A. Mickiewicza
Mirski zamek
Muzeum Twórczości Ludowej "Biezdzieskie fartuszki"
Muzeum Twórczości Ludowej w Motolu
Muzeum pałac Pusłowskich
Muzeum Tadeusza Kościuszki

Cena nie zawiera:
uslug transportowych
opłaty drogowe i parkingowe
wydatków własnych
podstawowe ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW

Uwagi:
- uczestnicy cierpiący na przewlekłe choroby, mogące zakłócić pobyt na wyciecze, winni zgłosić ten fakt celem dodatkowego ubezpieczenia;
- uczestnicy muszą posiadać ze sobą ważne paszporty;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników, przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć;
- jeżeli kurs przekroczy na trwałe poziom 4,35 zł, całkowita cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć;
- wszystkim zainteresowanym organizator pomoże z rezerwacją autobusu pod wycieczkę.

Kontakt z nami (mówimy w Twoim języku!)
Viber, WhatsApp  +375 44 5741472 
Telefon komorkowy:  +375 29 7821472


Ogłoszeniodawca

Firma: ExpertTour Sp. z o.o.
Telefon: +375445741472 Viber, WhatsApp
E-mail: biuro@extur.byZobacz inne ogłoszenia z tego działu

Zobacz inne ogłoszenia z tego działu

dodaj swoje ogłoszenie [+]


Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję