TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Szansa dla mniejszych portów lotniczych i morskich?

Zatwierdzone przez Komisję Europejską nowe przepisy w sprawie pomocy publicznej dla małych portów morskich i lotniczych, które mają ułatwić inwestycje publiczne oraz pobudzić koniunkturę krajów członkowskich.


Komisja Europejska zatwierdziła nowe regulacje dotyczące pomocy państwowej. Zwalniają one niektóre środki wsparcia publicznego na rzecz portów, lotnisk, kultury i działalności w najbardziej oddalonych regionach z obowiązku wcześniejszej kontroli dokonywanej przez KE. Wprowadzenie tych przepisów, ma spowodować wzrost gospodarczy, zwiększyć liczbę miejsc pracy przy jednoczesnej ochronie konkurencji.

W odniesieniu do portów lotniczych państwa członkowskie mogą teraz dokonywać inwestycji publicznych w regionalne porty lotnicze obsługujące do 3 mln pasażerów rocznie przy pełnej pewności prawa i bez wcześniejszej kontroli ze strony Komisji. Ułatwi to inwestycje publiczne w ponad 420 portach lotniczych w całej UE (które odpowiadają za około 13 proc. ruchu lotniczego).

Rozporządzenie to pozwala również organom publicznym na pokrywanie kosztów operacyjnych małych portów lotniczych obsługujących do 200 000 pasażerów rocznie. Te małe porty lotnicze stanowią prawie połowę wszystkich portów lotniczych w UE, ale obsługują tylko 0,75 proc. ruchu lotniczego. Zdaniem komisarz Margrethe Vestager, chociaż mogą one wnosić istotny wkład w poprawę połączeń w danym regionie, jest mało prawdopodobne, by zakłócały konkurencję na jednolitym rynku UE.

W odniesieniu do portów państwa członkowskie mogą teraz dokonywać inwestycji publicznych w wysokości do 150 mln EUR w portach morskich i do 50 mln EUR w portach śródlądowych przy pełnej pewności prawa i bez wcześniejszej kontroli ze strony Komisji. Rozporządzenie zezwala organom publicznym na pokrywanie kosztów prac pogłębiarskich w portach i na dostępowych drogach wodnych.

Ponadto rozporządzenie wprowadza szereg nowych uproszczeń w innych dziedzinach. W szczególności Komisja będzie przyglądać się tylko większym sprawom dotyczącym pomocy państwa, w których występuje wyższa kwota pomocy i które związane są z projektami dotyczącymi kultury (i tylko wtedy, gdy środki te faktycznie stanowią pomoc państwa, co w większości przypadków nie ma miejsca) oraz wielofunkcyjnych aren sportowych.

Komisja ułatwiła także władzom publicznym rekompensowanie przedsiębiorstwom dodatkowych kosztów, które ponoszą one przy prowadzeniu działalności w najbardziej oddalonych regionach UE, z uwzględnieniem specyficznych wyzwań, przed jakimi stoją te przedsiębiorstwa, takimi jak oddalenie i uzależnienie od niewielkiej liczby dostępnych towarów będących przedmiotem handlu.

Nowe przepisy wejdą w życie w 20 dni po opublikowaniu ich w dzienniku urzędowym UE.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Komisja Europejska unia europejska lotnisko port ruch lotniczy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję