TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak wielu Polaków korzysta z wyjazdów turystycznych?

Jak często Polacy wyjeżdżali w ubiegłym roku? Ilu skorzystało z usług biur podróży? Jakie były ich motywacje do wyjazdów? Ile wydawali?


Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało raport z badania wyjazdów turystycznych Polaków w roku 2015. Badanie było prowadzone przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim. Cały cykl badań odbywał się w roku 2015 i na początku roku 2016.

Według badania, w 2015 roku w różnego rodzajach wyjazdach turystycznych brało udział 54 proc. Polaków. Głównymi przyczynami rezygnacji z wyjazdów turystycznych to powody finansowe(34,8%), a także również brak wolnego czasu spowodowany zobowiązaniami wynikającymi z pracy lub nauki(23,6%). Kolejne przyczyny to problemy zdrowotne (14%) oraz brak motywacji do podróży (13,9%).

Podróże krajowe

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2015 r. Polacy wzięli udział w 39,9 mln krajowych podróżach turystycznych, w tym w 15,7 mln podróżach długookresowych i 24,2 mln podróżach krótkookresowych. Udział wyjazdów długookresowych w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 39,3%, a wyjazdów krótkookresowych - 60,7%. Struktura krajowych wyjazdów turystycznych nie zmienia się od wielu lat.

Polacy decydowali się na długie wyjazdy krajowe najczęściej w celach turystycznych (58 proc. wyjazdów) Popularne były także odwiedziny u krewnych i znajomych. Podróże służbowe to nieco ponad 2 proc. wyjazdów. Według badania podróże krajowe organizowane są głównie samodzielnie (88 proc.). Zauważono spadek liczby wyjazdów organizowanych przez zakłady pracy. Niecałe 3 procent wyjazdów krajowych zostało zorganizowane przez biuro podróży.

Podczas krajowych wyjazdów długookresowych Polacy najczęściej korzystali z mieszkań krewnych i znajomych (38%). Dość popularne są noclegi w pensjonatach (14,6%) oraz kwaterach prywatnych (13,0%). Podczas, zarówno długich, jak i krótkich wyjazdów, coraz częściej jako środek transportu wykorzystywany jest samochód (odpowiednio: 73,3% i 75,3%) oraz znaczną popularnością cieszą się publiczne środki komunikacji takie, jak autobus i autokar (odpowiednio: 14,9% i 17,1%). Istotną rolę odgrywa również transport kolejowy (około 11,2%).

Do najczęściej odwiedzanych województw należało województwo małopolskie (12,8%), pomorskie (12,5%), zachodniopomorskie (11,5%), mazowieckie (11,5%), dolnośląskie (7,3%), podkarpackie (6,0%) i warmińsko-mazurskie (5,8%), zwłaszcza w sezonie letnim. Najrzadziej odwiedzane województwa w 2015 r. to opolskie (1,3%), lubuskie (2,3%) i świętokrzyskie (2,3%).

Podróże zagraniczne

Z badania wynika, że Polacy w wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 10,9 mln turystycznych podróży za granicę, czyli podróży połączonych z co najmniej jednym noclegiem poza granicami kraju. Średnia długość pobytu wyniosła 9 noclegów (wobec 10,05 noclegu w 2014 r.). Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,1 mln), Włochy (0,9 mln), Wielką Brytanię (0,8 mln), Chorwację (0,66 mln), Grecję (0,61 mln) i Czechy (0,6 mln).

W 2015 r. wyjazdy turystyczne to 57,2% zagranicznych wyjazdów Polaków. W ogólnej liczbie 10,9 mln wszystkich podróży za granicę, było takich wyjazdów 6,2 mln; liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na 3,3 mln, liczbę wyjazdów służbowych - na 0,8 mln.

W przypadku wyjazdów zagranicznych zwiększył się udział tych wyjazdów organizowanych całkowicie samodzielnie do 65,6%. Z usług biura podróży korzystało 25,5%. Najczęściej Polacy korzystali z hotelu i motelu (41,7%), wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (36,1%). Dominującym środkiem transportu nadal jest samolot (udział tego środka transportu z roku na rok wzrasta; w 2015 r. wyniósł 46,2%).

Wydatki

W 2015 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe: w przypadku wydatków na wyjazdy długookresowe z 735 zł do 774 zł, w przypadku krótkookresowych - z 230 zł na 262 zł. Główny udział w wydatkach to wydatki na zakwaterowanie (w trakcie długich - 34,5%, w trakcie krótkich - 22,1%) oraz żywność (odpowiednio: długie - 31,5%, krótkie - 29,0%).

Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 097 zł na 2 125 zł. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na transport - 34,5% i zakwaterowanie - 27,1%.

Z całością opracowania można zapoznać się poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20160722_charakterystyka_podrozy_krajowych_i_zagranicznych_mieszkancow_polski_w_2015_r_-_opracowanie_dt_-_19_07_2016.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
turyści ministerstwo sportu i turystyki transport nocleg zakwaterowanie urząd statystyczny
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję