TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Forum grupa: Transport

Polski Bus pod paragrafem

Data wysłania: 2013-06-19 21:04 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Urzędnicy z UOKiK-u wzięli pod lupę koncern Souter Holdings Poland, właściciela znanej firmy przewozowej PolskiBus.com. W efekcie ich działań w rejestrze klauzul niedozwolonych, w dziale turystyka pojawiło się kolejnych siedem postanowień.

Sąd uznał za niedozwolone następujące zapisy stosowane w umowach przez działającą w branży transportowej spółkę Souter Holdings Poland:

"Jeżeli Pasażera nie wpuszczono na pokład autokaru bądźŸ odmówiono dalszego przewozu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, Pasażer jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów Biletu po potrąceniu odstępnego w wysokoœci 95% Opłaty za Bilet oraz zwrot kosztów. Zwrot będzie dokonany zgodnie z pkt. 6.2.6 Regulaminu".

"Przy każdej zmianie istniejącego Biletu pobierana jest opłata za dokonanie zmiany, wyliczana według następujących zasad: a) Jeśli pasażer dokonuje zmiany istniejącego Biletu zgodnie z niniejszym Regulaminem i co najmniej na 3 dni robocze przed datą Podróży wskazaną w Bilecie, opłata za dokonanie zmiany wynosi 10% opłaty za posiadany Bilet. b) Jeśli pasażer dokonuje zmiany istniejącego Biletu zgodnie z niniejszym Regulaminem na dwa dni robocze przed lib w terminie krótszym przed datą Podróży wskazaną w Bilecie, opłata za dokonanie zmiany wynosi 95% opłaty za posiadany Bilet"

"W przypadku nieprzybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, 15 minut przed czasem Podróży, wyznaczonym w Rozkładzie Jazdy jako godzina odjazdu autokaru, PrzewoŸnik ma prawo rozwiązać Umowę przewozu ze skutkiem natychmiastowym i nie jest zobowiązany do zapewnienia przewozu. W takiej sytuacji, Bilet zakupiony przez spóŸnionego Pasażera jest nieważny i Pasażer ten nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu".

"Za zwrócony Bilet Pasażer otrzyma zwrot Opłaty za Bilet, po potrąceniu odstępnego oraz kosztów zwrotu. Odstępne wynosi: a) 10% Opłaty za Bilet, w przypadku zwrotu Biletu co najmniej 3 dni robocze przed datą podróży wskazaną na Bilecie; b) 95% Opłaty za Bilet, w przypadku zwrotu Biletu w terminie póŸniejszym niż 3 dni robocze przed datą Podróży wskazaną w Bilecie".

"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸnienia lub odwołania kursów i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne lub policyjne) lub innymi czynnikami niezależnymi od PrzewoŸnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym)".

"Reklamacje i skargi mogą być zgłaszane w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przyczyną reklamacji".

"Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych. Przewoźnik ma prawo obciążyć Pasażera kosztami związanymi z jakimikolwiek szkodami spowodowanymi przez Pasażera, związanymi z autokarem"

  • Polski Bus na cenzurowanym 

   [2013-06-19 23:43 89.230.101.*]

     odpowiedz »

  • Polski Bus na cenzurowanym 

   [2013-06-19 21:04 46.169.102.*]

   zdobadzcertyfikat-znami.com.pl   odpowiedz »

  • Polski Bus na cenzurowanym 

   [2013-06-20 14:25 83.31.188.*]

   o ile 6 pierwszych zapisów jest zasadnych, o tyle dziwi ostatni zapis. Według sądu pasażer NIE odpowiada za wyrządzone szkody ?! To KTO odpowiada ?!!!   odpowiedz »

  • Polski Bus na cenzurowanym 

   [2013-06-23 11:17 80.52.226.*]

   jako hotelarz też poszedłem do sądu z klientem i sąd apelacyjny rzekł to samo- wlicz w koszty straty wyrzadzone przez klienta.   odpowiedz »

 
     

Forum gorące tematy

Forum gorące tematy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję