Subskrypcja
SubskrypcjaSzukaj
Szukaj

Forum grupa: Biura turystyczne

List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki

Data wysłania: 2014-03-03 14:36 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Nasz artykuł odnośnie szarej strefy w turystyce spotkał się ze sporym zainteresowaniem i dużą liczbą komentarzy na forum. Dziś Wielkopolska Izba Turystyczna przysłała nam pismo, jakie w połowie lutego wystosowała do Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sprawie organizacji wycieczek szkolnych przez nieuprawnione do tego podmioty.

Izba w swoim liście chce uświadomić turystom, jak się chronić przed nielegalnie działającymi organizatorami turystyki.

Pismo Wielkopolskiej Izby Turystycznej publikujemy poniżej w całości.

Kierując się troską o bezpieczeństwo turystów - zarówno dorosłych, jak i dzieci, mając na uwadze ochronę podmiotów zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Turystycznej oraz niemal codzienne doniesienia o działalności tzw. "szarej strefy" w turystyce - również w szkołach, pragniemy przypomnieć o przepisach prawnych, regulujących rynek usług turystycznych w Polsce:
Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Rozdział 2: Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych (…) jest działalnością regulowaną (…) i wymaga wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek, właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.Rejestr ten jest jawny i dostępny dla każdego na stronie www.turystka.gov.pl, informacji na ten temat udzieli każdy Urząd Marszałkowski oraz - w razie potrzeby - Wielkopolska Izba Turystyczna.

Każda firma czy osoba fizyczna, która wpisu w rejestrze nie posiada, a organizuje wycieczki i imprezy turystyczne, może zostać skontrolowana przez organy do tego upoważnione ustawowo - ministra właściwego do spraw turystyki i marszałka województwa, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność nie jest działalnością regulowaną. Brak wpisu w rejestrze organizatorów i pośredników turystycznych i związany z tym brak zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów, są rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności.

Dodatkowo Ustawa o usługach turystycznych reguluje kwestię umowy o świadczenie usług turystycznych na organizowanie imprez turystycznych:
2. Umowa powinna określać:


 1. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;
 2. miejsce pobytu lub trasę wycieczki;
 3. czas trwania imprezy turystycznej;
 4. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

  • rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii,
  • ilość i rodzaj posiłków,
  • program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

 5. cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny zgodnie z art. 17;
 6. sposób zapłaty;
 7. rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela (…)


2a. Osoba, która zawarła z klientem umowę o świadczenie usług turystycznych, jest obowiązana niezwłocznie dostarczyć klientowi jeden egzemplarz tej umowy.

3. Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

4. Organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10 % tej sumy:

 1. pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (…) lub
 2. pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (…).


Brak umowy lub któregoś z w/w punktów, szczególnie brak numeru wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, powinien wzbudzić czujność potencjalnego klienta, turysty, rodzica…, że organizowana impreza turystyczna/wycieczka jest nielegalna i może nie spełniać podstawowych zasad bezpieczeństwa! Nauczyciel organizujący wycieczkę we własnym zakresie zobowiązany jest do rozliczenia jej przez służby finansowe szkoły (księgowość).

Szczególną ochroną prawną objęta jest turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, która - oprócz spełniania zapisów w Ustawie o usługach turystycznych, podlega działaniom Kuratorium Oświaty:

 • wycieczka zagraniczna wymaga pisemnego zawiadomienia właściwego Kuratora Oświaty, które zgodnie z § 7.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki powinno zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika i opiekunów, listę osób biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
 • organizatorzy wypoczynku (kolonii i obozów) dzieci i młodzieży - zobowiązani się zgłaszać wypoczynek (kolonie i obozy, nie dotyczy wycieczek) drogą elektroniczną (ogólnopolska baza wypoczynku) do Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl oraz do właściwego Kuratorium Oświaty (w Poznaniu www.ko.poznan.pl)


Podsumowując, Wielkopolska Izba Turystyczna zwraca się z prośbą o przekazanie niniejszego pisma - kompendium wiedzy, do wszystkich szkół i nauczycieli. W najbliższym czasie pismo to zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej www.wit.com.pl, portalach społecznościowych, w prasie branżowej i ogólnodostępnej oraz rozpropagowane wśród członków WIT, aby uświadomić turystom, rodzicom i wszystkim zainteresowanym, jak chronić się przed nieuczciwymi organizatorami wycieczek i imprez turystycznych.

Wszelkie otrzymywane przez nas informacje o osobach i firmach nielegalnie działających w branży turystycznej, będą natychmiast nagłaśniane, wśród członków wszystkich regionalnych izb turystycznych, na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz zgłaszane przez nas do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego, Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a - w przypadku dzieci i młodzieży - również do Kuratorium Oświaty i na Policję.

Wielkopolska Izba Turystyczna służy bezpłatnym doradztwem i informacją w tym zakresie wszystkim zainteresowanym.

Z poważaniem
Włodzimierz Kolat
Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej

Z dołączonym kompendium można zapoznać się poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20140303_zanim_wyjedziesz.pdf

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-03 14:36 81.18.205.*]

   Dobra akcja, z całym szacunkiem, jednak pismo takie powinno trafić jako przypomnienie do wszystkich Urzędów Marszałkowskich, wraz ze zgłoszeniami od legalnie działających biur z zezwoleniem o zauważonych firmach, osobach, działających w szarej strefie. Wówczas pracownicy UM powinni niezwłocznie zacząć kontrolę tych jednostek / osób i karać adekwatnie.
   Tylko nieuchronność kary będzie tak na prawdę tym co zmieni obraz naszej turystyki (i nie tylko).   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-03 15:13 37.7.59.*]

    Trzeba słać takie pisma wszędzie i informować media niech zajmą sie nieuczciwymi organizatorami!!! Wykończmy szarą strefę zanim ona wykończy polski rynek turystyczny!!!!   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-03 19:49 77.253.142.*]

   Witam serdecznie. Zgłaszanie do UM nic nie da, oni nie mogą kontrolować podmiotu, który u nich nie jest zgłoszony. Czyli oni Urząd Marszałkowski jest od kontrolowania legalnie działających biur. Ten kraj jest chory.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-04 08:28 81.18.205.*]

    To kto może ??? Zresztą wg mnie jak by tylko chcieli kontrolować to by kontrolowali pod pretekstem pisma od klienta, który chce sprawdzić czy takie a takie biuro ma zezwolnie.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 09:35 80.52.226.*]

   Gratulować PO i tym co nań głosowali. I wreszcie wszystkim żyje się lepiej.....   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 11:03 89.66.68.*]

   zgłaszajmy takie szkoly,nauczycieli ,księzy czy innych ,ktorzy organizuja impr.tur.Ja znam kilka ,smieja mi sie w oczy.,a ja płace podatki   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-04 11:18 81.18.205.*]

    Trzeba by im udowodnić, że zarobili na tym.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 11:26 79.188.167.*]

   a gdzie kościoły to dopiero jest szara eminencja" czyżby NIETYKALNI   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-04 13:46 83.20.6.*]

    Kościoła się nie czepiaj. Osoby, które jeżdżą na pielgrzymki i tak z Tobą nie pojadą. Piotr   odpowiedz »

    • WIT apeluje do kuratorium 

     [2014-03-04 14:30 77.252.178.*]

     Ostatnio ogłoszona z ambony nabór na pielgrzymkę (???) do Norwegii. Autobusem. Są tam jakieś sanktuaria?   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-04 15:50 46.238.112.*]

    Są Księża, nauczyciele, stowarzyszenia, którzy organizują legalnie, ale jest też wielu którzy robią to wbrew zapisom ustawy, nie rozliczając się z uczestnikami i zarabiając. Brak rozliczeń z fiskusem, brak gwarancji, impreza bez faktur m.in. za transport - wszystko gotówką do ręki i owszem, czasem jest taniej.
    Są tacy którzy wolą zapłacić więcej i nie skorzystać z biura podróży. Są tez tacy którzy korzystają, ponieważ są świadomi, że za te same świadczenia (noclegi, wyżywienie, transport, opieka pilota, rezerwacje wejść, usługi przewodnickie itd.) jadąc indywidualnie musieliby wydać więcej.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 11:42 83.19.133.*]

   polski rynek turystyczny już jest wykończony. Ta część poza największymi organizatorami dogorywa. A jak się mają systemy rezerwacyjne, które oferują dodatkowe usługi tj. rezerwacja transferów, przeloty, ubezpieczenia. To nie jest konkurencja dla organizatorów. wszystko w jednym miejscu, tylko na różnych formularzach? A jak się ma sprawa Wizz tours - biura podróży założonego przez Wizzair - oferują usługę turystyczną jakiegoś organizatora ze Skandynawii, na tamtejszej gwarancji m a ubezpieczenie z Hiszpanii. Robią pakiety z dumpingową ceną przelotu, którą oczywiście sobie sami kalkulują i jazda.... to nie jest przejmowanie rynku i czarny rynek? Bo przez internet to można? a wiecie jak działają systemy rezerwacyjne? ano wprowadzają oferty różnych dostawców i kto tańszy ten wyżej na liście w wynikach wyszukiwarki. Nie macie drodzy koledzy szans konkurować, bowiem wśród ich dostawców są hotele, lokalne biura podróży itd. Do tego polski klient lubi wszystko sam. Dopóki nie będzie uregulowana sprawa rezerwacji przez internet, a nie bedzie guzik im zrobicie.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-04 13:09 213.158.217.*]

    Może zastanów sie dlaczego polski klient chce wszystko sam?
    Czy aby nie dlatego ze wasze usługi są guzik warte i nie wnoszą żadnej wartości dodanej?
    Jak chce kupić coś od touroperatora to robię to na jego stronie www lub infolinii.
    Jak chce sobie zorganizować wyjazd sam to umiem obsluzyc stronę linii lotniczej, hotelu czy wypożyczalni samochodów i wykupić sobie ubezpieczenie np. w PZU.
    Widzisz tu gdzieś miejsce dla siebie?
    Zrobisz coś wiecej za co miałbym ci dodatkowo zapłacić?   odpowiedz »

    • WIT apeluje do kuratorium 

     [2014-03-04 16:14 81.190.35.*]

     SOBIE - to możesz robić, ale tu chodzi o grupy.
     Potem do biura przychodzą i narzekają,porównują.Często mi sie zdarza pytanie dlaczego przy takim samym programie,poziomie swiadczeń w biurze jest taniej niz u księdza?
     Widziałes te programy wycieczek pseudo organizatorów ?
     Słyszałeś opinie uczestników?
     Za krótko pracujesz w branży ? Nie chciałbym takiego pracownika-kreta.   odpowiedz »

    • WIT apeluje do kuratorium 

     [2014-03-05 10:14 83.31.49.*]

     SOBIE załatw wszystko sam. Ty mądralo też gdzieś pracujesz??? i mogą Cię omijać wielkim łukiem bo , jak piszesz: "gdzie tu miejsce dla Ciebie?" Noooo chyba,że Twoje zarobki to etat opłacany z podatków tych - Twoim zdaniem - zbędnych podmiotów.... ale jak ich zabraknie to Ciebie też zwolnią i za co papu kupisz? ABY TAK ROZUMOWAĆ TO TRZEBA BYĆ MOCNO ODERWANYM OD ZIEMI! A tak na marginesie: to w biurze doradzą, podpowiedzą co warto wybrać, a Ty w godzinach pracy na służbowym komputerze będziesz PRACOWAĆ a nie szukać tanich przelotów, hoteli i ubezpieczenia. Pozdrawiam   odpowiedz »

     • WIT apeluje do kuratorium 

      [2014-03-05 11:20 213.158.217.*]

      O widzę ze ciśnienie skoczyło po kilku słowach prawdy.
      Tak pracuje. W zawodzie który jest przydatny.
      Na pewno nikt mnie nie utrzymuje z podatków i nie płaci mi za piękne oczy.
      Co do szukania w godzinach pracy to nie oceniają wszystkich po sobie.
      Jeżeli ktoś ma trochę w głowie poukładane, wie czego chce to wystarczy godzina dziennie w ramach relaksu po położeniu dzieci spać.
      A w biurze guzik mi podpowiedzą jeżeli nie pytam o All inclusive w Turcji.
      Na pytanie o dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na ogół wywalają gały i odsyłają do agentów ubezpieczeniowych. Pomoc w wynajmie samochodu ogranicza sie do wejścia w Google i nerwowego szukania drugiej dziury w d...
      Takich to mamy w 99% agentów.
      To supermarkety sprzedające paczki od touroperatorow.
      A pózniej zdziwienie ze bardziej kumaci klienci załatwiają dobie wszystko sami.   odpowiedz »

      • WIT apeluje do kuratorium 

       [2014-03-05 14:07 83.8.199.*]

       Podnosisz ciśnienie tym ludziom, dlatego że nie piszesz prawdy. Może agenci czy biura z którymi miałeś do czynienia byli kiepscy (tak jak z każdą dziedziną - są lepsi i gorsi), jednakże przeważająca część rynku to są specjaliści w swojej dziedzinie, którzy mają informację, których nie znajdziesz w internecie.
       Ok, załatwiasz sobie samemu i stać Cię na to, żeby zapłacić więcej - nie ma problemu, ale są ludzie którzy mają również mają poukładane w głowie i korzystają z usług touroperatorów poprzez sieci agentów, bo wiedzą że dostają za tą samą cenę więcej. Myślisz, że masz tą samą cenę którą dostaje touroperator w hotelu kupując na przykład przez booking.com? Wolne żarty. Albo, że touroperator sprzedaje Tobie coś taniej niż poprzez agenta? Chyba tylko taki który chce wylecieć z rynku (jak TUI).
       Tak jak Ty chcesz zarabiać na swoich usługach, tak biura chcą na swoich i wierz mi, że ceny są konkurencyjne. Przekonanie polskiego klienta, że taniej jest załatwić sobie samemu wynika po prostu z braku świadomości.   odpowiedz »

      • WIT apeluje do kuratorium 

       [2014-03-11 01:21 89.78.223.*]

       a my mamy takich gównianych klientów jak Ty. O ubezpieczenie to sobie pytaj u ubezpieczyciela. Dupe zawracacie godzinami pytając a potem w interecie wszystko rezerwujesz. Poza tym mądralo to systemy rezerwacyjne hotelowe to co innego jak nie biura podrózy z własnym dojazdem. Przecież też ktoś musi podpisac umowy, wprowadzić do systemu , potem zawiadomić hotele i potwierdzić miejsca. A rezerwacja transferów, czy przelotu to co innego jak internetowe biuro podrózy. Co ty mądralo myślisz że wszystko samo się robi?
       To sa też biura podróży , tylko z tą różnicą, że w większości za granicą, a więc w Poslce nie płacą ani podatków, ani nie dają zatrudnienia Polakom. A ty ciesz się . Jak piszesz że pracujesz po położeniu dzieci spać. Rób tak dalej i szykuj kraj swoim dzieciom. Parobkami korporacji zachodnich zostaną i niedługo bedą pracowały jak niewolnicy. Doprowadzaj ten kraj do upadku. ciesz się . Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Masz innych w d... , to inni będą mieli . mają ciebie. Jakiś z ciebie straszny bufon - gardzisz ludzmi, bo głupki, ty za to masz poukładane w głowie, wiesz co chcesz. ho ho. ale mądrala. Pamiętaj, ze kto jaką bronią wojuje od takiej ginie. czekamy upadku ty poukładany pod sufitem ty internetowa mądralo. ale co się cham Polaczek będzie na mnie dorabiał, co ? to takie polskie .   odpowiedz »

       • WIT apeluje do kuratorium 

        [2014-03-11 10:35 213.158.216.*]

        Zaoferuj mi coś ci będzie wartością dodaną to przyjdę do ciebie.
        Póki co twoje usługi są dla mnie warte tyle samo co tankowanie samochodu przez obsługę stacji na Shellu. Czyli nic. Mogę to zrobić sam, zrobię to tak samo dobrze albo lepiej i nie mam ochoty za to płacić.
        A typowo polskie to są twoje jęki.
        Guzik oferujesz, a oczekujesz kasy i wdzięczności za to ze istniejesz.   odpowiedz »

        • WIT apeluje do kuratorium 

         [2014-03-11 11:01 46.238.112.*]

         Chyba trochę mylisz pojęcia - w tym przypadku to Shell jest odpowiednikiem agenta turystycznego... Dlaczego nie kupisz bezpośrednio od hurtownika/dystrybutora? (odpowiednika touroperatora) Przecież załatwiasz wszystko sam i jesteś podobno świadomym konsumentem...Może dlatego że nie sprzeda Tobie kilkudziesięciu litrów omijając swojego sprzedawcy?   odpowiedz »

         • WIT apeluje do kuratorium 

          [2014-03-11 11:37 213.158.216.*]

          Prawdę prawisz, ale nie do końca.
          Oczywiście ze żaden hurtownik mi nie sprzeda 100 czy 200l paliwa miesięcznie.
          I ja tego wcale nie oczekuje.
          Pisze jedynie ze Shell oferuje mi coś co jest dla mnie nic nie warte, a kosztuje kasę ukryta w cenie paliwa (czyli tankowanie przez obsługę która jeszcze potrafi coś spierniczyc).
          Dlatego wybieram inną stację, która oferuje mi tylko to czego potrzebuje.
          Czyli paliwo i płatność kartą.   odpowiedz »

          • WIT apeluje do kuratorium 

           [2014-03-11 12:26 46.238.112.*]

           To co opisujesz to tylko zmiana "agenta". W dalszym ciągu uczestniczysz w całym łańcuchu usług. Są lepsi i gorsi agenci/pracownicy stacji - lepsi i gorsi sprzedawcy.
           Myślisz, że kupując świadczenia bezpośrednio w hotelu/ubezpieczalni/wypożyczalni samochodów/liniach lotniczych itd. płacisz mniej? Owszem pomijasz niekiedy pośredników, ale podmioty oferujące Tobie powyższe świadczenia zarabiają więcej i Ty nic na tym nie zyskujesz finansowo. Jedynie to, że masz skrojony przez siebie na miarę wyjazd, który jest mimo wszystko droższy od tego organizowanego przez biura podróży i sprzedawanego poprzez sieć agencyjną. Rozumiem - stać Ciebie na podróże organizowane indywidualnie, jednakże wielu Polaków po prostu na to nie stać i korzystają z turystyki masowej - organizatorów i agentów turystycznych.   odpowiedz »

          • WIT apeluje do kuratorium 

           [2014-09-11 12:14 79.187.187.*]

           Już się pogubiłam w tych Twoich"wartościach dodanych"...co nią jest na stacji benzynowej? Płatność kartą? I BŁAGAM CIĘ, nie wypowiadaj się o turystyce, jeśli nie masz o niej pojęcia(wybacz, ale na to wyglądą, że jednak tylko Ci się zdaje, że coś o niej wiesz).   odpowiedz »

           • WIT apeluje do kuratorium 

            [2014-09-12 13:18 83.17.160.*]

            Teraz zaczyna się ,, sezon ,, wyjazdów do Częstochowy z młodzieżą maturalną,
            z każdego województwa w innym terminie, ale wystarczy aby policja sprawdziła wszystkie autokary w Częstochowie na parkingu, kierowników pielgrzymek, umowy wynajmu autokarów, listy uczestników, zgłoszenia do kuratorium,program, godziny pracy kierowców / wypoczynek kierowców/ oraz
            trzeźwość młodzieży? tak trzeźwość bo często takie grupy jadą nocą ,a młodzież pije w autokarze, ksiądz, nauczyciel udaje że tego nie widzi.
            To nie jest pielgrzymka, tylko wyjazd ze szkoły aby się urwać z lekcji.
            Niech to ktoś skontroluje!!!!   odpowiedz »

        • WIT apeluje do kuratorium 

         [2014-03-11 15:00 83.19.133.*]

         obrażasz dziesiątki tysięcy kompetentnych i uczciwych profesjonalistów! uważaj człowieku na to co mówisz i piszesz.
         a zaproponować coś to można jak ktoś zadaje pytanie i w dodatku rokuje że jest to zapytanie a nie darmowe zwiady u profesjonalisty jak sobie samemu zorganizować wyjazd .   odpowiedz »

         • WIT apeluje do kuratorium 

          [2014-03-11 15:29 213.158.216.*]

          Zwiady???
          Nie rozbawiaj mnie.
          Co ty mi jesteś w stanie zaproponować?
          Wspólne przejrzenie Tripadvisor czy Airlinequality i Seatguru?   odpowiedz »

        • WIT apeluje do kuratorium 

         [2014-03-20 10:48 79.187.187.*]

         czy Ty naprawdę myślisz, że jak pojedziesz sam, to będzie taniej i lepiej? No, zależy, co kto rozumie pod tymi pojęciami, ale wierz mi, że gówno wiesz...   odpowiedz »

    • WIT apeluje do kuratorium 

     [2014-03-11 01:11 89.78.223.*]

     no to spieprzaj z branżowego portalu gnido. Sam zdechniesz niedlugo, jak tobie tez tak Twój klient powie , czego ci serdecznie życzę   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 13:10 164.127.235.*]

   a jak to się ma do przewożników którzy także organizują wycieczki szkolne .   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 14:04 91.231.104.*]

   A dlaczego PIT i inne tego typu organizacje nie wystosują takiego pisma do wszystkich kuratoriów i szkół. Płaćcie dalej im składki żeby mogli jeździć sobie po świecie na Walne Zgromadzenia a sprawy o które mają walczyć załatwiajmy sami.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-05 15:27 81.18.205.*]

    Ale tu PIT przy szkołach i parafiach nie wiele może zrobić. Te podmioty mogą organizować wyjazdy byle byłyby niedochodowe i tak to wykazują oczywiście zawsze. Natomiast ze szarą strefą powinny UM sobie poradzić tylko trzeba chcieć. Do wpisującego 2014-03-04 15:49 proponuję złożyć skargę na pracownika UM do samego marszałka o jego podejściu do sprawy ! Tylko głośna akcja da jakieś skutki i urzędasy ruszą swoje d...y !!!!   odpowiedz »

    • WIT apeluje do kuratorium 

     [2014-03-05 16:48 83.8.199.*]

     Akurat rzadko się zdarza, żeby wyjazd szkoły czy parafii był prawidłowo rozliczony wg ustawy i zorganizowany non profit. Zazwyczaj po prostu jest to robione bez faktur za noclegi i transport, wyjazdy z przekroczeniami czasów pracy kierowców. Szczególnie tyczy się to wyjazdów po Polsce. Bombardujmy wszystkich - począwszy od kuratorium, skończywszy na kurii oraz mediach. Może w końcu także ustawodawca zajmie się zaostrzeniem przepisów...   odpowiedz »

     • WIT apeluje do kuratorium 

      [2014-03-06 09:09 81.18.205.*]

      Dodatkowo w takich "szkolnych" czy "parafialnych" przypadkach jak piszesz nie ma faktur, wiec trudno coś udowodnić. Ale jeśli są, tak jak to widzicie, strony www, zdjęcia, oświadczenia, że jakieś "biurko" na szaro pracuje to tym bardziej trzeba to zgłosić do UM. To jest tylko jeden, dwa maile na ogół do wydziału turystyki w konkretnym UM. Jak będzie takich 10 czy 100 to w końcu urzędasy się może ruszą, albo przynajmniej część "szaraków" sobie te prace na lewo odpuści lub przynajmniej się zarejestruje. Myślę, że ktoś z PIT czy OSAT i innych stowarzyszeń czyta tutaj te forum, ale jakoś nie mają odwagi się wypowiedzieć w tej sprawie. Myślę, że już najwyższy czas, aby wywierać nacisk na PIT, stowarzyszenia w których jesteśmy, a oni na Ministerstwo i Urzędy Marszałkowskie na realne działania w tym temacie.   odpowiedz »

      • WIT apeluje do kuratorium 

       [2014-03-06 09:38 46.238.112.*]

       To nie jest tak, że nie ma faktur i w związku z tym trudno coś udowodnić. Wyjazd został ogłoszony w internecie na stronie Parafii, autokar pojechał, noclegi były, faktur nie ma - wystarczy, żeby zainteresował się tym US. Przecież to nie był wyjazd widmo.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 15:42 81.190.35.*]

     odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-04 15:49 81.190.35.*]

   Zachodniopomorska Izba Turystyki - gdy zgłaszałem działalność "lewego" biura ( dowody:piloci,klienci,strona www) była niezainteresowana,ponieważ nie jestem ich członkiem , a Urząd Marszałkowski w Szczecinie - zasugerował ,że może sam jestem takim lewym organizatorem.Czyli zrobiono ze mnie natręta i oszusta.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-11 10:25 83.7.106.*]

   Nie słyszałam aby jakakolwiek pielgrzymka organizowana przez kościół była źle zorganizowana!!!!!   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-11 10:33 46.238.112.*]

    Dlatego, że żadna parafia nie pozwoli sobie na reklamację w sensie dosłownym, mimo że standard jest zazwyczaj znacznie niższy niż ten oferowany przez biuro podróży a cena bywa wyższa. Wielu parafian bywa wpatrzonych w swoich Duszpasterzy do tego stopnia, że nie analizują składowych ceny wyjazdu...   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-11 10:35 46.238.112.*]

    Inna rzecz, że to czy pielgrzymka jest dobrze czy źle zorganizowana nie ma związku z legalnością. Jeżeli ktoś robi wyjazdy nielegalnie to chociaż realizowałby naprawdę dobrze to jest to bezprawne.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-11 10:50 5.226.96.*]

    Przykłady pielgrzymekorganizowanych prze kościół;parafia Parzno k/Bełchatowa, organizator ks. proboszcz- kilka lat temu bardzo głośno zwłaszcza w parafii i lokalnych mediach: organizator zostawił starszą uczestniczkę, ponieważ spóźniła się na czas odjazdu autobusu.Żaden pilot nie zostawiłby uczestniczki bez podjęcia właściwych kroków w celu sprawdzenia , co stało się z tą panią. Następnie ok. 3l lat temu parafia NMMP z ul. Kościuszki w Bełchatowie - zaginęła uczestniczka pielgrzymki, starsza pani miała poand 70 lat, organizator też nie podejmował zaraz po zagunieniu stosownych działań, DO TEJ PORY NIE MA ŻADNYH INFORMACJI O LOSIE ZAGINIONEJ.   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-19 14:48 85.221.173.*]

    Co ma kościół do kuratorium???   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-11 10:35 83.7.106.*]

   Tej izbie turystycznej brakuje jeszcze 1/100 by wypełnić worek zysku!!!!! i chce udupić biednych Polaków!!!!!   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-11 10:40 46.238.112.*]

    Co za bzdura!!! udupić biednych polaków?! Tym, że walczy z nielegalnymi wyjazdami?!   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-16 19:14 85.221.173.*]

    Tej Izbie nic nie brakuje aby "udupić" oszczerców!!!   odpowiedz »

  • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

   [2014-03-11 12:40 89.75.113.*]

   Chciałam sprawdzić 2 biura w rejestrze ale niestety bez skutku.
   Rejestr był by pomocny gdyby wystarczyło wpisać nazwę firmy podawanej przez organizatora tak jak to jest w rejestrze CEDiG i KRS.   odpowiedz »

   • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

    [2014-03-19 14:47 85.221.173.*]

    Bo rejestr tak pracuje jak ministerstwo odpowiedzialne za turystykę!   odpowiedz »

  • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

   [2014-03-11 13:27 31.175.243.*]

   Mam pytanie który touroperator zorganizuje pieszą pielgrzymkę do Częstochowy zabezpieczy cały przebieg takiej pielgrzymki???
   bo jak narazie to tylko kościól !!   odpowiedz »

   • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

    [2014-03-16 19:11 85.221.173.*]

    Piesze pielgrzymki nie wypełniają wymogów ustawy o usługach turystycznych!!!
    Sarkazm to gorszy brat nienawiści no chyba że z niewiedzy zadano to pytanie.   odpowiedz »

   • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

    [2014-03-19 14:46 85.221.173.*]

    Pielgrzymka to nie turystyka tylko rekreacja!!!   odpowiedz »

    • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

     [2014-09-25 16:29 178.235.198.*]

     pielrzymka rodem z Dwernika :)   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-19 11:13 83.26.209.*]

   Wśród nauczycieli oprowadzających wycieczki szkolne bywają prawdziwi pasjonaci i oby ich było jak najwięcej! Ale są też i takie, głównie panie nauczycielki, które organizują wycieczki tanie. Oszczędzają po ok.5-7 za ucznia. Na Wawelu wchodzą do Komnat,rozglądają się gdzie jest opis eksponatów i głośno czytają: nr 1 arras taki i taki, następnie rozglądają się, gdzie ten arras jest, nr 2 obraz taki i taki obok okna. Jest okno, to ten obraz. A dzieci stoją i nudzą się, bo nie o to chodzi.Sceny takie widuję wielokrotnie. Te same dzieci wydają olbrzymie pieniądze na niepotrzebne rzeczy, bo trzeba całą "kasę" jak najszybciej wydać. Przy okrojeniu ilości godzin historii-co te nieszczęsne dzieci będą wiedziały o naszej przeszłości? A potem trzeba "zaliczyć" Galerię Krakowską jako najważniejszy punkt programu. Deregulacja turystyki to przekleństwo dla młodego pokolenia!
   Anna Nechay-przewodnik miejski   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-20 13:41 31.1.234.*]

    1. to nie ma nic wspolnego z deregulacja, tylko z poziomem intelektualnym nauczycieli i ich podejsciem do wycieczki, a bywa, ze traktuja to jako katorge (pomijam nauczycieli z pasja); w wielu szkolach wycieczke omawia sie na zebraniach z rodzicami i nie sadze, aby kwestia 5-7 zł byla probemem, ale nauczyciel musi ewent. opornych przekonac; 2. wnetrza muzeum (wawel) mozna zwiedzac grupowo bez przewodnika? muzeum to muzeum - tam moze byc owowiazek przewodnika. chyba troche naciagane to "jęczenie" na deregulacje.   odpowiedz »

  • WIT apeluje do kuratorium 

   [2014-03-25 13:36 46.204.243.*]

   A jak nauczycielki rozliczają swoje wycieczki, czy płacą podatki, czy wystawiają chociaż druki KP za oplatę wycieczki ,czy otrzymują rachunki za autokar i czy go gdzieś rozliczają a jeśli tak, to czy płacą podatek Vat może tym się trzeba zając i rozliczyć te sprawy, niech wreszcie zajmą się nauczaniem dzieci a nie wycieczkami
   Marzena   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-03-25 21:22 83.11.255.*]

    Oczywiście, że nie. To jest ewidentna "lewizna" i oszustwo rodziców. Taki wyjazd jest w wielu przypadkach niebezpieczny i rodzice nie zdają sobie sprawy co grozi ich dzieciom...   odpowiedz »

    • WIT apeluje do kuratorium 

     [2014-03-31 13:42 85.221.173.*]

     Nie straszmy niebezpieczeństwem. Jednak czy takie wyjazdy są tańsze to już wątpię!   odpowiedz »

     • WIT apeluje do kuratorium 

      [2014-03-31 21:24 79.186.123.*]

      To nie jest straszenie. Takie wyjazdy są niebezpieczne.   odpowiedz »

  • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

   [2014-03-26 16:07 83.29.81.*]

   Oferuję naprawdę bardzo tanie usługi organizacji i pilotażu wycieczek szkolnych. Boli mnie to, że nauczycielki, same organizując wycieczki nie wpierają państwa tylko siebie, nie wspominając o jakości tej wycieczki. Organizator musiałby zapłacić podatki. Nieraz mógłbym udowodnić zarobek nie opodatkowany nauczyciela, który sam zorganizował wycieczkę. Nie wspominając o przeróżnych kółkach gospodyń wiejskich, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach itd.- gdzie jakoś przy organizacji nie potrzeba mieć licencji organizatora. Pozdrawia Pomorzanin   odpowiedz »

   • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

    [2014-03-26 22:18 83.11.108.*]

    Trzeba to w takim razie poprzez Izby Turystyczne prezentować na forach   odpowiedz »

  • List w sprawie nielegalnych organizatorów turystyki 

   [2014-04-06 14:24 164.126.72.*]

   przecież ta "Szara strefa" zamawia autokary na takie wycieczki!!!
   Który przewożnik odmówił "Szarej strefie" wyjazdu????
   Też uczestniczy w precederze !!   odpowiedz »

  • [usunięto] 

   [2014-09-10 18:49 62.210.139.*]

   [wypowiedź została usunięta]   odpowiedz »

   • WIT apeluje do kuratorium 

    [2014-09-10 19:49 85.221.173.*]

    srali muchy idzie maj   odpowiedz »

 
     

Powrót do wątkówOdśwież

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij