TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Turcja odzyskała zaufanie Polaków?

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen zbliżone do średniej na czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów. Z tej grupy wyłamał się jedynie Egipt, gdzie ceny pozostały na niemal tym samym poziomie w stosunku do końca marca - twierdzą analitycy TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Autorzy raportów nadrabiają zaległości
Po naszej uwadze zawartej w ostatnim materiale tygodniowym, że w ostatnim czasie w raportach z systemu MerlinX zerwano z comiesięczną tradycją podawania procentowej zmiany liczby zrealizowanych wycieczek wobec analogicznego miesiąca poprzedniego sezonu autorzy raportów stanęli na wysokości zadania i nadrobili powstałe zaległości.

Wprawdzie przekazane dane te są nieco szokujące, bowiem pokazują wzrost branży w pięciu ostatnich miesiącach oscylujący blisko lub niewiele ponad zero, co jest biegunowo odległe od danych o dominujących w branży imprezach czarterowych prezentowanych przez lotniska, ale przynajmniej są.

A co z Turcją i z Tunezją?
Warto więc niejako pójść za ciosem i próbować namówić autorów na podanie wreszcie w rzeczonych raportach również interesujących wiele osób w branży danych o tegorocznej dynamice wzrostu liczby rezerwacji do Turcji i Tunezji, a także do ważnych destynacji tureckich jakimi są Antalya i Bodrum, tym bardziej, że jak podają autorzy "dane zawarte w raporcie są wiernym odzwierciedleniem stanu bazy danych systemu MerlinX w dniu publikacji raportu". Literalnie traktując takie oświadczenie należałoby przyjąć, że takich danych autorzy raportu po prostu nie posiadają i dlatego też ich nie podają.

Dane z tej grupy ukazały się tylko raz (może przypadkowo) w pierwszym raporcie styczniowym i ukazały wtedy wielkość dynamiki wzrostu liczby rezerwacji do Bodrum w szokującej wysokości + 934,5 procent. Warto podać nowsze dane, gdyż minęło już 7 miesięcy przedsprzedaży lata 2018, co oznacza że przekroczyliśmy już nawet nieco połowę okresu, w którym sprzedawany jest ten sezon.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia - sezon letni 2018
Egipt: wzrost o 0,80% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie "lastowy". W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach, ale w szczególności w kwietniu i maju. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać wysoka wobec wchodzenia w "zasięg" przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Turcja: wzrost o 0,57% - kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek ze wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze zależy od skali uzupełnienia przez organizatorów nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Hiszpania: wzrost o 0,19% - zyskiwała udziały rynkowe po raz piąty z rzędu, choć w mniejszym tempie niż przed tygodniem. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i ze słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji nieco obniżonego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Bułgaria: wzrost o 0,09% - całkiem możliwe, że zakończyła 7-tygodniowy trend obniżania się poziomu jej udziału w rynku. W ostatnim tygodniu zyskiwała zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Tunezja: spadek o 0,19% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł być skutkiem przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. Przed tygodniem osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu odnotowano już trend obniżania się udziałów rynkowych Tunezji, w którym traciła rynkowe udziały z wyjątkiem września i października. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich czterech tygodniach cenami wycieczek do tego kraju i z poprawą koniunktury sprzedażowej u konkurentów, a zwłaszcza w Turcji i Bułgarii.

Albania: spadek o 0,34% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Grecja: spadek o 0,79% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w maju i w trzecim kwartale tego roku. Po majówce sprzedaż tego kierunku powinna ulegać już stopniowej poprawie.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim tygodniu nieznacznie stracił (0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed tygodniem wynosił 2,76 procent).

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz osiemnasty w tym sezonie i dwunasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 5 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 30 marca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 kwietnia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 75 złotych (poprzednio spadły o 1 i 31 złotych, a wcześniej nie zmieniły się, wzrosły o 14, 30 i 6 złotych, spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Cyprze - o średnio 243 złote, a także na Lanzarote (poprzednio był tam duży spadek) i tunezyjskiej Dżerbie - o 143 i 134 złote. Największe zniżkę średnich cen odnotowano na Malcie - o 71 złotych (poprzednio był tam największy wzrost), a kosmetyczną na Synaju - o 5 złotych. W tym samym czasie przed rokiem ceny wzrosły o 63 złote, a przed dwoma spadły o 17 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen zbliżone do średniej (średnia to + 75 złotych) na czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów. Z tej grupy wyłamał się jedynie Egipt, gdzie ceny pozostały na niemal tym samym poziomie w stosunku do końca marca (wzrosły o średnio 2 złote). Nieco większy niż średnia był wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich, co mogło mieć związek z dość wyraźnymi przecenami tego kierunku obserwowanymi w dwóch ostatnich tygodniach. Większe niż przeciętne zwyżki miały też miejsce w powracającej do bardziej dynamicznej sprzedaży Turcji.

Kolejne i to znaczące zwyżki cen miały też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji, w której średnie ceny podniosły się o aż 116 złotych. Seria czterech zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spadł po raz pierwszy od końca stycznia i wyniósł 4,72 procent (przed tygodniem 4,91 procent, a przed miesiącem 4,64 procent).

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 29 złotych (poprzednio ceny były niższe o 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 229 złotych.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,55 wobec 2,30 zł/litr, czyli o 10,9 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 4 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 35-45 złotych (poprzednio było to około 30-40 złotych, a wcześniej około 50-60, 85-95, 90-95, 105-115 i 110-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, 7islands, Coral Travel Wezyr i Exim Tours - o około 115, 90, 65 i 55 złotych, a w granicach średniej rynkowej (minus 29 złotych) w biurach Rainbow i Prima Holiday. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem w granicach od 1 do 45 złotych. W ujęciu dwuletnim najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours - o około 85 złotych, a umiarkowane - w granicach 120-145 złotych - w biurach Prima Holiday, Coral Travel Wezyr oraz Itaka.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to ostatnich korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (31 ofert) wyprzedzając biura Exim Tours (20 ofert) oraz Rainbow i Coral Travel Wezyr (16 i 15 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z biurem Exim Tours - najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i Exim Tours (6 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich Itaka i Rainbow (8 i 4 oferty), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr - po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma teraz Itaka - 3 oferty.

Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
travelData raport sprzedaż biuro podróży cena wyjazd egipt tunezja turcja
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję