TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Coraz większe pieniądze w polskiej branży turystyki wyjazdowej

Wygląda na to, że debiut i dalsze notowania biura Novaturas będzie jednym z bardziej frapujących zdarzeń w turystyce w tym roku i być może wpłyną na poglądy w tej kwestii niektórych podmiotów polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej - stwierdzają analitycy Instytutu TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Śródsezonowe i ostateczna dynamika wzrostu w branży była znacząco lepsza niż w raportach z MerlinX
Raporty PZOT coraz bardziej oddalają się od realnej rzeczywistości branży. Pomimo dwóch wstecznych korekt dynamiki wzrostu sprzedaży zdecydowanie najważniejszych dla branży imprez lotniczych w górę o około 5 procent w lutym i około 6 procent pod koniec wakacji (czyli już w końcowej fazie sprzedaży w turystyce wyjazdowej) prezentowane dane w tym zakresie nadal są wyraźnie zaniżone wobec sytuacji rzeczywistej branży, co zostanie (zapewne w maju) potwierdzone przez dane oficjalne.

Nieco lepsza dynamika wzrostu realnych wynagrodzeń
W ostatnią środę poznaliśmy najnowsze dane o wzroście przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 9 osób) za grudzień ubiegłego roku. Wyniósł on 7,3 procent (dokładniej 7,29 procent), co w zestawieniu ze stopą grudniowej inflacji dało realną dynamikę wzrostu na poziomie 5,08 procent, czyli nieco niższą niż przewidywana przez Instytut TravelDATA (część należnych w górnictwie bonusów została jednak przesunięta na rok bieżący). Tym niemniej średni 6-miesięczny wzrost płac realnych wyniósł w drugim półroczu 4,31 procent, a więc był jedynie o 0,04 procent poniżej naszych szacunków z połowy ubiegłego roku (4,35 procent).
Warto też zaznaczyć, że pomimo generalnie pozytywnej opinii mediów nie był to na tle regionu wcale wzrost wysoki, aczkolwiek pewnym plusem jest, że nie zajmujemy już w nim pozycji outsidera wzrostu wynagrodzeń.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl
W tej sytuacji coraz bardziej wartościowym źródłem informacji stają się dane liderującej w branży multiagencyjnej sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną sytuację na rynku turystycznym.

Zima: Egipt systematycznie umacnia pozycję lidera
Nadal mają miejsce te same trendy, jakie widoczne były w ostatnich tygodniach. Klarownym liderem pozostaje Egipt, który nawet przyspieszył tempo powiększania swoich udziałów w rynku, gdyż wyniosło ono w minionym tygodniu + 0.7 procent (poprzednio +0,2 procent). Wiceliderem pozostaje Hiszpania, której udział spadł o 0,1 procent. W rezultacie przewaga Egiptu nad głównym rywalem systematycznie się zwiększa i obecnie przekracza już 56 procent (przed tygodniem było to 52,7 procent). Głównym motorem wzrostu liczby rezerwacji Egiptu stają się rezerwacje na luty, które dotąd pozostawały jeszcze na relatywnie niskim poziomie. Wśród kierunków egzotycznych nadal wyraźnie lideruje dwójka Dominikana i Emiraty Arabskie wyprzedając o mniej więcej połowę Kenię oraz Tajlandię.

Lato: wzrost udziału Egiptu i Bułgarii, lekki spadek Turcji, Grecja i Hiszpania bez zmian
W minionym tygodniu największy postęp (+0,47 procent) wykazała wyraźnie niedomagająca wcześniej sprzedaż Egiptu, ale nadal koncentrowała się ona na wycieczkach z wylotami w kwietniu, w którym udział Egiptu wzrósł o 1,32 procent. Stabilnie wzrasta udział Bułgarii, który powiększył się o 0,22 procent (we wcześniejszym tygodniu +0,21 procent). Na tym samym poziomie pozostały natomiast rynkowe udziały Grecji i Hiszpanii, a różnica pomiędzy nimi była taka, że Grecja zyskiwała zwłaszcza w zakresie wyjazdów wakacyjnych w lipcu i sierpniu, a traciła w maju, zaś udziały Hiszpanii były stabilniejsze w przekroju całego sezonu letniego.

Nieznacznie traciła rynkowy udział Turcja - o 0,17 procent, ale była to znacznie mniejsza zmiana niż przed tygodniem, gdy wyniosła minus 0,77 procent. Niemal wyhamował spadek rynkowych udziałów Tunezji (minus 0,04 procent), co może świadczyć o ustępowaniu negatywnego wpływu społecznych niepokojów z pierwszej dekady stycznia.
Generalnie można też stwierdzić, że w połowie minionego tygodnia stycznia nastąpiło odwrócenie pozytywnego trendu dla Grecji oraz negatywnego dla Turcji.

Plus: rajdu cen akcji biura Rainbow ciąg dalszy
W ostatni czwartek ceny akcji naszego jedynego giełdowego touroperatora przekroczyły pod koniec sesji po raz pierwszy w historii 50 złotych osiągając na koniec dnia kurs 51 złotych . W piątek cena nieco opadła i ostatecznie tydzień zakończył się kursem 50,60 złotego. Oznacza to, że akcje organizatora zyskały w okresie ostatniego roku ponad 78 procent, a licząc łącznie z wypłaconą przez niego dywidendą zyskać można było prawie 82 procent. W okresie 5 lat odpowiednie liczby wyniosły odpowiednio 1171 i 1251 procent (z dywidendą wypłaconą za pięć ostatnich lat). Warto też dodać, że rynkowa wartość biura Rainbow wyniosła przy tym ostatnio notowanym kursie prawie 735 mln złotych.

Wiadomość ta jest generalnie bardzo przyjemna dla tak niedocenianej branży jaką jest turystyka wyjazdowa. Powinna być też przyjemna dla bardzo istotnej i najzdrowszej jej części, czyli dla pozostałych liderów branży, a zwłaszcza biur Itaka i Grecos Holiday. Czasy przeszłości gdy polska zorganizowana turystyka wyjazdowa była głęboko niedoceniana, a dyskonto w wycenie notowanego na giełdzie naszego organizatora wobec organizatorów z Zachodniej Europy było głębokie, odchodzą już chyba na dobre w przeszłość.

Kolejnym weryfikatorem wartości firm turystycznych z naszej części Europy może być nadbałtycki organizator Novaturas, który ma zamiar zadebiutować jeszcze w tym roku na giełdach w Warszawie i Wilnie. Podmiotami wprowadzającymi touroperatora na giełdy miałyby być Dom Maklerski PKO BP oraz Swedbank.
Czynnikiem, który może odgrywać istotną rolę w ustalaniu wartości spółki mogą być perspektywy dalszego rozwoju rynku turystyki wyjazdowej i zorganizowanej jej części w naszej części Europy.

Wygląda na to, że debiut i dalsze notowania biura Novaturas będzie jednym z bardziej frapujących zdarzeń w turystyce w tym roku i być może wpłyną na poglądy w tej kwestii niektórych podmiotów polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz ósmy w tym sezonie i drugie w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018), zebranych dnia 18 stycznia z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 11 stycznia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 19 stycznia 2017.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są obecnie dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3300 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to odpowiednio 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich dane wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 27 złotych (wcześniej wzrosły o 17 złotych, spadały o 8 i 12 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 4, 27 i 10 złotych). Tym razem największe zwyżki średnich cen odnotowano na Malcie (poprzednio była również w czołówce wzrostów) i na Korfu - o 205 i 187 złotych oraz na Gran Canarii - o 72 złote. Największe zniżki miały miejsce na wyspie Kos - o średnio 100 złotych, a mniejsze na Synaju i w Marsa Alam - o 53 i 11 złotych. W analogicznym czasie przed rokiem i dwoma laty odnotowywano zbliżoną skalę wzrostu ogólnego poziomu cen wycieczek - odpowiednio o 35 i 27 złotych.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są również często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, a dodatkowo występuje tam również szybko nabierająca znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach Polaków Albania.
Widoczny jest na nim w ostatnich dwóch tygodniach - po okresie stagnacji - wzrost średnich cen wycieczek do Grecji, który ma zapewne związek z lepszą sprzedażą na tym kierunku (co zaznaczano w poprzednim materiale) oraz kontynuację wzrostu cen w Bułgarii - z tego samego powodu.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 34 złote (wcześniej ceny były niższe o 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Jest to sytuacja całkowicie inna niż miało to miejsce w trzecim tygodniu grudnia 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku nie była niższa, ale istotnie wyższa - o 128 złotych.

Konstatując nieco korzystniejsze niż przed rokiem ceny wycieczek należy pamiętać, że jest to nadal dość wczesny okres sprzedaży first minute, a zawansowanie sprzedaży lata wynosi dopiero około 12 procent, a więc nie wszystkie istotne dla cen czynniki oddziałują już w pełni na ich poziom. W kierunku obniżania cen wycieczek działają od pewnego czasu w dość istotnym stopniu elementy o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego stała się wprawdzie ponownie wyższa niż przed rokiem (2,56 wobec 2,45 zł/litr, czyli o 4,5 procent), ale w skali 12 miesięcy zdecydowanie wzrosła wartość polskiej waluty - średnio w rozliczeniach turystycznych o około blisko 8 procent. W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł w przybliżeniu 140-150 złotych (poprzednio było to około 160-170 złotych, a wcześniej około 145-155, 125-135 i 100-110 złotych).

Warto zauważyć, że spadek cen wycieczek jest mniejszy niż wynika to z teoretycznego wpływu powyższych czynników, co można tłumaczyć wyższym od większości oczekiwań popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu wahań kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Na wykresie szczególnie widoczny jest powrót do wyższych niż przed rokiem cen na Wyspach Kanaryjskich, które ponownie stały się najbardziej drożejące rok do roku wśród głównych kierunków wypoczynkowych wyjazdów Polaków. Nadal znacząco niższe pozostają ceny wycieczek do Egiptu, natomiast wyraźnie zmniejsza się skala przeceny wyjazdów do Turcji, co może być konsekwencją nadspodziewanie (dla większości organizatorów) dużego popytu na kierunki tureckie.
Nadal dość drogie pozostają kierunki greckie, zaś od pewnego czasu tańsza niż przed rokiem jest Bułgaria, co znalazło już wyraźne odzwierciedlenie w tegorocznym przyspieszeniu sprzedaży tego kierunku.

Z mniejszych kierunków znaczne spadki średnich cen rok do roku zanotowały Tunezja i Maroko - o 246 i 195 złotych, a w mniejszej skali spadły ceny w Albanii - o średnio 59 złotych. Wyższe ceny rok do roku notowano w Portugalii, na Majorce i na Cyprze - o 43, 66 i 120 złotych, a znacznie wyższe na Malcie - o 212 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem i jednocześnie w większej skali niż średnia rynkowa (minus 34 złote) wykazują oferty biur Net Holiday, TUI Poland, Coral Travel Wezyr oraz Exim Tours - o około 130, 110, 75 i 70 złotych, a ceny na poziomie mniej więcej ubiegłorocznym oferuje tanie wówczas biuro Itaka. Oferty pozostałych biur stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem w granicach od 40 do 95 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na czołowej pozycji trzeci raz z rzędu pozostało biuro TUI Poland (27 ofert - duży spadek z poprzednich 36 ofert) przed Itaką (23 oferty), które wyprzedzają w tej klasyfikacji biura Coral Travel Wezyr i Rainbow (21 i 14 ofert). Warto zaznaczyć, że dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują TUI Poland, Coral Tavel Wezyr i Exim Tours, podczas gdy w ofercie premium (5*) wyraźnym liderem jest biuro Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują TUI Poland i Coral Travel Wezyr - po 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka i Grecos Holiday - 8 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich Rainbow i TUI Poland - po 6 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert. W próbującej się turystycznie odrodzić Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert posiadają na razie biura Rainbow i Exim Tours - po 3 oferty.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
raport traveldata sprzedaż impreza turystyczna cena navaturas turystyka wyjazdowa
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję