TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Majowe ceny wycieczek rosną, ale wolniej niż przed rokiem

W maju ceny wyjazdów turystycznych nieco wzrosły, ale jest to wzrost mniejszy niż przed rokiem.


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 30 kwietnia 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 23 kwietnia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 2 maja 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 wzrosła o 21 złotych. W trzech poprzednich zestawieniach miały miejsce spadki, które wyniosły 11, 4 i 11 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych średnia cena rosła o 29 i 22 złote.

Największe zwyżki cen wycieczek w minionym tygodniu wystąpiły na hiszpańskiej wyspie Lanzarote, na której podniosły się o średnio 220 złotych. W nieco mniejszym stopniu wrosły ceny na wyspach Zakynthos i Fuerteventura - o średnio 198 i 149 złotych.

Największy spadek średnich cen odnotowano na Teneryfie - o 176 złotych, a wyraźnie łagodniej spadały ceny w Maroku i Tunezji kontynentalnej - o 86 i 39 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrastały o średnio 56 i 57 złotych.

Końcowy tydzień kwietnia przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 zróżnicowane zmiany średnich cen wycieczek. Mogło to wynikać z faktu, że w dniu 30 kwietnia organizatorzy na jednych kierunkach skompletowali już typowe dla nowego miesiąca zwyżki cen wycieczek, a dla innych nie. Do tych pierwszych należały Grecja i Wyspy Kanaryjskie, na których ceny wzrosły o 74 i 64 złote, a na pozostałych wiodących kierunkach, czyli w Turcji, Egipcie i Bułgarii wzrosty wyniosły jedynie 7, 7 i 2 złote.

Z tego powodu również ogólny średni wzrost cen wycieczek wyniósł tylko 21 złotych, czyli znacznie mniej niż w tym samym okresie w dwóch poprzednich latach - tak jak zaznaczono już wcześniej - ceny te rosły o 56 i 57 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 47 złotych. Był to dopiero trzeci, ale zarazem najgłębszy roczny spadek cen w tym sezonie. Jak dotąd największy roczny spadek cen odnotowano przed dwoma tygodniami (o 30 złotych), a największy ich wzrost 20 tygodni temu (o 224 złote).

W minionym tygodniu największy średni roczny wzrost cen ponownie odnotowano w Turcji Egejskiej - o 189 złotych. Znacząco wzrosły również ceny wyjazdów na kanaryjskie Fuerteventurę i Lanzarote - o 143 i 142 złotych. Kierunkiem, na którym odnotowano największy spadek cen wycieczek był tym razem Cypr - o 311 złotych. Przerwał on tym samym serię czternastu największych spadków z rzędu, które były udziałem Malty, choć różnica w skali spadków na obu tych kierunkach jest bardzo niewielka. Ceny na tej ostatniej wyspie obniżyły się o 308 złotych, a na greckiej Korfu o średnio 301 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja była już po raz czwarty z rzędu wyraźnie korzystniejsza niż miało to miejsce w tym czasie w ubiegłym sezonie.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu zaledwie 1,24 zł/litr wobec 2,77 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o aż 55,2 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 49,3 procent, a przed dwoma o 46,7 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych nadal pozostawał zdecydowanie słabszy, a mianowicie o około 7,1 procent, zaś w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy w podobnym stopniu, czyli o około 6,6 i 6,7 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal był zdecydowanie korzystny dla organizatorów i zawierał się w przybliżeniu w przedziale -65/-75 złotych, a zatem był nawet bardziej istotny niż przed tygodniem (-50/-60 złotych) i dwoma tygodniami (-35/-45 złotych).

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuacja, gdy w ubiegłotygodniowym okresie przełomu kwietnia i maja wzrosty cen uległy znacznemu zróżnicowaniu, nie pozostała bez wpływu na skale rocznych wzrostów cen, gdyż przed rokiem takie zakłócenie nie miało miejsca. W tej sytuacji największy roczny wzrost cen wystąpił w Turcji i wyniósł on średnio 62 złote. Znacznie skromniejsze wzrosty odnotowano na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii - o 13 i 3 złote, przy czym ten pierwszy kierunek majowy wzrost cen ma już raczej za sobą, a drugi jeszcze nie.

Umiarkowany roczny spadek średnich cen wykazały kierunki egipskie, co było głównie skutkiem nieznacznego na razie wzrostu cen bieżących (o 7 złotych) w porównaniu do zwyżek cen w tym samym okresie poprzedniego sezonu (o 124 złote).

Pomimo istotnego wzrostu cen bieżących największy roczny spadek cen odnotowała Grecja. W minionym tygodniu ze średnim rocznym spadkiem cen wycieczek o 141 złotych była ona już po raz ósmy z rzędu najbardziej taniejącym wśród najważniejszych kierunków dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Na mniej popularnych kierunkach jedyne zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym tym razem miały miejsce w Portugalii i Tunezji, w których ceny wzrosły o średnio 75 i 16 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny były niższe niż przed rokiem. W niewielkiej skali zniżkowały ceny w Maroku - o 14 złotych, w nieco większym stopniu na Majorce i w Albanii - o średnio 43 i 44 złote, zaś w zdecydowanie największym na Malcie i na Cyprze, gdzie były one niższe o 308 i 311 złotych od średnich cen sprzed roku.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i do Turcji - o średnio 270 i 202 złote. W znacznie skromniejszej skali skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji - o średnio 42 złote, a w jeszcze mniejszej wyjazdy do Grecji i Bułgarii - o 21 i 14 złotych.

Pomimo znaczącego wzrostu cen bieżących na ostatniej pozycji znów znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat obniżyły się o średnio 119 złotych o czym zdecydował ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł średnio 132 złote.

Wśród mniej masowych kierunków w ujęciu dwuletnim znacząco wzrosły ceny w Maroku, w którym były one wyższe o średnio 168 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny spadły, w tym stosunkowo niewiele na Majorce, w Albanii i na Cyprze - o odpowiednio 33, 68 i 88 złotych, umiarkowanie w Portugalii - o 140 złotych, a najbardziej na Malcie - o 305 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach ETI i Exim Tours - o około 780 i 350 złotych. W tym pierwszym biurze - podobnie jak przed tygodniem - było to skutkiem bardzo dużych zniżek średnich cen ofertowych wycieczek na wszystkich egipskich kierunkach, a zwłaszcza do Hurghady i na Synaj. Tak duża średnia zniżka wynika z usunięcia z oferty kosztownych hoteli i pozostawieniu w niej jedynie obiektów wycenianych bardzo atrakcyjnie. Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem są również oferty biur Itaka i Grecos - o około 185 i 160 złotych, a w niewielkim stopniu biur Prima Holiday i TUI Poland - o około 25 i 5 złotych.
Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż przed rokiem w granicach od około 10 złotych (biuro Coral Travel) do 190 złotych.
W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera po raz pierwszy w tym sezonie nie znajdowało się już biuro TUI Poland. Nowym liderem został Exim Tours z liczbą 29 ofert (poprzednio 26 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 22 oferty). Organizator ten nieznacznie wyprzedzał biuro Itaka z liczbą 28 ofert (poprzednio 25 ofert, przed rokiem 16, a przed dwoma laty 23 oferty) oraz dotychczasowego lidera biuro TUI Poland z liczbą 25 ofert (poprzednio 36 ofert, przed rokiem 34, a przed dwoma laty 19 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i ETI - po 4 oferty oraz Coral Travel - 3 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i Coral Travel - po 10 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 8 i 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel oraz Itaka - 5 i 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours i Coral Travel - 5 i 3 oferty, natomiast w Bułgarii przodowały biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro Exim Tours wzmocnił swoją pozycję ofertową w Egipcie, w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, Turcji i w Bułgarii, biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biura TUI Poland i Coral Travel w Grecji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.
W dwudziestym trzecim zestawieniu dla sezonu letniego 2020 z powodu niezbyt dużych zmian cen w ostatnim tygodniu w poszczególnych biurach w składzie pierwszej ich szóstki nie nastąpiły zmiany. Również kolejność biur pozostała podobna za wyjątkiem zamiany kolejności na pozycjach 4 i 5 pomiędzy biurami Grecos i TUI Poland. Przyczyną była znacząca zwyżka średnich cen w tym drugim biurze podczas gdy w biurze Grecos ceny niemal nie uległy zmianie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny wakacje biuro podróży traveldata majorka grecja itaka tui albania


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję