TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Nowe biura podróży na liście, nawet Aquamaris

Urzędnicy z UOKiK`u znów wzięli pod lupę biura podróży. W wyniku intensywnych kontroli, w rejestrze klauzul niedozwolonych, w dziale turystyka, pojawiły się nowe wpisy. Na liście znalazły się biura, które ogłosiły w wakacje niewypłacalność - Aquamaris oraz jeden z największych polskich touroperatorów - Rainbow Tours. Jakie postanowienia uznano tym razem za niedozwolone?


Aquamaris Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Klient ponosi odpowiedzialność, materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Klienta odbywa się na jego koszt."

Uwagi:
Na skutek sprzeciwu pozwanego SOKiK wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2012 r. utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 13 stycznia 2012 r.

Data wydania wyroku: 13-01-2012, data wpisu: 22-11-2012

Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A."

Data wydania wyroku: 24-08-2012, data wpisu: 15-11-2012

Maria Mańczak - Biuro Turystyczne Maria Tour Maria Mańczak
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, strony umawiają się, że sądem właściwym jest Sąd w Stargardzie Szczecińskim".

Data wydania wyroku: 14-09-2012, data wpisu: 16-11-2012

Michał U., Rafał Barański - Student Travel s.c.
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Klienci zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby będące pod ich opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania".

Data wydania wyroku: 12-06-2012, data wpisu: 30-10-2012

Zofia Szczepan, Olaf Szczepan - "Centrum Tańca Szczepan" z siedzibą w Rumii
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika".

Data wydania wyroku: 18-06-2012, data wpisu: 09-11-2012.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję