TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny wyjazdów nie rosną

Spadają ceny na Malcie, Synaju i w Portugalii, drożeje za to Albania i Hiszpania.


Niniejsze zestawienie obejmuje dwudzieste dziewiąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2023 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 31 lipca do 6 sierpnia 2023. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 20 kwietnia 2023 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 13 kwietnia 2023, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 21 kwietnia 2022 roku.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 lipca i 6 sierpnia 2023, spadła o 13 złotych. Największa zniżka cen wystąpiła na Malcie - o średnio 215 złotych, a nieco mniejsze miały miejsce na Synaju i w Portugalii (na tej ostatniej miały miejsce przed tygodniem duże zwyżki cen) - o 167 i 162 złote. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu zanotowano w Albanii i na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol - o 175 i 174 złote, a mniejsza wystąpiła na Majorce (poprzednio była tam znacząca zniżka cen) - o 97 złotych. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 27 i 28 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona poniżej mapka, a zmiany w ostatnich siedmiu tygodniach na najważniejszych z nich zamieszczony pod mapka wykres.


W minionym tygodniu ceny wycieczek spadły na trzech wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2023. Zniżki miały miejsce w Bułgarii, Egipcie i w Grecji - o 94, 78 i 24 złote, dość istotny wzrost średniej ceny miał miejsce na Wyspach Kanaryjskich o 45 zł, a zdecydowanie najmniejszy wystąpił w Turcji - o zaledwie 2 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 983 złote (wcześniej ceny były wyższe o 1048, 1064, 1066, 1043 i 1092 złote).
Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano w Maroku - o 2398 złotych, zaś również bardzo znaczące wzrosty miały miejsce na półwyspie Chalcydyckim i na wyspie Korfu - o średnio 1494 i 1468 złotych. Podobnie jak niemal przez całą drugą połowę poprzedniego sezonu letniego nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym z monitorowanych kierunków. W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 692 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja po raz siódmy od stu ośmiu tygodni była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 3,74 zł/litr wobec 4,83 zł/litr przed rokiem, co oznacza siódmy od ponad 2 lat spadek ceny, tym razem o 22,6 procent, natomiast przed tygodniem cena ta była niższa o 20,6 procent, a przed dwoma o 21,9 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych była silniejsza o około 1,3 procent, podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o 0,4 procent, a przed przed dwoma była słabsza o około 1,0 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią roczną zmianę kosztów cen wycieczek po raz siódmy od ponad dwóch lat sprzyjał organizatorom. W wyniku połączonego wpływu nieznacznie mniejszego spadku cen paliwa, ale równocześnie nieco silniejszego złotego skala jego pozytywnego oddziaływania zawierała się tym razem w przedziale -190/-200 złotych, podczas gdy przed tygodniem wynosiła -150/-160 złotych, a przed dwoma tygodniami nawet -110/-120 złotych.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, ze obecna sytuacja jest w bardzo dużej mierze wynikiem bardzo wysokiej bazy odniesienia sprzed roku dotyczącej zarówno kursów walut, jak też podwyższonych cen ropy i paliw będących bezpośrednimi, ale dość krótkoterminowymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona poniżej mapka, a roczne zmiany cen na najważniejszych z nich pokazuje umieszczony pod nią wykres.


Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Turcji, na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji - o 1090, 1053 i 1034 złote, a w najmniejszej skali wzrosły ceny wyjazdów do Egiptu i Bułgarii o średnio 587 i 446 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku - o 2398 złotych, a znacznie mniejsze we Włoszech, na Cyprze, w Portugalii, w Hiszpanii kontynentalnej i na Majorce - o średnio 1195, 1192, 1190, 1132 i 1127 złotych, a najmniej wzrosły ceny wyjazdów na Maltę oraz do Tunezji i Albanii - o 671, 578 i 500 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2021 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), ponownie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i Grecji - o 1820 i 1709 złotych, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Turcji i Egiptu - o średnio 1574 i 1471 złotych, a kolejny raz w najmniejszym stopniu podniosły się w tym ujęciu ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 1112 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce w Maroku, Hiszpanii kontynentalnej i Portugalii - o średnio 3009, 2266 i 2247 złotych. Nieco mniejsze były zwyżki średnich cen we Włoszech, na Majorce i na Cyprze - o 1925, 1923 i 1776 złotych, jeszcze mniejsze w Albanii i Tunezji - o średnio 1038 i 1018 złotych, a wyraźnie najmniejsze na Malcie - o 679 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2023 w żadnym z nich nie zanotowano spadków. Najmniejsze wzrosty odnotowano w biurach ETI, Itaka i Sun & Fun - o około 150, 580 i 600 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 870 złotych (biuro Grecos) do prawie 1300 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w dwudziestym ósmym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2023 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość sezonu poprzedniego, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 49 ofert (poprzednio 51 ofert, przed rokiem 53, a przed dwoma laty 56 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 35 ofert (poprzednio też 35 ofert, przed rokiem 20, a przed dwoma laty 19 ofert) oraz Coral Travel z liczbą 34 ofert (poprzednio też 34 oferty, przed rokiem 21, a przed dwoma laty też 21 ofert).
Przy porównaniach z okresem sprzed dwóch sezonów należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych wzrosła z 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biuro Coral Travel i Orex Travel - po 6 ofert oraz biuro Join up - 3 oferty, na kierunkach greckich przodowało biura Itaka - 10 ofert oraz biura Rainbow i TUI Travel - po 6 ofert i Grecos - 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka - 12 i 8 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland- 7 i 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Coral Travel i TUI Poland - 4 i 3 oferty, a w Bułgarii biura Orex Travel i TUI Poland - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Coral Travel w Egipcie.

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dwudziestym dziewiątym zestawieniu dla sezonu Lato 2023 skład biur podróży w tabeli pozostał taki sam, natomiast zmianom uległy pozycje zajmowane przez poszczególne biura. Na miejsce lidera weszło biuro Orex Travel (z pozycji drugiej), a biuro Join up zostało wiceliderem tabeli awansując z miejsca piątego. Odpowiednio o trzy i jedną pozycję w dół przesunęły się biura TUI Travel i Grecos, a biuro Coral Travel pozostało na miejscu trzecim.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym kolejny raz przodowały wówczas biura Exim Tours, TUI Poland i Coral Travel. W tym sezonie do pierwszej piątki weszły biura Orex Travel (na miejsce lidera) i Join up (na miejsce wicelidera), a opuściły ją biura Exim Tours i Best Reisen.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny wyjazdów sierpień 2023 zmiana cen imprez turystycznych
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję