TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Tarcza prawna przynosi nowe rozwiązania dla turystyki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - tzw. "tarczę prawną". Przygotowaniem projektu, przewidującego zmianę ponad 40 ustaw, zajęli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii we współpracy z innymi resortami, w tym z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w różnych branżach, w tym w branży turystycznej.


W ramach tzw. "tarczy prawnej", rząd chce zmniejszyć bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Chodzi m.in. o przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizacji oraz zniesieniu dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala.

Założeniem projektu, oprócz reformy otoczenia regulacyjnego, jest także uwzględnienie aktualnych potrzeb przedsiębiorców, mających wspierać rozwój społeczny i gospodarczy po epidemii. W tym kontekście projekt zawiera istotne zmiany dla organizatorów turystyki.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, organizatorom turystyki przedłużono o 12 miesięcy termin zwrotu środków, wypłaconych podróżnym przez Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) z tytułu umów o udział w imprezach turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Organizatorzy turystyki będą musieli dokonać zwrotu pierwszej z rat do TFZ do 31 grudnia 2022 r.

Przedłużenie terminu jest zasadne z uwagi na pandemię, której przebieg w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne. Z kalkulacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że obecna kondycja finansowa organizatorów turystyki objętych TFZ jest bardzo zróżnicowana. Słuszne jest, aby przy kolejnym wydłużaniu terminu rozpoczęcia spłaty rat do TFZ przyjąć zobiektywizowane zasady pomocy. Proponuje się zatem objęcie planowanym wsparciem organizatorów turystyki, których liczba klientów w 2021 r. w porównaniu do liczby klientów w 2019 r. wyniosła 40 proc. lub mniej.

Projekt "tarczy prawnej" zawiera także dwa inne rozwiązania istotne dla branży turystycznej, tj.:

  • usprawnienie i odformalizowanie procedury nadania uprawnień przewodnika górskiego przez wprowadzenie uproszczonego postępowania w tej sprawie,
  • wprowadzenie pełnej elektronizacji procedury składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przez przedsiębiorców, ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych. Zgodnie z projektowaną zmianą deklaracje te będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 15ka ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
rada ministrów tarcza prawna ministerstwo sportu i turystyki turystyczny fundusz zwrotów


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję