TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak koronawirus wpłynął na działalność Rainbow?

Jaki wpływ epidemia COVID-19 będzie miała na działalność Rainbow? Zarząd spółki wydał komunikat w tej sprawie


Zarząd touroperatora przyznaje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka w ostatnich dniach, począwszy od eskalacji rozprzestrzeniania się epidemii w Europie i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zanotowała wyraźny spadek sprzedaży, w szczególności w odniesieniu dla wylotów przewidzianych dla miesięcy kwiecień-maj 2020 roku, przy czym:

  • Spółka w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż imprez turystycznych dla okresu po dniu 28 marca 2020 roku (z uwagi na wprowadzenie restrykcji związanych z ograniczeniem w ruchu lotniczym na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka odwołała realizację imprez turystycznych do dnia 28 marca 2020 roku włącznie) i odnotowuje zainteresowanie zakupem (chociaż też w ograniczonym zakresie) imprez turystycznych dla wylotów w miesiącach czerwiec-wrzesień sezonu "Lato 2020",
  • zrealizowanie przez Spółkę wzrostów sprzedaży oferty "Zima 2019/20" oraz oferty "Lato 2020" w porównaniu z tym samym momentem roku poprzedniego (na dzień 13 marca 2020 roku sprzedaż oferty "Lato 2020" była wyższa o 30,5%, tj. o 32.393 osoby, natomiast sprzedaż oferty "Zima 2019/20" o 14,4%, czyli o 13.658 osób) pozwala, w kontekście aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, na zminimalizowanie (tzw. "bufor sprzedażowy") wpływu notowanego obniżenia przychodów ze sprzedaży w okresie miesiąca marca 2020 roku i spodziewanego dla całego okresu II kwartału 2020 roku; dodatkowym czynnikiem pozwalającym na przyjęcie zrównoważonych założeń, co do kształtowania się poziomu sprzedaży Spółki w całym roku 2020 jest spodziewane przez Zarząd Spółki wystąpienie efektu tzw. "odłożonego popytu", w "przesuniętym" okresie miesięcy lipiec-wrzesień sezonu "Lato 2020"

Ze względu na wprowadzone w dniu 13 marca 2020 roku ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym oraz ruchu granicznym, na dzień publikacji niniejszego raportu realizacja imprez turystycznych została przez Rainbow zawieszona do dnia 28 marca 2020 roku; na dzień publikacji niniejszego raportu, z uwagi na zamknięcie centrów handlowych, w których w większości przypadków mieszczą się stacjonarne własne biura sprzedaży Rainbow, aktualnie sprzedaż realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem internetowych i telefonicznych kanałów sprzedaży, a w pewnym zakresie także za pośrednictwem kanału sprzedażowego funkcjonującej sieci agencyjnej.

Z uwagi na eskalację na terenie Europy i innych państw Świata rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na obszarach szeregu destynacji wakacyjnych objętych ofertą Spółki stanów wyjątkowych, w tym wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym oraz ruchu granicznym i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Emitent ma możliwość zastosowania wyłączeń przewidzianych przez zawarte kontrakty hotelowe oraz transportowe dla sytuacji związanej z wystąpieniem tzw. "siły wyższej" (vis maior), które w zdecydowanej ilości przypadków i w znacznym stopniu pozwalają w sposób umowny ograniczyć wartość i obowiązki płatności zobowiązań Spółki wynikających z umów z dostawcami (zobowiązania do dostawców stanowią około 90% wszystkich kosztów Spółki); w związku z tym i w zależności od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 Emitent ma możliwość elastycznego zaplanowania i opracowuje scenariusze planowania programu oferty wakacyjnej na sezon "Lato 2020" dostosowane do zmniejszonych potrzeb klientów - podano w komunikacie.

W celu ograniczenia konieczności ponoszenia ewentualnych kosztów zmiennych (w tym kosztów osobowych) związanych z funkcjonowaniem w ramach Grupy Kapitałowej hoteli własnych pod marką "White Olive" (w tym działających na zasadzie wynajmu długoterminowego), decyzje dotyczące terminu rozpoczęcia w sezonie "Lato 2020" działalności operacyjnej przez te hotele własne zostaną dostosowane do rozwoju sytuacji i zostaną podjęte przy uwzględnieniu obiektywnej możliwości świadczenia usług na terenach wolnych od występowania koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, w ocenie Zarządu touroperatora sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, a Spółka posiada zabezpieczone finansowanie na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach. Niemniej wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na ryzyko i możliwość obniżenia wartości przychodów Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w całym roku obrotowym 2020.

W ocenie Zarządu Spółki, przy zastrzeżeniu możliwości wystąpienia różnych scenariuszy rozwoju i czasokresu trwania przedmiotowej sytuacji kryzysowej na rynkach turystycznych na Świecie, a także wobec (-) podejmowanych przez Zarząd Emitenta w/w działań związanych z redukowaniem i zmianą (zmniejszeniem) programu ofertowego, bez ponoszenia istotnych kosztów stałych z tym związanych; koszty kontraktowe (tj. przyszłe zobowiązania wynikające z zakontraktowanych usług hotelowych i transportowych) redukowane są na bieżąco, poprzez dostosowanie wielkości programu do popytu, (-) znaczącego ograniczenia ponoszonych przez Spółkę kosztów stałych prowadzonej działalności, tj. kosztów administracyjnych (koszty osobowe, czynsze, koszty marketingu itp.), które również podlegają znaczącym ograniczeniom z uwagi na aktualną sytuację związaną z występowaniem pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, Zarząd Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu zakłada możliwość utrzymania zyskowności wynikowej Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. - podano.

Do działań mogących potencjalnie zminimalizować ewentualny negatywny wpływ występowania pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 na działalność Spółki dodatkowo zarząd Rainbow zalicza, przy zastrzeżeniu ich ostatecznego wdrożenia, m.in. zapowiedzi wprowadzenia na mocy stosownych decyzji Ministerstwa Rozwoju i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej spodziewanych działań osłonowych dla przedsiębiorców w związku z sytuacją kryzysową, w tym w ramach pakietów pomocowych dedykowanych dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych w Polsce (m.in. wskutek działań izb i organizacji turystycznych w Polsce).

Zarząd Emitenta jest gotowy na szereg możliwych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływ pandemii na działalność Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w tym opracowując scenariusze potencjalnych efektów utrzymywania się pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w różnych czasokresach - zapowiada touroperator.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
koronawirus rainbow covid19 touroperator turystyka


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję