TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Tanieją oferty last minute

Znacznie bardziej niepokojące od jedynie umiarkowanie korzystnych wolumenów sprzedaży są jednakże bardzo niskie ceny dla wycieczek z bliskimi terminami wylotów, czyli de facto powrót zjawiska last minute - relacjonują eksperci Instytutu TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Bardzo niskie ceny wycieczek z nieodległymi terminami wylotu
Znacznie bardziej niepokojące od jedynie umiarkowanie korzystnych wolumenów sprzedaży są jednakże bardzo niskie ceny dla wycieczek z bliskimi terminami wylotów, czyli de facto powrót zjawiska last minute. Silnie zniżkujące ceny imprez dla wylotów w maju i w czerwcu opisywaliśmy i pokazywaliśmy na wykresach w materiale przed czterema tygodniami. Zjawisko spadających cen nie tylko nie ustąpiło, ale uległo nawet (dla czerwca) pewnemu rozszerzeniu wyraźnie obejmując już kierunki dotychczas relatywnie dobrze opierające się dużym zniżkom jak Turcja, czy Egipt.

Wyraźnie zaczynają się już obniżać ceny wycieczek z wylotami w pierwszej połowie lipca - chociaż podobnie jak wcześniej w czerwcu, nie obejmują one relatywnie bardzo popularnych w tym roku Turcji i Egiptu. Poniżej zamieszczono wykresy obrazujące zmiany cen rok do roku dla wyjazdów w drugim tygodniu czerwca i lipca, w początkowych okresach poszczególnych miesięcy dla najważniejszych kierunków letnich lotniczych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Są to wykresy koncepcyjnie tożsame z cotygodniowymi wykresami dla zmian cen rok do roku zamieszczanymi w naszych materiałach, które są odnoszone do pierwszego pełnego tygodnia sierpnia.

Widoczne są znaczne zmiany (z reguły spadki) cen rok do roku, które pogłębiają się wraz z przybliżaniem się do terminu wylotu. Zjawisko to widoczne jest na razie przede wszystkim dla wyjazdów czerwcowych, przy czym stosunkowo najlepiej opierają się mu Bułgaria, Egipt i Turcja. Dla wycieczek z wylotami w drugim tygodniu lipca spadek cen rok do roku nie obejmuje jeszcze Turcji i Egiptu cieszących się obecnie dużym powodzeniem, zwłaszcza w Polsce B.

Tanie linie raczej antycypują niż naśladują rynek
Warto też zauważyć, że stosunkowo korzystne ceny wycieczek utrzymują się obecnie na kierunkach takich jak Korfu i Teneryfa, gdzie występuje znaczna, a nawet wzrastająca liczba rejsów tanimi liniami, a duże spadki występują na Fuerteventurze, z której tanie linie (Ryanair) zrezygnowały. W opinii niektórych osób świadczy to o tym, że np. Ryanair przy uruchamianiu jakiegoś kierunku ożywia na nim ruch niejako ex post w tym również ruch także w biurach podróży. W rzeczywistości trafniejsze może być rozumowanie odwrotnie, gdyż Ryanair raczej wpasowuje się do trendów jeszcze ex ante i otwiera lub zamyka kierunki, które jego zdaniem będą podlegać wyraźnej koniunkturze lub dekoniunkturze i w tej polityce wyprzedza zwykle biura podróży.

Dodatkowo przedstawiamy też wykres zmian cen rok do roku w ofercie ogółem tanich linii i biur podróży (grube linie), z tym że dla LCC jest on rozbity na przebieg cen w Ryanair oraz w Wizzair, jako że prowadzą one inne polityki cenowe - Wizzair jest najczęściej bardziej lastowy (ale nie zawsze), a Ryanair bardziej zrównoważony (też nie zawsze). Przy okazji widoczne jest, że w obecnej sytuacji rynkowej (tej fazy sezonu) LCC starają się antycypować niedobory popytu wcześniejszym obniżaniem cen, podczas gdy biura dłużej bronią ich poziomu, ale często później zmuszone są stosować niższe ceny w samej końcówce sprzedaży.

Kolejny raz podnosimy te ważne kwestie, które świadczą o tym, że LCC nie tylko całkiem trafnie rozpoznają trendy dotyczące rynków źródłowych, ale też dotyczące rynków docelowych. Wydaje się dość oczywiste, że źródłem takiego zjawiska wcale nie są wyższe kompetencje ludzkie, ani menadżerskie w tanich liniach, ale bardziej zaawansowane modele cyfrowe rozpoznające ewolucję popytu źródłowego i docelowego wśród potencjalnych klientów turystyki wyjazdowej.

Itaka ma teraz większe fundusze niż Thomas Cook
W tej kwestii objawiła się też szokująca na pierwszy ogląd informacja, że według wszelkiego prawdopodobieństwa według stanu na 31 marca 2018 fundusze własne Itaki przewyższają fundusze własne koncernu Thomas Cook. Przy całkiem racjonalnym założeniu, że nie uległy one istotnej zmianie pomiędzy 31 grudnia 2017, a 31 marca 2018 kapitały Itaki wynoszą około ponad 288 mln złotych (patrz: http://www.wczasopedia.pl/kapita-y--fundusze--w-asne-11.html ), a Thomasa Cooka na te datę około 35 mln funtów, czyli w okolicach 170 milionów złotych po bieżącym kursie tej waluty.
Należy przypuszczać, że ta niecodzienna sytuacja jest przejściowa, gdyż albo koncern - tak jak było to już kilkakrotnie czynione w przeszłości - zostanie dokapitalizowany ze źródeł zewnętrznych, albo ewentualnie uzupełni kapitały w drodze wypracowania zysków. Dla porównania kapitały TUI Group wahają się przeważnie w granicach 12-15 miliardów złotych.

Najważniejszym przesłaniem z tak nagłego zróżnicowania traktowania TUI Group i Thomasa Cooka jest jednak silny sygnał ostrzegawczy z rynków przed zmianą koniunktury w europejskiej turystyce. Tak to już bowiem jest, że rynki kapitałowe z reguły dość trafnie antycypują niekorzystne trendy i wycofują się z wyprzedzeniem z branż, w których dostrzegają niekorzystne dla nich perspektywy.

Osłabienie koniunktury na Zachodzie nie przesądza o osłabieniu polskiej branży turystycznej
Osłabienie postrzegania koniunktury może być generalnie trafne, jako że różnorodnych sygnałów wskazujących na taki bieg wydarzeń jest coraz więcej. Nie oznacza to jednak automatycznie wyraźnego osłabienia koniunktury w naszej rodzimej branży turystycznej, czy w gospodarce jako całości, gdyż wiele zależy od skuteczności polityki rządu, a także NBP, który jako niemal jedyny w rozwiniętym świecie (OECD) zachował jeszcze w nienaruszonym stanie wszystkie niekonwencjonalne instrumenty polityki monetarnej.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 6 złotych (poprzednio wzrosły o 2 złote, spadły o 11 złotych, wcześniej wzrosły o 26 złotych i spadły o 6 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Gran Canarii - o średnio 157 złotych (poprzednio były tam największe wzrosty średnich cen) oraz w Portugali i na Fuerteventurze - o średnio 85 i 75 złotych. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce na Malcie - o średnio 89 złotych (poprzednio były tam największe spadki średnich cen) oraz w Albanii i Turcji Egejskiej - o 44 i 41 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek także spadały - o odpowiednio 12 i 27 złotych.

Miniony tydzień przyniósł wyższe od przeciętnej (czyli od 6 złotych) spadki średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji (o 70 i 25 złotych), bliskie przeciętnemu do Bułgarii (spadek o 1 złoty), natomiast wzrosły średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu - o średnio 32 i 19 złotych.
Po dwóch tygodniach spadków ceny Turcji powróciły do wzrostów, co koresponduje z poprawą popytu na ten kierunek widoczną w statystykach portalu Wakacje.pl. Od końca stycznia wycieczki do tego kraju zdrożały już przeciętnie o 437 złotych, co sugeruje nadal zbyt małe programy przygotowane na tym kierunku przez większość touroperatorów.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i czterotygodniowych wahaniach, wzrosły tym razem o 11 złotych. Relatywnie wysokie ceny na tym kierunku wspierają popyt oraz ceny na innym nabierającym obecnie znaczenia kierunku, którym jest Albania.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu pozostała bez zmian (poprzednio ceny były wyższe o13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych, wcześniej były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, a jeszcze wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote oraz niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w drugim tygodniu czerwca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 189 złotych.

Po raz kolejny (szósty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego była w minionym tygodniu zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,89 wobec 2,18 zł/litr, czyli o aż 32,6 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który pomimo ostatniego umocnienia, osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o prawie jeden procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 120-130 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 135-145, 120-130, 115-125, 50-60 i 45-55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25-35, 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95 i 90-95 złotych). Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Widoczne jest dalsze (już od 12 tygodni) pozostawanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, zaś różnica cen wzrosła z 99 do 152 złotych, na co wpływ miały obecna zwyżka cen na tym kierunku i ich lekka obniżka w tym okresie przed rokiem. Do bardziej kosztownych kierunków nieco zaskakująco dołączył w minionym tygodniu Egipt (+ 44 złote), którego ceny podniosły się w minionym tygodniu i jednocześnie dość mocno obniżyły się przed rokiem, a dalej pozostawała nim Bułgaria, droższa o 11 złotych. Pozostałe wiodące kierunki, czyli Grecja i Wyspy Kanaryjskie stały się teraz w bardzo podobnej skali mniej kosztowne niż przed rokiem - o 69 i 70 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 364 złote), wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie - droższe średnio o 205 i 137 złotych, a zbliżone poziomy cen odnotowały Bułgaria i Egipt - odpowiednio wzrost o 16 i spadek o 4 złote.
Z mniejszych kierunków istotnie wyższe ceny niż przed rokiem notowano na Malcie i w Maroku - o 265 i 140 złotych, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Majorce - o średnio 53 złote, a na pozostałych kierunkach, czyli na Cyprze oraz w Portugalii, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku - odpowiednio o 88, 60, 48 i 30 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Grecos Holiday, które podobnie jak w poprzednim tygodniu są tańsze o średnio około 330 i 180 złotych. W mniejszej skali obniżyły się średnie ceny z ofert biur Exim Tours oraz Itaka - o średnio około 115 i 50 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 27 do 200 złotych.
W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie, w najmniejszym stopniu wzrosły średnie ceny w ofertach biur TUI Poland, Exim Tours oraz Itaka - o około 15,35 i 80 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajduje się biuro Itaka (27 takich ofert) wyprzedzając TUI Poland (22 oferty) oraz biura Coral Travel Wezyr i Exim Tours (21 i 20 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, TUI Poland oraz Itaka, a pozycję lidera w ofercie premium (5*) zajmuje biuro Itaka, przed biurem Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Itaka i Net Holiday (po 8 ofert) przed Itaką (7 ofert) oraz biurami Rainbow i Grecos Holiday (po 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (8 ofert oraz Itaka (6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma obecnie biuro Exim Tours - 4 oferty.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
raport traveldata ceny impreza turystyczna itaka thomas cook


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję